Projektowane zmiany w postępowaniu upadłościowym dotyczącym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

28 maja 2019r. rządowy projekt nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej został przekazany do Sejmu. Na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2019r. miało miejsce I czytanie, projekt został skierowany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Zabezpieczenia rzeczowe w restrukturyzacji i upadłości - konferencja

Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego zaprasza do udziału w organizowanej wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademią Restrukturyzacji konferencji "Zabezpieczenia rzeczowe w restrukturyzacji i upadłości".

Zaskarżanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli - konferencja

Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na konferencję która odbędzie się 30 listopada 2018 r.

Konferencja "Zaskarżanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli"

Zapraszamy na konferencję “Zaskarżanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli” organizowaną 30 listopada 2018 r. przez Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydarzenie odbędzie się na Uczelni Łazarskiego.

Konferencja "Bezskuteczność czynności prawnych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym"

Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego zaprasza do udziału w organizowanej wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu konferencji "Bezskuteczność czynności prawnych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym".

 

Konkurs dla studentów

Instytut Prawa Restrukturyzacyjnego, Upadłościowego oraz Badań nad Niewypłacalnością serdecznie zaprasza studentów do udziału w Konkursie na napisanie glosy z zakresu prawa upadłościowego.

Weź udział w konkursie Tax?n?You

Wzór tabeli do tworzenia planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

Instytut Prawa Restrukturyzacyjnego, Upadłościowego oraz Badań nad Niewypłacalnością zaprasza do zapoznania się z opracowanym w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Exel wzorem tabeli do tworzenia planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

Nowi współpracownicy

Współpracę z Instytutem rozpoczęła grupa doktorantów, którzy prowadzą prace badawcze oraz przygotowują rozprawy doktorskie z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Powstanie Instytutu

Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością powstał na podstawie Zarządzenia Prezydenta Uczelni Łazarskiego z 20 października 2016r.