„Rekomendowany przebieg postępowania upadłościowego osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej”

Data: 17 grudnia 2020r.
Forma: Dyskusja online z udziałem prelegentów oraz uczestników
https://www.praktykszkolenia.pl/produkty/bilety/dyskusja-upadlosc-konsumencka/

Prelegenci

sędzia, dr hab. Anna Hrycaj, dyrektor IPUiR, Uczelnia Łazarskiego

sędzia Paweł Stosio,Przewodniczący XIX Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie

kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Bartosz Sierakowski, doktorant IPUiR, Uczelnia Łazarskiego

Termin i forma konferencji:

17 grudnia 2020r., online (szczegóły zostaną przesłane mailem do zarejestrowanych uczestników)

Przedmiot szkolenia

Przedmiotem szkolenia jest przedstawienie rekomendowanych sposobów prowadzenia postępowania upadłościowego osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, które zapewnią możliwość sprawnego i efektywnego przebiegu postępowania.

Szkolenie będzie miało charakter interaktywny. Zakładamy aktywny udział uczestników w dyskusji z prelegentami. Zamierzamy przedstawić kwestie praktyczne, które mają istotne znaczenie dla prowadzenia postępowań upadłościowych.

Program

9:00-11:00

Wniosek o ogłoszenie upadłości, Przebieg postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, Postanowienie o ogłoszeniu upadłości, Zmiana trybu postępowania

11:00-11:15

Przerwa

11:15-13:15

Pierwsze czynności syndyka, Skład masy upadłości, Likwidacja masy upadłości, Procesy z udziałem syndyka, Bezskuteczność czynności prawnych dłużnika

13:15-13:45

Przerwa

13:45-16:00

Spóźnione zgłoszenia wierzytelności, Umorzenie zobowiązań, Warunkowe umorzenie zobowiązań, Plan spłaty wierzycieli

Rejestracja na szkolenie

Opłaty

 

1.     Dla pracowników wymiaru sprawiedliwości - bezpłatnie

2.     Dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów studiów I i II stopnia, słuchaczy studiów         

        podyplomowych oraz absolwentów Uczelni Łazarskiego – 250zł

3.     Dla członków Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych – 290zł

4.     Dla pozostałych osób – 380zł

www.praktykszkolenia.pl/produkty/bilety/dyskusja-upadlosc-konsumencka/

Certyfikat uczestnictwa:

Udział w szkoleniu w wymiarze 8 godzin lekcyjnych (45min) udokumentowany zostanie Certyfikatem, uprawniającym do uzyskania na jego podstawie punktów doskonalenia zawodowego we właściwej okręgowej radzie adwokackiej oraz okręgowej izbie radców prawnych.

Odpowiedzi na pytania Uczestników zadane w trakcie dyskusji

W załączniku publikujemy odpowiedzi na pytania zadane na czacie podczas szkolenia „Rekomendowany przebieg postępowania upadłościowego osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej”, które odbyło się 17 grudnia 2020r.

[Załącznik do pobrania]