Arkusz kalkulacyjny do przygotowania planu spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej (III edycja)


Szkolenie w ramach projektu: „Metodyka pracy syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych”

Data: 29 września 2021 r.
Miejsce: online (Ms Teams)

Cel projektu

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Metodyka pracy syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych”.

Celem szkoleń organizowanych w ramach ww. projektu jest przygotowanie osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz osób dopiero ubiegających się o taką licencję do prawidłowego wykonywania czynności syndyków, zarządców i nadzorców. Udział w szkoleniach pozwala więc zarówno na wzbogacenia własnego warsztatu przez osoby już wykonujące zawód doradcy, jak i praktyczne przygotowanie się do egzaminu państwowego na licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

W trakcie szkoleń uczestnicy będą rozwiązywali kazusy oraz przygotowywali projekty pism i dokumentów sporządzanych w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych przez syndyków, zarządców i nadzorców. Szkolenia mają wymiar praktyczny.  

Cel i przedmiot Szkolenia

Zapraszamy na szkolenie z obsługi arkusza kalkulacyjnego do przygotowania planu spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej. Celem szkolenia jest nabycie przez doradców restrukturyzacyjnych i ich współpracowników oraz sędziów i asystentów umiejętności pracy przy wykorzystaniu arkusza Ms Excel do przygotowania danych niezbędnych do zastosowania art. 495[14] oraz art. 495[15] Prawa upadłościowego.

 

W trakcie szkolenia uczestnikom zostanie zaprezentowany zautomatyzowany arkusz do zliczania danych niezbędnych do przygotowania: listy wierzycieli uczestniczących w planie spłaty, oddzielnego planu podziału, podziału ogólnych funduszów masy upadłości oraz planu spłaty. Są to elementy niezbędne do prawidłowego sporządzenia przez syndyków projektów planu spłaty, a przez sędziów – postanowień w przedmiocie ustalenia planu spłaty.

Grupa docelowa

Szkolenie jest adresowane dla doradców restrukturyzacyjnych i ich współpracowników oraz sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziego. 

Udział w szkoleniu wymaga znajomości przepisów ustawy Prawo upadłościowe oraz posaidania zainstalowanego na komputerze programu do edytowania plików w programie Ms Excel. 

Program

10:00 - 10:10

Rejestracja uczestników

10:10 - 15:30

Szkolenie (6 godzin lekcyjnych)

  1. Omowienie poszczególnych zakładek arkusza kalkulacyjnego i jego funkcjonalności w kontekście przygotowania projektu planu spłaty oraz postanowienia o ustaleniu planu spłaty:
  • lista wierzycieli uczestniczących w planie spłaty,
  • oddzielny plan podziału,
  • podział ogólnych funduszów masy upadłości,
  • planu spłaty wierzycieli. 
  1. Omówienie podstawowych funkcji matematycznych arkusza Ms Excel
  2. Rozwiązywanie kazusów (przygotowanie projektu planu spłaty w arkuszu Ms Excel)

15:30 – 16:00

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Prelegenci

Bartosz Sierakowski kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, członek Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, partner w kancelarii Zimmerman, Sierakowski i Partnerzy.

Paweł Stancklik doradca restrukturyzacyjny oraz prawnik w kancelarii Zimmerman, Sierakowski i Partnerzy. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, w szczególności zajmuje się bieżącym doradztwem prawnym na rzecz syndyków, nadzorców i zarządców. 

 

 

Opłaty i rejestracja