Zapraszamy do śledzenia wpisów w zakładce "Wydarzenia ze świata".

W tym miejscu będziemy umieszczać istotne informacje o wydarzeniach o zasięgu międzynarodowy dotyczących zagadnień upadłościowych i restrukturyzacyjnych, jak szkolenia, konferencje, kongresy.

Tutaj będziemy także dzielić się z Państwem ciekawostkami w zakresie rozwiązań legislacyjnych regulujących problematykę niewypłacalności w różnych krajach całego świata.

"Wydarzenia ze świata” redaguje dla Państwa nasz ekspert Bartosz Sierakowski

Nadchodzące wydarzenia ze świata

Minione wydarzenia

Guide on the Treatment of Insolvent Micro and Small Enterprises in Asia

| IPUiR - Wydarzenia ze świata

The Guide on the Treatment of Insolvent Micro and Small Enterprises in Asia (Guide) is produced under the Asian Principles of Business Restructuring project jointly undertaken by the Asian Business Law Institute and the International Insolvency Institute. It is the first published Guide that will collectively form the Asian Principles of Business Restrucuring

Notariusz, a restrukturyzacja i upadłość strony czynności notarialnej

| Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR IPUiR - Wydarzenia ze świata Konferencje/debaty Seminarium

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Notariusz, a restrukturyzacja i upadłość strony czynności notarialnej”, która odbędzie się 18 listopada 2022 r.

Konferencja naukowa - ekonomiczne i społeczne uzasadnienie upadłości konsumenckiej

| Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR IPUiR - Wydarzenia ze świata Konferencje/debaty

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ekonomiczne i społeczne uzasadnienie upadłości konsumenckiej”, która odbędzie się 4 listopada 2022 r.

INSOL Europe Annual Congress 2022: Dubrovnik, Croatia

| IPUiR - Wydarzenia ze świata

Registration is now open for the INSOL Europe Academic Forum's 18th annual conference, which will be held in Dubrovnik, Croatia, on Wednesday 5 October – Thursday 6 October 2022. The overall academic conference's theme will be “Insolvency Law in Times of Crisis”.

INSOL London 2022. The global event for the insolvency and restructuring profession

| IPUiR - Wydarzenia ze świata

In June 2022, INSOL International will be holding its annual conference, which is the excellent opportunity to listen, learn, share, and network in person with the world’s insolvency and restructuring community.

INSOL Europe Annual Congress 2022

| IPUiR - Wydarzenia ze świata

INSOL Europe invites to attend next and 40th Annual Congress in Dublin (Ireland) from 3-6 March 2022. This Congress marks the end of INSOL Europe's 40th anniversary year and will be the first ‘real time’ event that we have organised in nearly two years since the COVID-19 pandemic descended upon us.

Konferencja naukowa doktorantów: "Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne w ujęciu prawnoekonomicznym"

| Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR IPUiR - Wydarzenia ze świata Konferencje/debaty

Zapraszamy do udziału w Pierwszej Konferencji Doktorantów nauk społecznych w obszarze prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz badań nad niewypłacalnością. Konferencja jest pierwszym międzyuczelnianym wydarzeniem organizowanym wyłącznie przez doktorantów i dedykowanym dla doktorantów. Do udziału w konferencji zapraszamy doktorantów, którzy prowadzą badania w obszarze nauk społecznych i ekonomicznych poświęcone zjawisku niewypłacalności, upadłości oraz restrukturyzacji przedsiębiorców i osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Celem konferencji jest umożliwienie zaprezentowania wyników badań prowadzonych przez młodych badaczy, wymiana poglądów i doświadczeń...

INSOL Virtual Conference 2021

| IPUiR - Wydarzenia ze świata

In June 2021, INSOL International will be holding its second major virtual conference, delivering three days of content across three different time zones.

Public Creditors in Preventive Restructuring Frameworks: Considerations in the light of the Pandemic Crisis

| IPUiR - Wydarzenia ze świata

INSOL Europe's Academic Forum invites on an online lecture by Professor N. Bermejo, on the topic of "Public Creditors in Preventive Restructuring Frameworks: Considerations in the light of the Pandemic Crisis", to be held online on 20 May 2021.

INSOL Europe and INSOL International Online Seminar - 15 APRIL 2021

| IPUiR - Wydarzenia ze świata

INSOL International and INSOL Europe will present an online seminar on 15 April 2021. The seminar will address global hot-topics, looking at digital assets and insolvency and Covid-19 national temporary legislation. This is a great opportunity to focus on the things that matter most in the global economy right now and hear from thought leaders from across the globe. You can book here: https://eu.eventscloud.com/website/4177/

INSOL Europe: Spring Online Conference 2021

| IPUiR - Wydarzenia ze świata

INSOL Europe which focuses on business recovery, insolvency issues and facilitating the exchange of information and ideas amongst its members and other international bodies is now holding new Spring Online Conference. The event will take place on March 4th, 2021 and March 18th, 2021. You can book here: https://www.insol-europe.org/events/book/276

INSOL Europe Annual Congress 2020 - Sorrento, Italy (1-4 October 2020)

| IPUiR - Wydarzenia ze świata

INSOL Europe which focuses on business recovery, insolvency issues and facilitating the exchange of information and ideas amongst its members and other international bodies is now holding the Annual Congress from 1 to 4 October 2020 in Sorrento (Italy). Expect a tempting technical programme. An enriching plethora of debates and discussions under the visionary overall theme “Towards a New World”.

INSOL Europe - EECC 2020 - Kyiv, Ukraine (21-22 May 2020)

| IPUiR - Wydarzenia ze świata

Eastern European countries' committee conference with the title: "Tectonic Changes in Ukrainian and International Insolvency". More information you will find here: https://www.insol-europe.org/events/0/start_date/asc/2020

International Exchange of Experience on Insolvency Law (IEEI)

| IPUiR - Wydarzenia ze świata

International Exchange of Experience on Insolvency Law (IEEI) is a global network of Insolvency Law Experts founded in 2000 by the Ministry of Justice of the German land North Rhine-Westphalia. Their purpose is ie. the efficient and reliable exchanging the information and experience in the area of insolvency law on the basis of mutual trust. They also run annual colloquia on insolvency law related topics during which many insolvency law experts and international organisations can participate in the network. The last Colloquium was held in June 2019 in University of Cologne and the next one will be held in Milan, Italy, in May 2020.

The Colloquium organised by International Exchange of Experience on Insolvency Law (IEEI)

| IPUiR - Wydarzenia ze świata

The next Colloquium organised by International Exchange of Experience on Insolvency Law (IEEI) will be held in Milan on 13-15 May 2020. During the Colloquium, there are planned to be extra-curricular activities on insolvency law related topics. The exact program will be published soon. Please confirm your attendance no later than by mid-February 2020 by email to Isabella Mazzone isabella.mazzone@rccdlex.com Please add Andreas Remmert, Caterina and Antonio as "cc:" remmert-andreas@bgh.bund.de; caterinamacchi18@gmail.com; antonio.azzara@gmail.com. The event will take place in the city centre a few steps away from Piazza Duomo: http://www.palazzogiureconsulti.it/en

Restructuring and Insolvency within the EU

| IPUiR - Wydarzenia ze świata

This conference organised in cooperation with INSOL Europe Academic Forum aims to meet the requirements of insolvency lawyers to stay informed on the latest developments in jurisprudence and legislation in restructuring and insolvency matters at EU level. Main topics: (i) the new EU Directive on Restructuring and Insolvency, (ii) recent CJEU case law, (iii) post-Brexit implications.

INSOL International second annual Hong Kong Seminar

| IPUiR - Wydarzenia ze świata

INSOL International, a world-wide federation of national associations of accountants and lawyers who specialise in turnaround and insolvency, is holding second annual Hong Kong Seminar on 18th October 2019. The programme includes a panel of expert discussion, ie. on the latest reforms of Hong Kong insolvency and restructuring laws, the use of Arbitration and Mediation in insolvency and the impact of AI and & Machine Learning on professional services.

P. R. China One Day Seminars - Shanghai

| IPUiR - Wydarzenia ze świata

On 16th October 2019 in Shanghai, INSOL International organizes China One Day Seminar. Professor Li Shuguang, Helena Huang and Andrew Koo will lead an event on the key issues in cross-border restructuring and Asian insolvency, concerning both P. R. China and the region at large. After all, there will be an opportunity to network with attendees from both Asia and many professionals.

P. R. China One Day Seminars - Beijing

| IPUiR - Wydarzenia ze świata

On 14th October in Beijing, INSOL International organizes China One Day Seminar. Professor Li Shuguang, Helena Huang and Andrew Koo will lead an event on the key issues in cross-border restructuring and Asian insolvency, concerning both P. R. China and the region at large. After all, there will be an opportunity to network with attendees from both Asia and many professionals.

INSOL Europe Annual Congress 2019: Copenhagen, Denmark

| IPUiR - Wydarzenia ze świata

INSOL Europe which focuses on business recovery, insolvency issues and facilitating the exchange of information and ideas amongst its members and other international bodies is now holding the Annual Congress from 26 to 29 September 2019 in Denmark. The event will be conducted in the theme of “(Un)necessary preventive restructuring frameworks: Where are the limits?” with a reference to the proposals which are designed to avoid insolvency implemented by the EU. The programme provides many diverse topics which will lead to a debate.

INSOL UNCITRAL Webinar

| IPUiR - Wydarzenia ze świata

The webinar organized by INSOL International will focus on 'Developments at UNCITRAL Working Group V, with the focus on the UNCITRAL Model Law on Recognition and Enforcement of Insolvency-Related Judgments'. The panel’s discussion will concerns mainly the best practice, how the Model Laws have been implemented and what are their current limitations. During the debate, there will be an opportunity to ask the Working Group V speakers bothering questions about the Model Law, the Rule in Gibbs, Working Group V developments and some others.

European Insolvency Proceedings Commentary on Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on Insolvency Proceedings (Recast)

| IPUiR - Nowości branżowe Wydarzenia IPUiR IPUiR - Wydarzenia ze świata IPUiR - opracowania naukowe

We are excited to announce a new book 'European Insolvency Proceedings Commentary on Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on Insolvency Proceedings (Recast)’, edited by Anna Hrycaj & Patryk Filipiak

The EU restrictive measures (the sanctions) against Russia: Can insolvency proceedings be opened when economic resources and funds have been frozen by sanctions?

| IPUiR - Nowości branżowe Wydarzenia IPUiR IPUiR - Wydarzenia ze świata Wydarzenia z kraju IPUiR - opracowania naukowe

Russia's aggression against Ukraine resulted in the introduction of restrictive measures against entities associated with the Russian Federation both at the European Union level and in the Member States. The restrictive measures may apply to both natural and legal persons. One of the consequences of subjecting a given entity to restrictive measures is the freezing of funds and economic resources. Most often, the freezing of funds and economic resources means that such an entity is unable to continue its economic activity, loses financial liquidity, and, consequently, it should be declared bankrupt. European law understands the freezing of economic resources very broadly; it means preventing...

Upadłość banku a zdeponowane u niego środki pochodzące z dotacji unijnej (ważny wyrok TSUE z 13.10.2022 r., sygn. C-698/20)

| IPUiR - Nowości branżowe Seminarium Wydarzenia IPUiR IPUiR - Wydarzenia ze świata

W 2020 r. Sąd Najwyższy zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym, mającym na celu zbadanie przepisów regulujących sposób postępowania ze środkami pochodzącymi z budżetu UE (otrzymanymi tytułem dotacji), zdeponowanymi na rachunku prowadzonym przez bank, wobec którego została ogłoszona upadłość. SN powziął bowiem wątpliwość, czy przepisy prawa unijnego stoją na przeszkodzie regulacjom krajowym, które ani nie wyłączają tych środków z masy upadłości upadłego banku, ani nie pozwalają skutecznie dochodzić na drodze sądowej wyłączenia ich z rzeczonej masy. Po przeszło 2 latach od wystąpienia z pytaniem, 13 października 2022 r. TSUE wydał wyrok w tej...