Cel Cyklu

Link do filmów:

https://www.praktykszkolenia.pl/kategorie/szkolenia-e-learningowe/prawo-upadlosciowe/upadlosc-konsumencka/

Cykl szkoleń „Upadłość konsumencka” przedstawia przebieg postępowania upadłościowego osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej według przepisów obowiązujących od 24 marca 2020r.

Filmy

Szkolenie numer 1:

"Wprowadzenie do upadłości konsumenckiej. Wybór najlepszego trybu oddłużenia"

https://www.praktykszkolenia.pl/produkty/szkolenia-e-learningowe/upadlosc-konsumencka/wprowadzenie-do-upadlosci-konsumenckiej-wybor-najlepszego-trybu-oddluzenia/

Szkolenie nr 1 z cyklu „Upadłość konsumencka” przedstawia problem dłużniczki, pani Wandy, która po raz pierwszy złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości przed nowelizacją przepisów, w dniu 30 stycznia 2015r. Sąd upadłościowy oddalił wniosek stwierdzając, że dłużniczka zwiększyła stopień swojej niewypłacalności w wyniku rażącego niedbalstwa. Dłużniczka przyszła do Kancelarii z prośbą o przygotowanie opinii czy po zmianie przepisów z dniem 24 marca 2020r. może ponownie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Dłużniczka chce też wiedzieć:
• jaki rodzaj postępowania upadłościowego jest dla niej najbardziej korzystny;
• czy jest jakiś tryb uzyskania oddłużenia, w ramach którego mogłaby zachować mieszkanie;
• czy ogłoszenie upadłości daje gwarancję oddłużenia.

Szkolenie numer 2:

"Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej"

https://www.praktykszkolenia.pl/produkty/szkolenia-e-learningowe/upadlosc-konsumencka/wniosek-o-ogloszenie-upadlosci-konsumenckiej/

Szkolenie nr 2 z cyklu „Upadłość konsumencka” przedstawia sytuację dłużniczki, która czasowo przebywa w Szwajcarii. Dłużniczka jest niewypłacalna i chce złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. W trakcie szkolenia dowiesz się:
– jak prawidłowo sporządzić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
– do jakiego sądu skierować wniosek;
– ile wynosi opłata od wniosku;
– czy wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży.

Szkolenie numer 3:

"Wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Postanowienie sądu o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli"

https://www.praktykszkolenia.pl/produkty/szkolenia-e-learningowe/upadlosc-konsumencka/wniosek-o-otwarcie-postepowania-o-zawarcie-ukladu-na-zgromadzeniu-wierzycieli-postanowienie-sadu-o-otwarciu-postepowania-o-zawarcie-ukladu-na-zgromadzeniu-wierzycieli/

Szkolenie nr 3 z cyklu „Upadłość konsumencka” prezentuje historię dłużniczki, która miesięcznie zarabia 5200zł netto. Jest właścicielką lokalu mieszkalnego o wartości około 210.000zł, obciążonego hipoteką do kwoty 400.000 na zabezpieczenie wierzytelności Banku Z. Wierzytelność Banku Z. wynosi 250.000zł. Dłużniczka posiada 8 wierzycieli. Podczas szkolenia dowiesz się:

 • jakie są korzyści „układu konsumenckiego”;
 • jakie są ryzyka „układu konsumenckiego”;
 • jak przygotować wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli;
 • jak przebiega postępowanie o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.

Szkolenie numer 4:

"Przebieg postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli"

https://www.praktykszkolenia.pl/produkty/szkolenia-e-learningowe/upadlosc-konsumencka/przebieg-postepowania-o-zawarcie-ukladu-na-zgromadzeniu-wierzycieli/

Szkolenie nr 4 z cyklu „Upadłość konsumencka” przedstawia kazus pani Joanny Z., wobec której sąd otworzył postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Wobec dłużniczki są prowadzone dwa postępowania egzekucyjne. Dłużniczka jest też stroną jednego postępowania sądowego, w którym wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • jakie czynności powinien podjąć nadzorca sądowy bezpośrednio po otwarciu postępowania?
 • jakie są obowiązki nadzorcy sądowego w postępowaniu?
 • w jaki sposób przygotować i przeprowadzić zgromadzenie wierzycieli?

Szkolenie numer 5:

"Wynagrodzenie nadzorcy sądowego w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Wynagrodzenie syndyka w upadłości konsumenckiej"

https://www.praktykszkolenia.pl/produkty/szkolenia-e-learningowe/upadlosc-konsumencka/wynagrodzenie-nadzorcy-sadowego-w-postepowaniu-o-zawarcie-ukladu-na-zgromadzeniu-wierzycieli-wynagrodzenie-syndyka-w-upadlosci-konsumenckiej/

Szkolenie przedstawia dłużnika Jarosława Brona, wobec którego zostało otwarte postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Podczas szkolenia, na podstawie konkretnych propozycji układowych wyliczymy wynagrodzenie nadzorcy sądowego i omówimy formy jego wypłaty. Dokonamy też porównania wynagrodzenia nadzorcy sądowego z wynagrodzeniem, które mógłby uzyskać doradca restrukturyzacyjny, gdyby pełnił funkcję syndyka w postępowaniu upadłościowym Jarosława Brona.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • ile wyniesie wynagrodzenie nadzorcy sądowego i w jaki sposób może być wypłacane;
 • ile wyniesie i jak będzie wypłacone wynagrodzenie gdyby układ miał charakter układu likwidacyjnego;
 • ile mogłoby wynosić wynagrodzenie syndyka gdyby Jarosław Bron złożył wniosek o ogłoszenie upadłości i upadłość byłaby prowadzona według przepisów Tytułu V;
 • ile mogłoby wynosić wynagrodzenie syndyka gdyby upadłość Jarosława Brona była prowadzona według przepisów ogólnych;

Szkolenie numer 6:

"Ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Pierwsze czynności sądu"

https://www.praktykszkolenia.pl/produkty/szkolenia-e-learningowe/upadlosc-konsumencka/ogloszenie-upadlosci-konsumenckiej-pierwsze-czynnosci-sadu/

Szkolenie prezentuje postępowanie upadłościowe dłużniczki, która mieszka w Szczecinie, ale wniosek o ogłoszenie upadłości złożyła do sądu w Warszawie.  Sąd ogłosił upadłość. Po ogłoszeniu upadłości wpłynął wniosek o wyłączenie z masy upadłości telewizora. W toku postępowania, po złożeniu przez syndyka projektu planu spłaty sąd doszedł do wniosku, że nie był właściwy do ogłoszenia upadłości. Podczas szkolenia dowiesz się:

 • kto powinien rozpoznawać wniosek o wyłączenie z masy upadłości;
 • czy i kiedy sąd może wydać postanowienie o przekazaniu sprawy według właściwości do sądu w Szczecinie;
 • jak powinno brzmieć postanowienie o ogłoszeniu upadłości;
 • jakie czynności podejmuje sąd po ogłoszeniu upadłości?

Szkolenie numer 7:

"Pierwsze czynności syndyka. Likwidacja masy upadłości. Środki „na życie” oraz „na mieszkanie” dla upadłego"

https://www.praktykszkolenia.pl/produkty/szkolenia-e-learningowe/upadlosc-konsumencka/pierwsze-czynnosci-syndyka/

Szkolenie omawia pierwsze czynności w postępowaniu upadłościowym dłużniczki Anny Hokar. Dłużniczka pracuje na podstawie umowy zlecenia. Ma dwójkę małoletnich dzieci na utrzymaniu. Otrzymuje 500+ oraz alimenty na dzieci. Jest właścicielką lokalu mieszkalnego. W trakcie szkolenia dowiesz się:

 • jakie czynności po ogłoszeniu upadłości powinien wykonać syndyk;
 • jak przygotować zawiadomienie dla wierzyciela o ogłoszeniu upadłości;
 • jak sporządzić spis inwentarza;
 • jaka część dochodów dłużniczki jest wyłączona z masy upadłości;
 • czy dłużniczka może zwiększyć zakres wyłączenia swoich dochodów z masy upadłości.

Szkolenie numer 8:

"Umorzenie i warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli oraz odmowa oddłużenia"

https://www.praktykszkolenia.pl/produkty/szkolenia-e-learningowe/upadlosc-konsumencka/umorzenie-i-warunkowe-umorzenie/

Przedmiotem szkolenia jest historia dłużniczki Anny B. Postanowieniem z dnia 12 maja 2019r. sąd oddalił wniosek dłużniczki Anny B. o ogłoszenie upadłości, wskazując w uzasadnieniu, że dłużniczka zwiększyła stopień swojej niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa. Po zmianie przepisów, postanowieniem z dnia 28 marca 2020r. sąd uwzględnił ponowny wniosek dłużniczki Anny B. i ogłosił upadłość dłużniczki, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dłużniczka uważa, że nie jest w stanie wykonać planu spłaty. Chciałaby, aby sąd umorzył jej zobowiązania bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Podczas szkolenia dowiesz się:

 • jakie są przesłanki do umorzenia zobowiązań dłużniczki bez ustalania planu spłaty wierzycieli;
 • czy korzystne dla dłużniczki jest warunkowe umorzenie zobowiązań;
 • czy dłużniczka może obawiać się odmowy oddłużenia.

 

 

Grupa docelowa

Szkolenia z zakresu upadłości konsumenckiej są skierowane głównie do doradców restrukturyzacyjnych, adwokatów i radców prawnych, aplikantów radcowskich i adwokackich, pracowników opieki społecznej.

Program

Odcinek numer 1- "Wprowadzenie do upadłości konsumenckiej. Wybór najlepszego trybu oddłużenia"

Odcinek numer 2- "Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej"

Odcinek numer 3- "Wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Postanowienie sądu o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli"

Odcinek numer 4 -"Przebieg postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli"

Odcinek numer 5- "Wynagrodzenie nadzorcy sądowego w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Wynagrodzenie syndyka w upadłości konsumenckiej"

Odcinek numer 6- "Ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Pierwsze czynności sądu"

Odcinek numer 7- "Pierwsze czynności syndyka. Likwidacja masy upadłości. Środki „na życie” oraz „na mieszkanie” dla upadłego"

Odcinek numer 8- "Umorzenie i warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli oraz odmowa oddłużenia"

 

Uwagi

Punkty dla radców prawnych

 

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) w zw. z ust. 3 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych  (załącznik do uchwały Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych  z dnia 11 grudnia 2015 r.) za 1 godzinę lekcyjną uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez innego organizatora niż samorząd radców prawnych przysługuje 1 punkt szkoleniowy.

 

Punkty dla adwokatów

 

Zgodnie z § 17 w zw. z § 4 pkt b) w zw. z § 7 uchwały nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” za udział w 1 godzinie szkolenia przysługuje 1 punkt szkoleniowy.

Prelegent

Anna Hrycaj

Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, osoba sprawująca nadzór jakości w ramach projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Upadłość konsumencka. Komentarz.”

Opłaty

 • Cena za odcinek - 47 zł
 • dla studentów i absolwentów studiów podyplomowych Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe Uczelni Łazarskiego przysługuje 25% zniżki (po wprowadzeniu kodu rabatowego)
 • dla członków Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych przysługuje 15% zniżki (po wprowadzeniu kodu rabatowego)

Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT(podane ceny nie zawierają podatku VAT)