Kurs przygotowujący do egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego (edycja III - rok 2024)

Zapraszamy do udziału w kursach przygotowujących do egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Kursy są odpłatne i odbędą się online przed datami egzaminów państwowych na licencję doradcy restrukturyzacyjnego (daty egzeminów: 20 V 2024, 23 IX 2024 oraz 2 XII 2024).

K.S.H. – wybrane zagadnienia | Sprzedaż udziałów w sp. z o.o. w upadłości | Actio pro socio | szkolenie online

Zaparszamy do udziału w szkoleniu online pt. "K.S.H. – wybrane zagadnienia. Sprzedaż udziałów w sp. z o.o. w upadłości. Actio pro socio".

Supervision of the bankruptcy trustee, costs of bankruptcy proceedings and remuneration of the bankruptcy trustee – comparative legal analysis on the basis of Lithuanian and Polish law

We are pleased to announce that Lazarski University in Warsaw and Mykolas Romeris University - School of Law (Vilnius) invite all interested scholars, practitioners and representatives of the judiciary, the legislature and the executive to a Polish-Lithuanian seminar titled: "Supervision of the bankruptcy trustee, costs of bankruptcy proceedings and remuneration of the bankruptcy trustee – comparative legal analysis on the basis of Lithuanian and Polish law".

 

Ukazała się publikacja "Postępowanie upadłościowe w praktyce sądów powszechnych"

Nakładem Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ukazała się książka pt. "Postępowanie upadłościowe w praktyce sądów powszechnych" autorstwa prof. Anny Hrycaj, dr. Patryka Filipiaka, dr. Bartosza Sierakowskiego oraz Jakuba Raka.

Postępowanie upadłościowe z udziałem sędziego-komisarza (wydanie KRZ 1.04.)

Zapraszamy do udziału szkoleniu pt. "Postępowanie upadłościowe z udziałem sędziego-komisarza (wydanie KRZ 1.04.). Szkolenie odbędzie się online.

Zdefiniowanie poziomu wierzytelności spornych (art. 3 ust. 2 p.r.)

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem na temat ustalania progu wierzytelności spornych w rozumieniu art. 3 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego. Materiał przygotował Pan Grzegorz Zęgota, student studiów podyplomowych z zakresu upadłości i restrukturyzacji prowadzonych w ramach Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Upadłość konsumencka 2023 r. – szkolenie z cyklu "Okruszki"

Zapraszamy do udziału w warsztatach "Okruszki". Jest to nowy szkoleń dla praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, organizowanych przez nasz Instytut. Tym razem prelekcje będą skupione wokół zagadnień dot. upadłości konsumenckiej.

Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego

Forum Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 18 grudnia 2023 r. o godz. 17.00. Na spotkaniu wyniki badań uzyskanych w związku z przygotowaniem rozprawy doktorskiej pt. "Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego", przedstawi Pan dr Jonasz Kita.

AI in Law Congress

The AI in Law Congress is an event addressed to people who are interested in the application of artificial intelligence solutions in the field of justice and the legal professions as well as a wide range of enthusiasts seeking information about this dynamically developing technology and its legal aspects. The conference will create a platform for discussion, sharing experience, exploration of new technologies and networking.

 

INSOL San Diego 2024

Join us at INSOL San Diego 2024, where you can explore a comprehensive lineup of essential technical topics crucial for navigating complex scenarios. Our conference presents a one-of-a-kind chance to personally engage with the global insolvency and restructuring community. Be prepared for incisive content, relevant debate and valuable insight with senior thought leaders from across the sector, presenting ideas and engaging in conversation.

Metodyka prowadzenia spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z perspektywy syndyka i nadzorcy dla początkujących doradców restrukturyzacyjnych

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. "Metodyka prowadzenia spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z perspektywy syndyka i nadzorcy dla początkujących doradców restrukturyzacyjnych".

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu gospodarczym – profesorskim, adwokackim i sędziowskim okiem.

Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego oraz Sekcja Prawa i Postępowania Cywilnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej serdecznie zapraszają na debatę Dochodzenie roszczeń w postępowaniu gospodarczym – profesorskim, adwokackim i sędziowskim okiem.

Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego INSO 2023

Już 8 grudnia 2023 roku odbędzie się 15. edycja Kongresu Prawa Restrukturyzacyjnegoi Upadłościowego INSO 2023, skoncentrowana na tematyce "Przedsiębiorca w restrukturyzacji".

Postępowanie upadłościowe z udziałem sędziego-komisarza (wydanie KRZ 1.04.)

Zapraszamy do udziału szkoleniu pt. "Postępowanie upadłościowe z udziałem sędziego-komisarza w systemie KRZ". Szkolenie odbędzie się online.

Zbieg egzekucji i postępowań cywilnych z postępowaniami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. "Zbieg egzekucji i postępowań cywilnych z postępowaniami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi".

Kurs przygotowujący do egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego (II edycja)

Zapraszamy do udziału w kursie przygotowującym do egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Kurs jest odpłatny i odbędzie się online.

IP w dobie kryzysu. Prawa własności intelektualnej w postępowaniu egzekucyjnym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „IP w dobie kryzysu. Prawa własności intelektualnej w postępowaniu egzekucyjnym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym”, która odbędzie się 17-18 listopada 2023 r. w Krakowie.

Upadłość „frankowego” kredytobiorcy

Zapraszamy do udziału szkoleniu pt. "Upadłość „frankowego” kredytobiorcy. Klauzule abuzywne oraz dochodzenie roszczeń wynikających z nieważnej umowy o kredyt frankowy w przypadku upadłości kredytobiorcy".

Szkolenie odbędzie się online i potrwa dwa dni.

Upadłość konsumencka w KRZ (GUp-s)

Zapraszamy do udziału szkoleniu pt. "Upadłość konsumencka w KRZ (GUp-s)". Szkolenie odbędzie się online.

Postępowanie o zatwierdzenie układu na podstawie analizy akt doradców i akt sądowych – szkolenie online

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. "Postępowanie o zatwierdzenie układu na podstawie analizy akt doradców i akt sądowych". Warsztaty stanowią kolejną edycję szkolenia. Poszerzone zostało o praktykę prowadzenia postępowan o zatwierdzenie układu i najnowsze orzecznictwo sądów restrukturyzacyjnych.

Pisma procesowe składane przez KRZ nie wymagają wielokrotnego podpisu, nawet jeśli uzasadnienie takiego pisma zawarte jest w odrębnym pliku. Wystarczy podpisać się raz.

W ostatnich miesiącach w orzecznictwie sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a nawet Sądu Najwyższego, trwa dyskusja na temat sposobu sporządzania, utrwalania i podpisywania orzeczeń oraz pism procesowych w postępowaniach sądowych prowadzonych w systemie teleinformatycznym. Wątpliwości pojawiły się w związku z wejściem w dniu 1 grudnia 2021 r. w życie przepisów o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

 

Sąd Najwyższy wypowiada się na temat sporządzania, utrwalania i podpisywania orzeczeń w KRZ

Sąd Najwyższy w dniu 12 października 2023 r. podjął dwie ważne dla praktyki upadłościowej i restrukturyzacyjnej uchwały. Orzeczenia dotyczą sporządzania, utrwalania i podpisywania postanowień i zarządzeń w systemie teleinformatycznym do obsługi postępowania sądowego, czyli w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (sprawa III CZP 25/23 oraz sprawa III CZP 17/23).

 

Ukazał się artykuł autorstwa dr hab. A. Hrycaj oraz dr P. Filipiak pt. "Wydawanie, uzasadnianie i podpisywanie orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym"

W najnowszym numerze „Polskiego Procesu Cywilnego” ukazał się artykuł prof. Hrycaj oraz dra Filipiaka nt. zasad wydawania, uzasadniania i podpisywania orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Dochodzenie roszczeń wynikających z nieważnej umowy o kredyt frankowy w przypadku upadłości banku

Zapraszamy do udziału szkoleniu pt. "Dochodzenie roszczeń wynikających z nieważnej umowy o kredyt frankowy w przypadku upadłości banku". Szkolenie odbędzie się online.

Postępowanie upadłościowe z udziałem sędziego-komisarza w systemie KRZ

Zapraszamy do udziału szkoleniu pt. "Postępowanie upadłościowe z udziałem sędziego-komisarza w systemie KRZ". Szkolenie odbędzie się online.

Kurs przygotowujący do egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego

Zapraszamy do udziału w kursie przygotowującym do egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Kurs jest odpłatny i odbędzie się online.

Wpływ ogłoszenia upadłości banku na rozpoznawanie wniosków o zabezpieczenie w procesach dotyczących „umów o kredyt frankowy”

Z przyjemnością informujemy, że w jesiennym numerze „Doradcy Restrukturyzacyjnego” ukaże się artykuł Anny Hrycaj, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz sędzi Sądu Apelacyjnego w Warszawie, na temat wpływu ogłoszenia upadłości banku na rozpoznawanie wniosków o zabezpieczenie w procesach dotyczących „umów o kredyt frankowy”. Jego przedmiotem jest rozstrzygnięcie zagadnienia, jakie skutki wywołuje ogłoszenie upadłości banku dla nierozpoznanych lub nowych wniosków kredytobiorców o zabezpieczenie powództwa. W artykule zostanie zaprezentowana istota sprawy dotyczącej ważności umowy kredytu bankowego denominowanego (indeksowanego) do...

Poradnik frankowicza

W dniu 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt WA1M/GUp/44/2023.

Nowy kierunek studiów: Restrukturyzacja podmiotów leczniczych

Z ogromną przyjemnością informujemy o uruchomieniu na Uczelni Łazarskiego nowego kierunku studiów podyplomowych: Restrukturyzacja podmiotów leczniczych.

INSOL Tokyo 2023

Where: Tokyo, Japan *** Where: 11-13 September 2023

 

Special complexities surrounding crypto insolvencies

INSOL International / World Bank Group L&R Webinar: Special complexities surrounding crypto insolvencies

 

Koniec tzw. moratorium upadłościowego

Po ponad 3 latach obowiązywania ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako: "specustawa" lub „ustawa”), dnia 14 czerwca 2023 r. na rządowej stronie legislacyjnej pojawił się projekt rozporządzenia, który wszedł w życie z dniem 16 czerwca 2023 r. Wspomniana specustawa, została wprowadzona niezwłocznie w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację ogólnoświatową, w związku z wybuchem oraz rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19. Ustawa ta wprowadzała wiele modyfikacji w dotychczas obowiązujących regulacjach, takich jak: zmiana art. 229...

Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Doradca restrukturyzacyjny” [nr 32 (2/2023)]

Kwartalnik „Doradca restrukturyzacyjny” to czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych pod red. Mateusza Bienioszka. W każdym numerze znajdą Państwo przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych autorstwa dr hab. Anny Hrycaj oraz Agaty Kosmal. Artykuły publikowane w "Doradcy restrukturyzacyjnym" są poświęcone wyłącznie zagadnieniom z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Autorzy opracowań to zarówno naukowcy, jak i praktycy prawa (sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni, radcowie prawni i adwokaci).

INSOL Europe Annual Congress 2024: Sorrento, Italy

Where: Sorrento, Italy *** When: 3-6 October 2024

 

Nowy kierunek studiów podyplomowych: Restrukturyzacja podmiotów leczniczych

Zapraszamy do na studia podyploowe z zakresu: Restrukturyzacja podmiotów leczniczych.

Umowa „o kredyt frankowy” a restrukturyzacja i upadłość kredytodawcy i kredytobiorcy

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Umowa „o kredyt frankowy” a restrukturyzacja i upadłość kredytodawcy i kredytobiorcy” organizowanej przez Uczelnię Łazarskiego oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ukazała się monografia dr. Bartosza Sierakowskiego pt. „Zobowiązania masy upadłości” (Warszawa 2023)

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazała się monografia autorstwa dra Bartosza Sierakowskiego, Zastępcy Dyrektora Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością.W książce omówiono charakter prawny instytucji zobowiązań masy upadłości oraz jej wpływ na wszczęcie i przebieg postępowania upadłościowego.

Subsidiary liability of shareholders and directors: Ukrainian and Polish perspectives

We cordially invite anyone who may be interested to participate in the online seminar on: "Subsidiary liability of shareholders and directors: Ukrainian and Polish perspectives".

INSOL Europe EECC Conference 2023

After years of e-events, e-conferences, e-things, it is such a pleasure to have the opportunity to host the Eastern European Countries’ Committee Conference in the beautiful city of Vilnius, not in the metaverse.

 

INSOL Europe Annual Congress 2023

Where: Amsterdam, The Netherlands *** When: 12-15 October 2023

 

INSOL Europe Academic Conference 2023

Where: Amsterdam, The Netherlands *** When: 11-12 October 2023

 

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. "Postępowanie o zatwierdzeniu układu". Warsztaty stanowią kolejną edycję szkolenia, które przeprowadziliśmy 01.07.2022 r. Poszerzone zostało o zmiany, które nastąpiły od ostatniej edycji.

Rozwiązania prawne i możliwości wsparcia dla firm w świetle implementacji Dyrektywy Drugiej Szansy

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Rozwiązania prawne i możliwości wsparcia dla firm w świetle implementacji Dyrektywy Drugiej Szansy” organizowanej przez Uczelnię Łazarskiego i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – Biuro Regionalne w Poznaniu.

Dowód z opinii biegłego z zakresu nauk ekonomicznych w sprawach cywilnych i gospodarczych

Krajowa Izba Radców Prawnych, Izba Komornicza w Warszawie, Sąd Okręgowy w Warszawie, Naczelna Rada Adwokacka oraz Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego zapraszają do udziału w konferencji poświęconej problematyce stosowania wiedzy ekonomicznej w postępowaniach sądowych.

W trakcie konferencji poruszane będa także zagadnienia dotyczące prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Spotkanie online w ramach Forum Ekspertów Prawa Insolwencyjnego - 10 maja 2023 r.

 

W dniu 10 maja 2023 r o godz. 18:00 w ramach Forum Ekspertów Prawa Insolwencyjnego (Uniwersystet w Gdańsku) odbędzie się spotkanie poświęcone zagadnieniom prawa upadłościowego.

Podczas spotkania przedstawiciele Instytutu Allerhanda - mec. Karol Tatara i sędzia Piotr Stanisławiszyn przedstawią propozycję reformy sądów w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. 

 

Aktualizacja pokonferencyjna: 

Poniżej znajdą Państwo materiały ze spotkania. 

Sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji i ich wpływ na upadłość przedsiębiorstw z obszaru Unii Europejskiej

Zapraszamy do udziału w seminarium pt. Sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji i ich wpływ na upadłość przedsiębiorstw z obszaru Unii Europejskiej.

Wierzytelność obligacyjna w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości emitenta. Instytucja kuratora obligatariuszy

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym mgra Piotra Antonowicza pt. „Wierzytelność obligacyjna w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości emitenta. Instytucja kuratora obligatariuszy.”

Wypowiedź dr. Bartosza Sierakowskiego ws. projektu ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora

7 marca 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano zmieniony projekt ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora. Ekspert naszego Instytutu, dr Bartosz Sierakowski, udzielił wypowiedzi Dziennikowi Gazecie Prawnej na temat planowanych zmian. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem.

Projekt nowelizacji prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego

21 kwietnia 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano zmieniony projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne.

Program CERIL Conference on Harmonisation of EU Insolvency Law

Where: Leiden, The Netherlands *** When: 20-21 April 2023

 

Sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji i ich wpływ na upadłość przedsiębiorstw z obszaru Unii Europejskiej

Uczelnia Łazarskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Konferencja Europejskiego Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego (CERIL) organizują seminarium dla naukowców, praktyków oraz przedstawicieli władzy sądowniczej, ustawodawczej i wykonawczej na temat wpływu sankcji wobec Rosji na kondycję przedsiębiorstw UE.

Czynności notarialne z udziałem syndyka masy upadłości, zarządcy masy sanacyjnej oraz dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego przedmiotem będzie problematyka dotycząca zgłoszenia wierzytelności oraz tworzenia listy wierzytelności.

TK ocenił konstytucyjność art. 299 kodeksu spółek handlowych

Problematyka odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania od wielu lat jest przedmiotem licznych sporów i rozstrzygających je orzeczeń sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. Przykładem wieloletniej dyskusji była chociażby kwestia charakteru prawnego omawianej instytucji, a więc przyjęcia odszkodowawczego albo gwarancyjnego charakteru odpowiedzialności członków zarządu na gruncie regulacji art. 299 KSH. Niezależnie od tego, że istnieje wiele, wciąż aktualnych, argumentów przemawiających za gwarancyjnym charakterem tej odpowiedzialności, to wydaje się, że kwestię tę jednoznacznie przesądziła uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z...

Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Doradca restrukturyzacyjny” [nr 31 (1/2023)]

Kwartalnik „Doradca restrukturyzacyjny” to czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych pod red. Mateusza Bienioszka. W każdym numerze znajdą Państwo przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych autorstwa dr hab. Anny Hrycaj oraz Agaty Kosmal. Artykuły publikowane w "Doradcy restrukturyzacyjnym" są poświęcone wyłącznie zagadnieniom z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Autorzy opracowań to zarówno naukowcy, jak i praktycy prawa (sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni, radcowie prawni i adwokaci).

Szkolenie online: Zgłoszenie wierzytelności i lista wierzytelności

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego przedmiotem będzie problematyka dotycząca zgłoszenia wierzytelności oraz tworzenia listy wierzytelności.

Publikacja „Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika. Retrospekcja, stan obecny, przyszłość” (red. K. Flaga-Gieruszyńska, I. Gil, A. Góra-Błaszczykowska, A. Hrycaj)

Nakładem wydawnictwa CURRENDA ukazała się książka pt. „Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika. Retrospekcja, stan obecny, przyszłość”. Redaktorami naukowymi opracowania są: prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. dr hab. Izabella Gil, prof. dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska oraz prof. dr hab. Anna Hrycaj.

Efektywne czytanie bilansu dłużnika - warsztaty online

Zapraszamy do udziału w warsztatach pt. "Efektywne czytanie bilansu dłużnika".

Okruszki (7 prelekcji) - warsztaty online

Zapraszamy do udziału w warsztatach "Okruszki". Jest to nowy cykl szkoleń dla praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, organizowanych przez nasz Instytut.

Publikacja "Postępowanie upadłościowe w praktyce sądów powszechnych" (A. Hrycaj, P. Filipiak, B. Sierakowski, J. Rak)

Zapraszamy do zapoznania się opracowaniem pt. „Postępowanie upadłościowe w praktyce sądów powszechnych” autorstwa prof. Anny Hrycaj, Bartosza Sierakowskiego i Jakuba Raka z Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego oraz dr. Patryka Filipiaka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szkolenie online: Upadłość konsumencka w systemie teleinformatycznym – warsztaty online

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego przedmiotem będzie problematyka dotycząca upadłości konsumenckiej prowadzonej w systemie teleinformatycznym KRZ

Notariusz, a restrukturyzacja i upadłość strony czynności notarialnej

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Notariusz,

a restrukturyzacja i upadłość strony czynności notarialnej”, która odbędzie się 18 listopada 2022 r.

Szkolenie online: Bezskuteczność czynności prawnych dłużnika w upadłości i restrukturyzacji

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego przedmiotem będzie problematyka bezskuteczności czynności prawnych dłużnika w upadłości i restrukturyzacji.

Seminarium online na temat impelemntacji dyrektywy o restrukturyzacji zapobiegawczej

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego oraz Kancelaria Zimmerman Sierakowski i Partnerzy zapraszają do udziału w seminarium online na temat nowej dyrektywy restrukturyzacyjnej.

 

 

Konferencja naukowa - ekonomiczne i społeczne uzasadnienie upadłości konsumenckiej

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ekonomiczne i społeczne uzasadnienie upadłości konsumenckiej”, która odbędzie się 4 listopada 2022 r.

Konkurs na glosę z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zapraszamy do udziału w konkursie na glosę z prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego dla studentów IV i V roku prawa, organizowanym przez Kancelarię Allen & Overy.

Upadłość banku a zdeponowane u niego środki pochodzące z dotacji unijnej (ważny wyrok TSUE z 13.10.2022 r., sygn. C-698/20)

W 2020 r. Sąd Najwyższy zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym, mającym na celu zbadanie przepisów regulujących sposób postępowania ze środkami pochodzącymi z budżetu UE (otrzymanymi tytułem dotacji), zdeponowanymi na rachunku prowadzonym przez bank, wobec którego została ogłoszona upadłość. SN powziął bowiem wątpliwość, czy przepisy prawa unijnego stoją na przeszkodzie regulacjom krajowym, które ani nie wyłączają tych środków z masy upadłości upadłego banku, ani nie pozwalają skutecznie dochodzić na drodze sądowej wyłączenia ich z rzeczonej masy. Po przeszło 2 latach od wystąpienia z pytaniem, 13 października 2022 r. TSUE wydał wyrok w tej...

Szkolenie online: Krajowy Rejestr Zadłużonych oraz upadłość i restrukturyzacja online dla praktyków (cz.II)

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego przedmiotem będzie problematyka upadłości i restrukturyzacji w kontekście informatyzacji postępowań sądowych (Krajowy Rejestr Zadłużonych).

Glosa aprobująca do postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2020r. (sygn. akt. XXIII Gz 989/19) - skutki śmierci upadłego dla biegu postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

TEZA

Postępowanie upadłościowe wobec konsumentów powinno się toczyć dotąd, aż zostaną zakończone czynności likwidacyjne oraz zostanie dokonany podział sum uzyskanych z likwidacji, rozpoczęty proces likwidacji majątku upadłego powinien zostać zakończony z udziałem spadkobierców.

The EU restrictive measures (the sanctions) against Russia: Can insolvency proceedings be opened when economic resources and funds have been frozen by sanctions?

Russia's aggression against Ukraine resulted in the introduction of restrictive measures against entities associated with the Russian Federation both at the European Union level and in the Member States. The restrictive measures may apply to both natural and legal persons. One of the consequences of subjecting a given entity to restrictive measures is the freezing of funds and economic resources. Most often, the freezing of funds and economic resources means that such an entity is unable to continue its economic activity, loses financial liquidity, and, consequently, it should be declared bankrupt. European law understands the freezing of economic resources very broadly; it means preventing...

INSOL Europe Annual Congress 2022: Dubrovnik, Croatia

Registration is now open for the INSOL Europe Academic Forum's 18th annual conference, which will be held in Dubrovnik, Croatia, on Wednesday 5 October – Thursday 6 October 2022.

The overall academic conference's theme will be “Insolvency Law in Times of Crisis”.

Projekt ustawy implementującej dyrektywę o restrukturyzacji zapobiegawczej

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji jest opublikowany Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Prawo upadłościowe, UD 120. Celem Projektu jest implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości). Projekt wprowadza istotne zmiany nie tylko do ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo...

Zdolność sądowa i procesowa strony (osoby fizycznej i prawnej), wobec której w państwie spoza Unii Europejskiej wydano orzeczenie o wszczęciu postępowania upadłościowego – zakres zastosowania statutu personalnego i statutu upadłościowego

Zapraszamy do zapoznania się opracowaniem pt. „Zdolność sądowa i procesowa strony (osoby fizycznej i prawnej), wobec której w państwie spoza Unii Europejskiej wydano orzeczenie o wszczęciu postępowania upadłościowego – zakres zastosowania statutu personalnego i statutu upadłościowego” autorstwa Bartosza Sierakowskiego, eksperta Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością oraz Mateusza Waberskiego, wykładowcy na studiach podyplomowych z zakresu prawa upadłościowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Guide on the Treatment of Insolvent Micro and Small Enterprises in Asia

The Guide on the Treatment of Insolvent Micro and Small Enterprises in Asia (Guide) is produced under the Asian Principles of Business Restructuring project jointly undertaken by the Asian Business Law Institute and the International Insolvency Institute. It is the first published Guide that will collectively form the Asian Principles of Business Restrucuring

 

Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej upadły-konsument może składać pisma procesowe drogą tradycyjną („papierowo”) czy też jedynym dopuszczalnym trybem jest złożenie pisma w KRZ?

 

Zgodnie z art. 491(2) ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1520; dalej jako p.u.) wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik, z uwzględnieniem przepisów art. 8 i art. 9. Do wniosku o ogłoszenie upadłości i innych pism procesowych oraz dokumentów składanych przez dłużnika stosuje się odpowiednio przepis art. 216aa. W przypadku, o którym mowa w art. 216aa ust. 1, wniosek o ogłoszenie upadłości składa się na formularzu.

Na gruncie tego przepisu pojawia się wątpliwość czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej upadły-konsument może składać pisma procesowe droga tradycyjną („papierowo”) czy też jedynym dopuszczalnym trybem jest złożenie...

Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Doradca restrukturyzacyjny” [nr 29 (3/2022)]

Kwartalnik „Doradca restrukturyzacyjny” to czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych pod red. Mateusza Bienioszka. W każdym numerze znajdą Państwo przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych autorstwa dr hab. Anny Hrycaj oraz Agaty Kosmal. Artykuły publikowane w "Doradcy restrukturyzacyjnym" są poświęcone wyłącznie zagadnieniom z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Autorzy opracowań to zarówno naukowcy, jak i praktycy prawa (sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni, radcowie prawni i adwokaci).

Restrukturyzacja zapobiegawcza - Polska wdraża Dyrektywę

Ukazał się projekt ustawy nowelizującej ustawę z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne.

Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Doradca restrukturyzacyjny” [nr 28 (2/2022)]

Kwartalnik „Doradca restrukturyzacyjny” to czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych pod red. Mateusza Bienioszka. W każdym numerze znajdą Państwo przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych autorstwa dr hab. Anny Hrycaj oraz Agaty Kosmal. Artykuły publikowane w "Doradcy restrukturyzacyjnym" są poświęcone wyłącznie zagadnieniom z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Autorzy opracowań to zarówno naukowcy, jak i praktycy prawa (sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni, radcowie prawni i adwokaci).

Szkolenie online: Krajowy Rejestr Zadłużonych oraz upadłość i restrukturyzacja online dla praktyków

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego przedmiotem będzie problematyka upadłości i restrukturyzacji w kontekście informatyzacji postępowań sądowych (Krajowy Rejestr Zadłużonych).

 

Więcej informacji: www.praktykszkolenia.pl/zaproszenie/

Szkolenie online: Wpływ upadłości i restrukturyzacji na postępowania egzekucyjne i zabezpieczające oraz inne zabezpieczenia dokonane na majątku dłużnika

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego przedmiotem będzie problematyka wpływu upadłości i restrukturyzacji na postępowania egzekucyjne i zabezpieczające oraz inne zabezpieczenia dokonane na majątku dłużnika

Szkolenie online: Postępowanie o zatwierdzenie układu w systemie teleinformatycznym i KRZ

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego przedmiotem będzie problematyka postępowania o zatwierdzenie układu w stanie prawnym obowiązującym od 1 grudnia 2021 r. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną m.in. czynności nadzorcy układu, wierzycieli oraz dłużnika w systemie teleinformatycznym KRZ.

Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Doradca restrukturyzacyjny” [nr 27 (1/2022)]

Kwartalnik „Doradca restrukturyzacyjny” to czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych pod red. Mateusza Bienioszka. W każdym numerze znajdą Państwo przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych autorstwa dr hab. Anny Hrycaj. Artykuły publikowane w "Doradcy restrukturyzacyjnym" są poświęcone wyłącznie zagadnieniom z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Autorzy opracowań to zarówno naukowcy, jak i praktycy prawa (sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni, radcowie prawni i adwokaci).

Błędne obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego na Portalu Publicznym KRZ

Według stanu na 1 lutego 2022 r. na Portalu Publicznym Krajowego Rejestru Zadłużonych opublikowano łącznie 74 obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego. W większości z nich wskazano na dzień układowy, który dopiero nadejdzie w przyszłości (przykładowo, obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2022 r. wskazuje, że dzień układowy został ustalony na 15 lutego 2022r.). Powstają bardzo poważne wątpliwości co do prawidłowości takiej praktyki.

 

Ewaluacja zmian w zakresie umorzenia zobowiązań osób fizycznych w ramach postępowania upadłościowego (art. 369 ust. 1a Prawa upadłościowego)

Zapraszamy do zapoznania się opracowaniem pt. „Ewaluacja zmian w zakresie umorzenia zobowiązań osób fizycznych w ramach postępowania upadłościowego (art. 369 ust. 1a Prawa upadłościowego)” autorstwa dr hab. Anny Hrycaj, Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością oraz Agaty Kosmal, doktorantki IPUiR.

 

Wyłączenie z masy upadłości przedmiotu przewłaszczenia na podstawie przepisów art. 70–74 w zw. z art. 91 Prawa upadłościowego

Zapraszamy do zapoznania się opracowaniem pt. „Wyłączenie z masy upadłości przedmiotu przewłaszczenia na podstawie przepisów art. 70–74 w zw. z art. 91 Prawa upadłościowego” autorstwa Bartosza Sierakowskiego, eksperta Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością.

 

Sąd Najwyższy rewiduje dotychczasowy pogląd – wierzyciel pauliański może prowadzić egzekucję przeciwko osobie trzeciej

Zaprszamy do zapoznania się z komentarzem do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie III CZP 60/19 na temat charakteru prawnego skargi pauliańskiej.

 

European Insolvency Proceedings Commentary on Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on Insolvency Proceedings (Recast)

We are excited to announce a new book 'European Insolvency Proceedings Commentary on Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on Insolvency Proceedings (Recast)’, edited by Anna Hrycaj & Patryk Filipiak

„Niewypłacalność i śmierć przedsiębiorcy. Najczęstsze problemy praktyczne i prawne” V Seminarium Prawne dla Biznesu

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza do udziału w V Seminarium Prawnym dla Biznesu,

przedmiotem którego będzie dyskusja o najczęstszych problemach praktycznych i

prawnych w przypadku niewypłacalności i śmierci przedsiębiorcy.

Szkolenie online: Złożenie i rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości w systemie teleinformatycznym. Krajowy Rejestr Zadłużonych

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego przedmiotem będzie złożenie i rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości w systemie teleinformatycznym (KRZ).

Szkolenie online: Zgłoszenie wierzytelności oraz lista wierzytelności w systemie KRZ

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego przedmiotem będzie sporządzanie zgłoszeń wierzytelności oraz listy wierzytelności w systemie teleinformatycznym KRZ.

INSOL London 2022. The global event for the insolvency and restructuring profession

In June 2022, INSOL International will be holding its annual conference, which is the excellent opportunity to listen, learn, share, and network in person with the world’s insolvency and restructuring community.

 

INSOL Europe Annual Congress 2022

INSOL Europe invites to attend next and 40th Annual Congress in Dublin (Ireland) from 3-6 March 2022.

This Congress marks the end of INSOL Europe's 40th anniversary year and will be the first ‘real time’ event that we have organised in nearly two years since the COVID-19 pandemic descended upon us.

 

 

Sąd Najwyższy dokonał wykładni pojęcia "wyczerpanie trybu" w rozumieniu art. 145 prawa upadłościowego

Zaprszamy do zapoznania się z treścią uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie III CZP 96/20. Komentarz do uchwały zamieścimy po sporządzeniu i opublikowaniu treści uzasadnienia.

 

Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Doradca restrukturyzacyjny” [nr 26 (4/2021)]

Kwartalnik „Doradca restrukturyzacyjny” to czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych pod red. Mateusza Bienioszka. W każdym numerze znajdą Państwo przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych autorstwa dr hab. Anny Hrycaj. Artykuły publikowane w "Doradcy restrukturyzacyjnym" są poświęcone wyłącznie zagadnieniom z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Autorzy opracowań to zarówno naukowcy, jak i praktycy prawa (sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni, radcowie prawni i adwokaci).

Upadłość konsumencka w praktyce 2021 r. - szkolenie online

Celem zajęć jest omówienie z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych zmian

Postępowanie o zatwierdzenie układu po nowelizacji z 1.12.2021 r. - szkolenie online

Podczas szkolenia zostanie szczegółowo omówiony timeline „szybkiej restrukturyzacji”, począwszy od skutecznego otwarcia postępowania, jego przebiegu, aż do złożenia wniosku o zatwierdzenie układu.

Szkolenie Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych

Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu, które

jest adresowane do wszystkich praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Konferencja Naukowa – Kongres Restrukturyzacyjny "Finansowanie Przedsiębiorstw w Restrukturyzacji"

Instytut Prawa Upadłościowego oraz Badań nad Niewypłacalnością zaprasza do udziału w Konferencji Naukowej - "Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji", organizowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wymiany doświadczeń związanych z restrukturyzacją i finansowaniem przedsiębiorstw w restrukturyzacji.

Konferencja "Wpływ upadłości oraz restrukturyzacji na postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające"

Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością zaprasza do udziału w konferencji "Wpływ upadłości oraz restrukturyzacji na postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające".

Konferencja naukowa doktorantów: "Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne w ujęciu prawnoekonomicznym"

Zapraszamy do udziału w Pierwszej Konferencji Doktorantów nauk społecznych w obszarze prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz badań nad niewypłacalnością.

Konferencja jest pierwszym międzyuczelnianym wydarzeniem organizowanym wyłącznie przez doktorantów i dedykowanym dla doktorantów.

Do udziału w konferencji zapraszamy doktorantów, którzy prowadzą badania w obszarze nauk społecznych i ekonomicznych poświęcone zjawisku niewypłacalności, upadłości oraz restrukturyzacji przedsiębiorców i osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Celem konferencji jest umożliwienie zaprezentowania wyników badań prowadzonych przez młodych badaczy, wymiana poglądów i doświadczeń...

Konferencja "Upadłość konsumencka w praktyce sądów powszechnych"

Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego zaprasza do udziału w konferencji "Upadłość konsumencka w praktyce sądów powszechnych".

Szkolenie online: Arkusz kalkulacyjny do przygotowania planu spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej (III edycja)

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z obsługi arkusza kalkulacyjnego do przygotowania planu spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej. Celem szkolenia jest nabycie przez doradców restrukturyzacyjnych i ich współpracowników oraz sędziów i asystentów umiejętności pracy przy wykorzystaniu arkusza Ms Excel do przygotowania danych niezbędnych do zastosowania art. 495[14] oraz art. 495[15] Prawa upadłościowego.

Zaskarżenie postanowienia sądu drugiej instancji o odrzuceniu zażalenia – procesowa łamigłówka w Sądzie Najwyższym

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 2019 r. w znacznym stopniu zmieniła kształt polskiego procesu cywilnego. W toku stosowaniu nowego prawa praktyka dostrzega coraz więcej wątpliwości dotyczących wykładni poszczególnych przepisów. W tym przypadku, pytanie dotyczy zagadnienia zaskarżalności postanowienia sądu II instancji o odrzuceniu zażalenia. Problem stał się na tyle powszechny, w szczególności w ramach postępowania upadłościowego, że do Sądu Najwyższego wpłynęło pytanie prawne – odpowiedź powinna ujednolicić orzecznictwo.

Konferencja Doktorantów: „Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne w ujęciu prawnoekonomicznym”

Zapraszamy do udziału w I konferencji doktorantów nauk społecznych w obszarze prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz badań nad niewypłacalnością, którego Uczelnia Łazarskiego jest współorganizatorem.

Czynności notarialne z udziałem syndyka masy upadłości, zarządcy masy sanacyjnej oraz dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dot. czynności notarialnych z udziałem syndyka masy upadłości, zarządcy masy sanacyjnej oraz dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Ogłoszenie upadłości oraz otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego ma istotne znaczenie dla zarządu majątkiem dłużnika (strony czynności notarialnej). Celem szkolenia jest przedstawienie zasad zarządu majątkiem dłużnika na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz omówienie skutków złożenia wniosku, a następnie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz ogłoszenia upadłości dla czynności notarialnych. Szkolenie ma charakter praktyczny. Przewidziane jest omówienie fragmentów aktów...

Nowa ustawa deweloperska. Czynności notarialne z udziałem syndyka/zarządcy dewelopera. Zmiany w upadłości i restrukturyzacji deweloperów

Zapraszamy do udziału w szkoleniu nt. nowej ustawy deweloperskiej i czynności notarialnych z udziałem syndyka/zarządcy dewelopera oraz zmian w upadłości i restrukturyzacji deweloperów.

Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym

Zapraszamy do udziału w szkoleniu nt. ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

 

Obrót ziemią rolną oraz udziałami i akcjami w spółkach będących właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych podlega daleko idącym ograniczeniom przewidzianym w ustawie z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.Pewne wątpliwości pojawiają się w zakresie stosowania tych ograniczeń w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym, przy czym w postępowaniu restrukturyzacyjnym sprzedaż może być dokonywana przez dłużnika bądź przez...

Szkolenie online: Finansowanie restrukturyzacji – pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Finansowanie restrukturyzacji – pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców".

INSOL Virtual Conference 2021

In June 2021, INSOL International will be holding its second major virtual conference, delivering three days of content across three different time zones.

 

Konferencja: „Przestrzeń dla mediacji w postępowaniu upadłościowymi i restrukturyzacyjnym”

V Konferencja szkoleniowa i VIII Poznański Salon Mediacji

współorganizowany przez WPiA UAM w Poznaniu, Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych

Public Creditors in Preventive Restructuring Frameworks: Considerations in the light of the Pandemic Crisis

INSOL Europe's Academic Forum invites on an online lecture by Professor N. Bermejo, on the topic of "Public Creditors in Preventive Restructuring Frameworks: Considerations in the light of the Pandemic Crisis", to be held online on 20 May 2021.

 

Szkolenie online: Arkusz kalkulacyjny do przygotowania planu spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej (II edycja)

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z obsługi arkusza kalkulacyjnego do przygotowania planu spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej. Celem szkolenia jest nabycie przez doradców restrukturyzacyjnych i ich współpracowników oraz sędziów i asystentów umiejętności pracy przy wykorzystaniu arkusza Ms Excel do przygotowania danych niezbędnych do zastosowania art. 495[14] oraz art. 495[15] Prawa upadłościowego.

SZKOLENIE ONLINE: Wpływ upadłości i restrukturyzacji na przebieg postępowań cywilnych

Szkolenie ma wymiar praktyczny. Zostanie przeprowadzone w oparciu o przygotowany kazus.

WEBINAR: Rachunkowość dla prawników (Bilans - aktywa trwałe)

Celem cyklu szkoleń "Rachunkowośc dla prawnków" jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie interpretacji poszczególnych informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych oraz wsparcie uczestników w relacjach z działami finansowo-księgowymi.

 

Tematyka szkolenia ogniskuje się wokół zagadnienia aktywów trwałych.

 

Szkolenie online: Arkusz kalkulacyjny do przygotowania planu spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z obsługi arkusza kalkulacyjnego do przygotowania planu spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej. Celem szkolenia jest nabycie przez doradców restrukturyzacyjnych i ich współpracowników oraz sędziów i asystentów umiejętności pracy przy wykorzystaniu arkusza Ms Excel do przygotowania danych niezbędnych do zastosowania art. 495[14] oraz art. 495[15] Prawa upadłościowego.

INSOL Europe and INSOL International Online Seminar - 15 APRIL 2021

INSOL International and INSOL Europe will present an online seminar on 15 April 2021. The seminar will address global hot-topics, looking at digital assets and insolvency and Covid-19 national temporary legislation. This is a great opportunity to focus on the things that matter most in the global economy right now and hear from thought leaders from across the globe.

 

You can book here: eu.eventscloud.com/website/4177/

 

Seminarium naukowe: Instytucja tzw. długów masy upadłości w ujęciu prawnohistorycznym (B. Sierakowski)

Zapraszamy do udziału w cyklu seminariów naukowych organizowanych przez Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Podczas seminariów zamierzamy podejmować tematy związane nie tylko z prawem upadłościowym i prawem restrukturyzacyjnym, ale również odnoszące się do prawa cywilnego, prawa handlowego oraz procedury cywilnej. W szczególności, chcielibyśmy prowadzić rozważania z zakresu socjologii i aksjologii prawa oraz ekonomicznej analizy prawa. Planujemy również organizację seminariów, podczas których będą przedstawiane wyniki badań empirycznych, w tym badań aktowych.

SZKOLENIE ONLINE: Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o podmiocie gospodarczym

Celem cyklu szkoleń jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie interpretacji poszczególnych informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych oraz wsparcie uczestników w relacjach z działami finansowo-księgowymi.

 

Szkolenie odbywa się w ramach vyklu pt. "Rachunkowość dla prawników".

INSOL Europe: Spring Online Conference 2021

INSOL Europe which focuses on business recovery, insolvency issues and facilitating the exchange of information and ideas amongst its members and other international bodies is now holding new Spring Online Conference. The event will take place on March 4th, 2021 and March 18th, 2021.

 

You can book here: www.insol-europe.org/events/book/276

 

Zakaz ustanawiania hipotek po otwarciu restrukturyzacji obejmuje również hipotekę przymusową – tak orzekł Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 23/20

Sąd Najwyższy w uchwale z 26 lutego 2021 r. (sygn. III CZP 23/20) orzekł, że „zakaz obciążania składników majątku dłużnika hipoteką po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, wynikający z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (jedn. tekst: Dz.U. z 2020 r. poz 814 ze zm.), ma zastosowanie także do hipoteki przymusowej”.

Zasady likwidacji masy upadłości w upadłości konsumenckiej

Dla ujednolicenia praktyki i usprawnienia przebiegu postępowania upadłościowego publikujemy zasady postępowania przy likwidacji masy upadłości zgodnie z art.491(11a) ustawy Prawo upadłościowe. Zasady zostały opracowane z uwzględnieniem możliwości wnoszenia skarg przez wierzycieli.

Akta syndyka a akta sądowe w upadłości konsumenckiej

Po nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej wielu sędziów i syndyków ma wątpliwości jakie dokumenty powinny być w aktach syndyka a jakie w aktach sądowych. Wobec tego publikujemy wytyczne, które zostały opracowane wspólnie z sędziami upadłościowymi w zakresie prowadzenia akt syndyka i ograniczenia zakresu dokumentacji składanej do akt sądowych:

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne na stałe w polskim systemie prawnym? Jest projekt ustawy.

Analiza treści Monitora Sądowego i Gospodarczego prowadzi do wniosku, że w ostatnim półroczu przedsiębiorcy mierzący się z problemem niewypłacalności najczęściej korzystali z tzw. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Czy uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ma szanse na stałe stać się częścią systemu prawa restrukturyzacyjnego?

Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Doradca restrukturyzacyjny” [nr 23 (1/2021)]

Kwartalnik „Doradca restrukturyzacyjny” to czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych pod red. Mateusza Bienioszka. W każdym numerze znajdą Państwo przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych autorstwa dr hab. Anny Hrycaj. Artykuły publikowane w "Doradcy restrukturyzacyjnym" są poświęcone wyłącznie zagadnieniom z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Autorzy opracowań to zarówno naukowcy, jak i praktycy prawa (sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni, radcowie prawni i adwokaci).

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z ZAKRESU IT W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM I RESTRUKTURYZACYJNYM

Organizator: Instytut Prawa Upadłościowego i

Restrukturyzacyjnego Uczelni Łazarskiego;

Praktykszkolenia.pl

Termin: 15 stycznia, godz. 15.00 – 18.00

Forma: szkolenie online, platforma MS Teams

 

„ Rekomendowany przebieg postępowania upadłościowego osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej”

Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie wraz z praktykszkolenia.pl serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu:

„ Rekomendowany przebieg postępowania upadłościowego osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej”

17 grudnia 2020r.

Forma: Dyskusja online z udziałem prelegentów oraz uczestników

 

 

COVID-19 a status prawny zawartego wcześniej układu. Wypowiedź naszego eksperta

Pojawienie się i rozprzestrzenianie koronawirusa w niespotykany dotąd sposób wpłynęło na światową gospodarkę, w tym wywołało falę upadłości i restrukturyzacji. Pandemia COVID-19 dotknęła nie tylko zdrowe przedsiębiorstwa, ale również te, które cieszyły się zawartym i prawomocnie zatwierdzonym układem.

Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Doradca restrukturyzacyjny” [nr 22 (4/2020)]

Kwartalnik „Doradca restrukturyzacyjny” to czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych pod red. Mateusza Bienioszka. W każdym numerze znajdą Państwo przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych autorstwa dr hab. Anny Hrycaj. Artykuły publikowane w "Doradcy restrukturyzacyjnym" są poświęcone wyłącznie zagadnieniom z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Autorzy opracowań to zarówno naukowcy, jak i praktycy prawa (sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni, radcowie prawni i adwokaci).

Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Doradca restrukturyzacyjny” [nr 21 (3/2020)]

Kwartalnik „Doradca restrukturyzacyjny” to czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych pod red. Mateusza Bienioszka. W każdym numerze znajdą Państwo przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych autorstwa dr hab. Anny Hrycaj. Artykuły publikowane w "Doradcy restrukturyzacyjnym" są poświęcone wyłącznie zagadnieniom z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Autorzy opracowań to zarówno naukowcy, jak i praktycy prawa (sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni, radcowie prawni i adwokaci).

Konferencja: Zarządzanie sprawą restrukturyzacyjną i upadłościową

Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie wraz z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz praktykszkolenia.pl serdecznie zapraszają do udziału w konferencji

„Zarządzanie sprawą restrukturyzacyjną i upadłościową”

 

Konferencja Grupy kapitałowe 2020. Puls Biznesu

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji: Grupy kapitałowe 2020, której motywem przewodnim będą zmiany prawne, ale także nowa rzeczywistość biznesowa. W trakcie konferencji dowiedzą się Państwo m.in. jak efektywnie zarządzać Grupą Kapitałową, jakie przyjąć strategie w czasach kryzysu a także jak zrestrukturyzować Grupę Kapitałową.

Webinar: Metodyka działania syndyków w sprawach dotyczących czynności bezskutecznych względem masy upadłości

Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy Sp.K. zaprasza na bezpłatny webinar „Metodyka działania syndyków w sprawach dotyczących czynności bezskutecznych względem masy upadłości”, który jest częścią cyklu spotkań dla syndyków, poświęconych praktycznym aspektom restrukturyzacji i upadłości.

Europejski Kongres Finansowy online

EKF online jest inicjatywą otwartą i bezpłatną realizowaną w formule online.

W ramach trzydniowego wydarzenia odbędą się liczne wystąpienia, wywiady i debaty, które będą transmitowane na żywo ze studia w Warszawie – łącznie aż 18 godzin rozmów i dyskusji. Ponad 60 czołowych ekspertów ekonomicznych i managerów najwyższych szczebli będzie rozmawiać o odpowiedzialnych finansach i roli instytucji finansowych w czasie kryzysu, innowacyjności w procesie odbudowy gospodarki i o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków.

WEBINAR: Rachunkowość dla prawników (Moduł 4b)

Celem cyklu szkoleń jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie interpretacji poszczególnych informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych oraz wsparcie uczestników w relacjach z działami finansowo-księgowymi.

 

Cykl składa się z pięciu jednodniowych szkoleń. Proponowane moduły stanowią pewną całość i sugerowane jest uczestnictwo we wszystkich szkoleniach, niemniej każdy moduł poświęcony jest innemu zagadnieniu, stąd istnieje możliwość uczestnictwa jedynie w wybranych szkoleniach.

 

WEBINAR: Rachunkowość dla prawników (Moduł 4a)

Celem cyklu szkoleń jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie interpretacji poszczególnych informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych oraz wsparcie uczestników w relacjach z działami finansowo-księgowymi.

 

Cykl składa się z pięciu jednodniowych szkoleń. Proponowane moduły stanowią pewną całość i sugerowane jest uczestnictwo we wszystkich szkoleniach, niemniej każdy moduł poświęcony jest innemu zagadnieniu, stąd istnieje możliwość uczestnictwa jedynie w wybranych szkoleniach.

 

Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Doradca restrukturyzacyjny” [nr 20 (2/2020)]

Kwartalnik „Doradca restrukturyzacyjny” to czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych pod red. Mateusza Bienioszka. W każdym numerze znajdą Państwo przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych autorstwa dr hab. Anny Hrycaj. Artykuły publikowane w "Doradcy restrukturyzacyjnym" są poświęcone wyłącznie zagadnieniom z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Autorzy opracowań to zarówno naukowcy, jak i praktycy prawa (sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni, radcowie prawni i adwokaci).

WEBINAR: Rachunkowość dla prawników (Moduł 3)

Celem cyklu szkoleń jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie interpretacji poszczególnych informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych oraz wsparcie uczestników w relacjach z działami finansowo-księgowymi.

 

Cykl składa się z pięciu jednodniowych szkoleń. Proponowane moduły stanowią pewną całość i sugerowane jest uczestnictwo we wszystkich szkoleniach, niemniej każdy moduł poświęcony jest innemu zagadnieniu, stąd istnieje możliwość uczestnictwa jedynie w wybranych szkoleniach.

 

WEBINAR: Rachunkowość dla prawników (Moduł 2b)

Celem cyklu szkoleń jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie interpretacji poszczególnych informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych oraz wsparcie uczestników w relacjach z działami finansowo-księgowymi.

 

Cykl składa się z pięciu jednodniowych szkoleń. Proponowane moduły stanowią pewną całość i sugerowane jest uczestnictwo we wszystkich szkoleniach, niemniej każdy moduł poświęcony jest innemu zagadnieniu, stąd istnieje możliwość uczestnictwa jedynie w wybranych szkoleniach.

 

Uproszczona restrukturyzacja – odpowiedź ustawodawcy na kryzys wywołany COVID-19

Zgodnie z projektem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym

skutkami COVID -19 oraz zmianie niektórych innych ustaw (dalej jako: „Projekt

ustawy”) ustawodawca zaproponował wprowadzenie uproszczonego

postępowania restrukturyzacyjnego. Projekt ustawy wpłynął do sejmu w dni 22

maja 2020 r. W dniu 27 maja 2020 r. sejm skierował projekt ustawy do Komisji

Finansów Publicznych.

Upadłość Konsumencka

Cykl szkoleń „Upadłość konsumencka” przedstawia przebieg postępowania upadłościowego osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej według przepisów obowiązujących od 24 marca 2020r. Szkolenia z zakresu upadłości konsumenckiej są skierowane głównie do doradców restrukturyzacyjnych, adwokatów i radców prawnych, aplikantów radcowskich i adwokackich, pracowników opieki społecznej.

 

AVAYA SCOPIA – sądowa platforma do przeprowadzania rozpraw online.

Zgodnie z art. 46 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 do ustawy z 2 marca 2020r. wprowadzono przepis art. 15zzs1, zgodnie z którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z...

Od kiedy zacznie się bieg terminów w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych?

8 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz.374), zmieniona następnie ustawami z dnia 31 marca oraz 16 kwietnia 2020 r. (odpowiednio Dz. U. z 2020 r., poz. 568 oraz poz. 695). Ustawa z 2 marca 2020r. w art. 14a ust. 4 i 5 wprowadziła katalog spraw pilnych. W sprawach pilnych, zgodnie z art. 15zzs ust. 2 wskazanej ustawy nie stosuje się wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów.

COVID-19 a legislacja w zakresie upadłości i restrukturyzacji. Francja

Pojawienie się i rozprzestrzenianie wirusa COVID-19 w niespotykany dotąd sposób wpłynęło na światową gospodarkę. Zmiana zachowań kontrahentów i konsumentów, a także ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wprowadzane przez rządy na całym świecie spowodowały konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, programów pomocowych i ulg dla podmiotów dotkniętych skutkami pandemii.

COVID-19 a legislacja w zakresie upadłości i restrukturyzacji. Wielka Brytania.

Pojawienie się i rozprzestrzenianie wirusa COVID-19 w niespotykany dotąd sposób wpłynęło na światową gospodarkę. Zmiana zachowań kontrahentów i konsumentów, a także ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wprowadzane przez rządy na całym świecie spowodowały konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, programów pomocowych i ulg dla podmiotów dotkniętych skutkami pandemii.

Szkolenia o przygotowanej likwidacji (pre-pack)

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach dotyczących przygotowanej likwidacji.

Szkolenia obejmują dwa filmy:

Odc.1 – Istota i przebieg postępowania o zatwierdzenie warunków przygotowanej likwidacji – od wniosku do prawomocnego zatwierdzenia warunków sprzedaży,

Odc.2 – Pre-pack – od prawomocnego zatwierdzenia warunków sprzedaży do zawarcia umowy oraz prawnomaterialne skutki pre-packu

 

COVID-19 a postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe w Polsce.

Ostatnie tygodnie przyniosły na całym świecie szereg zmian w regulacjach dotyczących zagadnienia niewypłacalności. Nie ominęło to również naszego systemu prawnego. W Polsce uchwalono przepisy tworzące tzw. Tarczę Antykryzysową, której celem – w ujęciu gospodarczym – jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom ekonomicznym pandemii COVID-19. Wprowadzone zmiany dotykają także regulacji związanych z upadłością i restrukturyzacją, czemu poświęcony jest niniejszy tekst.

Szkolenia Online

Szanowni Państwo,

 

z ogromną przyjemnością informujemy o uruchomieniu długo przygotowywanego projektu szkoleń online. Szkolenia są wynikiem współpracy Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz praktykszkolenia.pl. Obecnie, zapraszamy Państwa na szkolenia z zakresu Upadłości konsumenckiej i Przygotowanej likwidacji. „W produkcji” są kolejne szkolenia z zakresu: dochodzenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, postępowania o zatwierdzenie układu, prowadzenia akt przez syndyka itd.

 https://www.facebook.com/praktykszkolenia/videos/1263838737142416/

COVID-19 a legislacja w zakresie upadłości i restrukturyzacji. Cypr.

Pojawienie się i rozprzestrzenianie wirusa COVID-19 w niespotykany dotąd sposób wpłynęło na światową gospodarkę. Zmiana zachowań kontrahentów i konsumentów, a także ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wprowadzane przez rządy na całym świecie spowodowały konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, programów pomocowych i ulg dla podmiotów dotkniętych skutkami pandemii.

 

COVID-19 a legislacja w zakresie upadłości i restrukturyzacji. Singapur.

Pojawienie się i rozprzestrzenianie wirusa COVID-19 w niespotykany dotąd sposób wpłynęło na światową gospodarkę. Zmiana zachowań kontrahentów i konsumentów, a także ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wprowadzane przez rządy na całym świecie spowodowały konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, programów pomocowych i ulg dla podmiotów dotkniętych skutkami pandemii.

 

COVID-19 a legislacja w zakresie upadłości i restrukturyzacji. Australia.

Pojawienie się i rozprzestrzenianie wirusa COVID-19 w niespotykany dotąd sposób wpłynęło na światową gospodarkę. Zmiana zachowań kontrahentów i konsumentów, a także ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wprowadzane przez rządy na całym świecie spowodowały konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, programów pomocowych i ulg dla podmiotów dotkniętych skutkami pandemii.

 

COVID-19 a legislacja w zakresie upadłości i restrukturyzacji. Hiszpania.

Pojawienie się i rozprzestrzenianie wirusa COVID-19 w niespotykany dotąd sposób wpłynęło na światową gospodarkę. Zmiana zachowań kontrahentów i konsumentów, a także ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wprowadzane przez rządy na całym świecie spowodowały konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, programów pomocowych i ulg dla podmiotów dotkniętych skutkami pandemii.

 

Zakres pouczenia syndyka w zawiadomieniu skierowanym do małżonka dłużnika

Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802), której regulacje obowiązują od 24 marca 2020r., wprowadzono nowy obowiązek syndyka polegający na pisemnym pouczeniu małżonka dłużnika o toczącym się postępowaniu upadłościowym w tym w szczególności o treści art. 124-126, oraz art. 491[14] ust. 5, 6 i 8, art. 491[14]a i art. 491[16] p. u.

Niemieckie zmiany legislacyjne odpowiedzią na szok gospodarczy wywołany pandemią COVID – 19.

25 marca 2020 r. w Republice Federalnej Niemiec przyjęto ustawę, która ma złagodzić konsekwencje pandemii COVID-19 w niemieckiej gospodarce. Zmiany wprowadzone przez niemiecki parlament dotyczą regulacji dotyczących niewypłacalności, a także wypowiedzenia umów, prawa korporacyjnego i karnego.

Nowe regulacje mają przede wszystkim na celu ułatwienie kontynuacji działalności gospodarczej przedsiębiorcom, którzy mają trudności z utrzymaniem płynności finansowej oraz tym, którzy stali się niewypłacalni w wyniku pandemii COVID-19.

 

Przywrócenie terminu w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym, a pandemia COVID – 19.

Jeżeli wskutek pandemii COVID – 19 dojdzie do zaprzestania działań sądów to niewątpliwie będzie można to uznać za skutek siły wyższej.

Restrukturyzacja w czasie pandemii. Co każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć o Prawie restrukturyzacyjnym?

Przedstawiamy Państwu kilka informacji o tym jak Prawo restrukturyzacyjne może pomóc przedsiębiorcy, który ma trudności finansowe. Obecna sytuacja powoduje, że warto wiedzieć z czego można skorzystać, aby ograniczyć skutki kryzysu.

Uwaga! Odwołujemy szkolenia w marcu!

Szanowni Państwo,
zgodnie z ogólnymi zaleceniami uprzejmie informujemy, że szkolenie "Upadłość Konsumencka" zaplanowane na 28 marca 2020 r. się nie odbędzie. Szkolenie odbędzie się w późniejszym terminie, o którym poinformujemy na stronie internetowej oraz indywidualnie te osoby, które zapisały się na szkolenie.

Pre-pack po liftingu. Co się zmienia?

Już 24 marca 2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Ustawa nowelizująca – poza gruntowną zmianą modelu upadłości konsumenckiej – wpływa na instytucję przygotowanej likwidacji, czyli tzw. pre-pack.

Darowanie długów w największych religiach świata

Instytucja zwolnienia z długu znana była ludzkości od zarania dziejów. Stanowiła przedmiot zasad różnych religii świata, jak również rozważań w kontekście stosunku do bogactwa.

Nowe obowiązki doradców restrukturyzacyjnych. Prowadzenie akt sądowych

24 marca 2020 r. wejdzie w życie nowelizacja Prawa upadłościowego, a to wiąże się m.in. z obowiązkiem prowadzenia przez syndyków akt upadłości konsumenckich oraz akt zgłoszeń wierzytelności.

Czy liczba upadłości konsumenckich w 2025r. przekroczy 30.000 rocznie?

Już 24 marca 2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Ustawa, która w zasadniczy sposób zmienia regulacje dotyczące upadłości osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

 

 

Nadchodzi zmiana prawa upadłościowego

24 marca 2020 r. wchodzą w życie istotne zmiany w zakresie upadłości konsumenckiej❗❗❗

 

 

Skuteczność zabezpieczeń w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Instytut Szkoleń Prawa Bankowego. Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy Sp.K.

Tematyka seminarium dotyczy skutecznych sposobów zabezpieczania transakcji na wypadek niewypłacalności kontrahentów. Prelegenci wyjaśnią jakie prawa, w toku postępowania upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego, przysługują wierzycielom z tytułu udzielonych zabezpieczeń.

Czy upadłość może przełamać akcesoryjny charakter hipoteki? Na odpowiedź jeszcze chwilę poczekamy – Sąd Najwyższy zastanowi się nad tym zagadnieniem w powiększonym składzie.

Żelazna zasada odzwierciedlająca sens hipoteki stanowi, że w razie braku spłaty długu wierzyciel będzie mógł zaspokoić się z nieruchomości, na której ową hipotekę ustanowiono. Standardem w obrocie gospodarczym jest dokonywanie zabezpieczenia na mieniu osoby trzeciej. Najprostszy przykład: przedsiębiorca będący osobą fizyczną zaciąga pożyczkę, której spłatę zabezpiecza na nieruchomości wchodzącej w skład majątku spółki z o.o., której jest udziałowcem.

Metodyka pracy nadzorcy sądowego, zarządcy i sędziego-komisarza w trakcie zgromadzenia wierzycieli

Zapraszamy na szkolenie nr 6 w ramach projektu: „Metodyka pracy syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych”. Celem szkolenia jest omówienie warsztatu pracy zarządców i nadzorców sądowych oraz sędziów w związku z przygotowaniem oraz przebiegiem zgromadzenia wierzycieli zwołanego w celu głosowania nad układem.

 

Mediacja i arbitraż w sporach dotyczących własności intelektualne - wystąpienie doktoranki IPUiR pani Marty Krzyśków-Szymkowicz

Instytut Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego oraz Badań nad Niewypłacalnością z przyjemnością informuje, że Pani Marta Krzyśków-Szymkowicz, doktorantka Instytutu, wystąpi na konferencji „Mediacja i arbitraż w sporach dotyczących własności intelektualnej” organizowanej przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) i Urząd Patentowy RP oraz we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

INSOL Europe - EECC 2020 - Kyiv, Ukraine (21-22 May 2020)

Eastern European countries' committee conference with the title: "Tectonic Changes in Ukrainian and International Insolvency".

More information you will find here: www.insol-europe.org/events/0/start_date/asc/2020

INSOL Europe Annual Congress 2020 - Sorrento, Italy (1-4 October 2020)

INSOL Europe which focuses on business recovery, insolvency issues and facilitating the exchange of information and ideas amongst its members and other international bodies is now holding the Annual Congress from 1 to 4 October 2020 in Sorrento (Italy).

Expect a tempting technical programme. An enriching plethora of debates and discussions under the visionary overall theme “Towards a New World”.

 

Szkolenie: Przygotowanie do części praktycznej egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest przygotowanie do części praktycznej egzaminu państwowego dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Upadłość konsumencka po nowelizacji (edycja III)

Zapraszamy na szkolenie z upadłości konsumenckiej po nowelizacji wprowadzonej ustawą z 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1802). Przepisy wchodzą w życie w dniu 24 marca 2020 r.

Rachunkowość dla prawników (Moduł 1 – Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o podmiocie gospodarczym)

Zapraszamy na cykl szkoleń pt. "Rachunkowość dla prawników", który składa się z pięciu modułów prowadzonych przez dra Adama Chmielewskiego. Pierwszy moduł to: "Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o podmiocie gospodarczym".

Bezskuteczność i zaskarżanie czynności prawnych z perspektywy syndyka masy upadłości

Zapraszamy na szkolenie nr 4 w ramach projektu: „Metodyka pracy syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych”. Celem szkolenia jest omówienie warsztatu pracy syndyka w kontekście czynności prawnych, które – w związku z ogłoszeniem upadłości – są lub mogą okazać się bezskuteczne względem masy upadłości.

 

Spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Zapraszamy na szkolenie nr 5 w ramach projektu: „Metodyka pracy syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych”. Celem szkolenia jest omówienie zagadnień formalnych oraz materialnoprawnych spisu wierzytelności sporządzanego w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

 

Upadłość konsumencka po nowelizacji (edycja IV)

Zapraszamy na szkolenie z upadłości konsumenckiej po nowelizacji.

 

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo upadłościowe (Dz.U.2019.1802), która przewiduje istotne zmiany w zakresie postępowania upadłościowego osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Rachunkowość dla prawników (Moduł 2 – Aktywa bilansu)

Zapraszamy na cykl szkoleń pt. "Rachunkowość dla prawników", który składa się z pięciu modułów prowadzonych przez dra Adama Chmielewskiego. Drugi moduł to: "Aktywa bilansu".

Rachunkowość dla prawników (Moduł 3 – Pasywa bilansu)

Zapraszamy na cykl szkoleń pt. "Rachunkowość dla prawników", który składa się z pięciu modułów prowadzonych przez dra Adama Chmielewskiego. Trzeci moduł to: "Pasywa bilansu".

WEBINAR: Rachunkowość dla prawników (Moduł 4 – Ustalanie i prezentacja wyniku finansowego)

Zapraszamy na cykl szkoleń pt. "Rachunkowość dla prawników", który składa się z pięciu modułów prowadzonych przez dra Adama Chmielewskiego. Czwarty moduł to: "Ustalanie i prezentacja wyniku finansowego".

Rachunkowość dla prawników (Moduł 5 – Rachunek przepływów pieniężnych)

Zapraszamy na cykl szkoleń pt. "Rachunkowość dla prawników", który składa się z pięciu modułów prowadzonych przez dra Adama Chmielewskiego. Piąty moduł to: "Rachunek przepływów pieniężnych".

O niewypłacalności słów kilka… Historia słowa bankructwo.

W ramach cyklu "O niewypłacalności słów kilka..." chcemy przedstawić Państwu szereg ciekawych zagadnień związanych z upadłością obecną w pierwszych regulacjach prawnych, historii, religiach, sztuce, literaturze, a także mediacji. Zapraszamy!

Majątek wspólny małżonków w obliczu upadłości konsumenckiej

16 grudnia 2019r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne w sprawie o sygn. akt III CZP 7/19 podejmując długo wyczekiwaną uchwałę w powiększonym składzie siedmiu sędziów dotyczącą skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej jednego z małżonków dla majątku wspólnego małżonków.

Podwyższonej odpowiedzialności członków upadłego SKOK-u nie ma – to sedno uchwały Sądy Najwyższego z 12 grudnia 2019 r. (III CZP 42/19)

W dniu 12 grudnia 2019 roku Sąd Najwyższy odpowiadając na pytanie:

 Czy syndykowi masy upadłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej przysługuje roszczenie wobec członków kasy o pokrycie straty bilansowej kasy wyłącznie na podstawie postanowień statutu uchwalonego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach osczędnościowo – kredytowach (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 2386), przewidującego podwyższoną odpowiedzialność członków za straty powstałe w kasie do podwójnej wysokości wpłaconych udziałów, bez podjęcia, przed ogłoszeniem upadłości kasy, przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty zgodnie z art. 38 § 1 pkt 4ustawy...

Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Doradca restrukturyzacyjny” [nr 18 (4/2019)]

Kwartalnik „Doradca restrukturyzacyjny” to czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych pod red. Mateusza Bienioszka. W każdym numerze znajdą Państwo przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych autorstwa dr hab. Anny Hrycaj. Artykuły publikowane w "Doradcy restrukturyzacyjnym" są poświęcone wyłącznie zagadnieniom z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Autorzy opracowań to zarówno naukowcy, jak i praktycy prawa (sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni, radcowie prawni i adwokaci).

The Colloquium organised by International Exchange of Experience on Insolvency Law (IEEI)

The next Colloquium organised by International Exchange of Experience on Insolvency Law (IEEI) will be held in Milan on 13-15 May 2020. During the Colloquium, there are planned to be extra-curricular activities on insolvency law related topics. The exact program will be published soon.

 

Please confirm your attendance no later than by mid-February 2020 by email to Isabella Mazzone isabella.mazzone@rccdlex.com Please add Andreas Remmert, Caterina and Antonio as "cc:" remmert-andreas@bgh.bund.de; caterinamacchi18@gmail.com; antonio.azzara@gmail.com.

The event will take place in the city centre a few steps away from Piazza Duomo: www.palazzogiureconsulti.it/en

Upadłość konsumencka po nowelizacji - Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych

W imieniu Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych serdecznie zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 r. (piątek) w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 40a (Klub Sosnowy). Szkolenie w całości poświęcone będzie upadłości konsumenckiej po nowelizacji.

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: szkolenia@kidr.pl do dnia 30 listopada 2019 r.

 

 

 

Pre-pack po nowelizacji z 30.08.2019 (II edycja)

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo upadłościowe (Dz.U.2019.1802), która przewiduje istotne zmiany w zakresie postępowania upadłościowego osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Szkolenie nr 3 jest drugą edycją szkolenia nr 2, które odbywa się w dniu 30 listopada 2019 r.

Pre-pack po nowelizacji z 30.08.2019 (I edycja)

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo upadłościowe (Dz.U.2019.1802), która przewiduje istotne zmiany w zakresie przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack).

Upadłość konsumencka po nowelizacji z 30.08.2019 r.

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo upadłościowe (Dz.U.2019.1802), która przewiduje istotne zmiany w zakresie postępowania upadłościowego osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

A Guide to Consumer Insolvency Proceedings in Europe - już w zbiorach Biblioteki Uczelni Łazarskiego

Biblioteka Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy współpracy z Instytutem Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością zakupiła pozycję A Guide to Consumer Insolvency Proceedings in Europe, (red) T. Kadner Graziano, J. Bojaris, V. Sajadova.
Książka stanowi bardzo szerokie opracowanie procedur dotyczących upadłości konsumenckich obowiązujących w ponad 30 krajach Europy. Autorami pozycji są eksperci prawa upadłościowego z niemal całej Europy.
Przewodnik po postępowaniach upadłościowych w Europie zawiera niezbędne informacje w największej, najbardziej aktualnej i wyczerpującej książce na ten temat, stanowiąc niezwykle cenne źródło informacji i wiedzy w rzeczonej...

Restructuring and Insolvency within the EU

This conference organised in cooperation with INSOL Europe Academic Forum aims to meet the requirements of insolvency lawyers to stay informed on the latest developments in jurisprudence and legislation in restructuring and insolvency matters at EU level.

Main topics: (i) the new EU Directive on Restructuring and Insolvency, (ii) recent CJEU case law, (iii) post-Brexit implications.

INSOL UNCITRAL Webinar

The webinar organized by INSOL International will focus on 'Developments at UNCITRAL Working Group V, with the focus on the UNCITRAL Model Law on Recognition and Enforcement of Insolvency-Related Judgments'. The panel’s discussion will concerns mainly the best practice, how the Model Laws have been implemented and what are their current limitations. During the debate, there will be an opportunity to ask the Working Group V speakers bothering questions about the Model Law, the Rule in Gibbs, Working Group V developments and some others.

Udoskonalmy restrukturyzację

Zapraszamy na debatę na temat implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia.

Upadłość konsumencka po nowelizacji (numer druku sejmowego 3480)

19 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo upadłościowe, która przewiduje istotne zmiany w zakresie postępowania upadłościowego osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Szkolenie nr 1 w ramach projektu: „Metodyka pracy syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych”

Metodologia przygotowywania wniosków i pism tymczasowego nadzorcy sądowego i tymczasowego zarządcy w postępowaniu zabezpieczającym na etapie rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości oraz wniosku restrukturyzacyjnego oraz pism syndyka, zarządcy i nadzorcy sądowego bezpośrednio po wszczęciu postepowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego

Pomoc publiczna na restrukturyzację oraz ochrona danych osobowych w kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego

Pierwsze szkolenie jest poświęcone zagadnieniom pomocy publicznej na restrukturyzację oraz ochronie danych osobowych w kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego.

Czy można dokonać tzw. potrącenia ewentualnego w postępowaniu upadłościowym i jakie to wywołuje skutki? (uchw. SN z 25.07.2019 w sprawie III CZP 18/19)

Sąd Najwyższy w uchwale z 25 lipca 2019 r. w sprawie III CZP 18/19 orzekł, że „wierzytelność podlega wpisowi na listę wierzytelności w zgłoszonej wysokości, także wtedy gdy wierzyciel kwestionując wzajemną wierzytelność upadłego zgłosił zarzut ewentualny, że chce skorzystać z prawa potrącenia”.

Zmiany w postępowaniu upadłościowym dotyczącym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

14 maja 2019r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej. Projekt wpłynął do Sejmu 28 maja 2019r. Proces legislacyjny toczył się do 30 sieprnia 2019r.

W dniu 6 września 2019r. Prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, zmieniającą model upadłości konsumenckiej.

 

P. R. China One Day Seminars - Shanghai

On 16th October 2019 in Shanghai, INSOL International organizes China One Day Seminar. Professor Li Shuguang, Helena Huang and Andrew Koo will lead an event on the key issues in cross-border restructuring and Asian insolvency, concerning both P. R. China and the region at large. After all, there will be an opportunity to network with attendees from both Asia and many professionals.

 

P. R. China One Day Seminars - Beijing

On 14th October in Beijing, INSOL International organizes China One Day Seminar. Professor Li Shuguang, Helena Huang and Andrew Koo will lead an event on the key issues in cross-border restructuring and Asian insolvency, concerning both P. R. China and the region at large. After all, there will be an opportunity to network with attendees from both Asia and many professionals.

 

INSOL International second annual Hong Kong Seminar

INSOL International, a world-wide federation of national associations of accountants and lawyers who specialise in turnaround and insolvency, is holding second annual Hong Kong Seminar on 18th October 2019. The programme includes a panel of expert discussion, ie. on the latest reforms of Hong Kong insolvency and restructuring laws, the use of Arbitration and Mediation in insolvency and the impact of AI and & Machine Learning on professional services.

INSOL Europe Annual Congress 2019: Copenhagen, Denmark

INSOL Europe which focuses on business recovery, insolvency issues and facilitating the exchange of information and ideas amongst its members and other international bodies is now holding the Annual Congress from 26 to 29 September 2019 in Denmark. The event will be conducted in the theme of “(Un)necessary preventive restructuring frameworks: Where are the limits?” with a reference to the proposals which are designed to avoid insolvency implemented by the EU. The programme provides many diverse topics which will lead to a debate.

International Exchange of Experience on Insolvency Law (IEEI)

International Exchange of Experience on Insolvency Law (IEEI) is a global network of Insolvency Law Experts founded in 2000 by the Ministry of Justice of the German land North Rhine-Westphalia. Their purpose is ie. the efficient and reliable exchanging the information and experience in the area of insolvency law on the basis of mutual trust. They also run annual colloquia on insolvency law related topics during which many insolvency law experts and international organisations can participate in the network. The last Colloquium was held in June 2019 in University of Cologne and the next one will be held in Milan, Italy, in May 2020.

Wpływ unijnej dyrektywy drugiej szansy na polskie prawo restrukturyzacyjne

W dniu 20 czerwca 2019 r. Rada UE przyjęła tekst nowej dyrektywy w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów (tj. Dz. Urz. UE L 172/18 z 26.06.2019 r.). Ma ona na celu harmonizację przepisów dotyczących restrukturyzacji, a także przewiduje dostęp do nowych mechanizmów obronnych, dzięki zastosowaniu którym dłużnik otrzyma tzw. „drugą szansę”.

Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Doradca restrukturyzacyjny” [nr 16 (2/2019)]

Kwartalnik „Doradca restrukturyzacyjny” to czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych pod red. Mateusza Bienioszka. W każdym numerze znajdą Państwo przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych autorstwa dr hab. Anny Hrycaj. Artykuły publikowane w "Doradcy restrukturyzacyjnym" są poświęcone wyłącznie zagadnieniom z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Autorzy opracowań to zarówno naukowcy, jak i praktycy prawa (sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni, radcowie prawni i adwokaci).

Zabezpieczenia rzeczowe w restrukturyzacji i upadłości - konferencja

Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego zaprasza do udziału w organizowanej wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademią Restrukturyzacji konferencji "Zabezpieczenia rzeczowe w restrukturyzacji i upadłości".

Na postanowienie o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego przysługuje zażalenie (uchwała SN z 11.04.2019 r. w sprawie III CZP 108/18)

Na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia majątku dłużnika wydane w postępowaniu zabezpieczającym prowadzonym po złożeniu wniosku o ogłoszenie jego upadłości przysługuje zażalenie (art. 741 k.p.c. w związku z art. 37 zdanie pierwsze i z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, t.j. Dz U. z 2019 r. poz. 498).

W ten sposób Sąd Najwyższy uchwałą z 11 kwietnia 2019 r. (III CZP 108/18) rozstrzygnął wątpliwość interpretacyjną powstałą na gruncie Prawa upadłościowego (dalej jako „p.u.”) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.

 

Roszczenie pauliańskie w przypadku ogłoszenia upadłości osoby trzeciej podlega dochodzeniu w trybie przepisów prawa upadłościowego (wyrok SN z 27.03.2019 w sprawie V CSK 13/18)

Zgodnie z art. 532 k.c. wierzyciel, względem którego czynność prawna dłużnika została uznana za bezskuteczną, może z pierwszeństwem przed wierzycielami osoby trzeciej dochodzić zaspokojenia z przedmiotów majątkowych, które wskutek czynności uznanej za bezskuteczną wyszły z majątku dłużnika albo do niego nie weszły. Komentowany wyrok SN zapadł na tle stanu faktycznego, w którym ogłoszono upadłość osoby trzeciej, a w związku z tym powstało zagadnienie dotyczące sposobu realizacji (dochodzenia i zaspokojenia) tzw. roszczenia pauliańskiego.

Zaskarżanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli - konferencja

Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na konferencję która odbędzie się 30 listopada 2018 r.

Konferencja "Zaskarżanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli"

Zapraszamy na konferencję “Zaskarżanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli” organizowaną 30 listopada 2018 r. przez Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydarzenie odbędzie się na Uczelni Łazarskiego.

Konferencja "Bezskuteczność czynności prawnych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym"

Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego zaprasza do udziału w organizowanej wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu konferencji "Bezskuteczność czynności prawnych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym".

 

Konkurs dla studentów

Instytut Prawa Restrukturyzacyjnego, Upadłościowego oraz Badań nad Niewypłacalnością serdecznie zaprasza studentów do udziału w Konkursie na napisanie glosy z zakresu prawa upadłościowego.

Weź udział w konkursie Tax?n?You

Wzór tabeli do tworzenia planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

Instytut Prawa Restrukturyzacyjnego, Upadłościowego oraz Badań nad Niewypłacalnością zaprasza do zapoznania się z opracowanym w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Exel wzorem tabeli do tworzenia planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

Nowi współpracownicy

Współpracę z Instytutem rozpoczęła grupa doktorantów, którzy prowadzą prace badawcze oraz przygotowują rozprawy doktorskie z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Powstanie Instytutu

Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością powstał na podstawie Zarządzenia Prezydenta Uczelni Łazarskiego z 20 października 2016r.