Data: 3 listopada 2023 r. godz. 9:00 - 15:00
Miejsce: szkolenie online (Vimeo)

Grupa docelowa

Szkolenie praktyczne dla osób pracujących w systemie KRZ z uwzględnieniem aktualnych problemów roboczych i sposobów ich rozwiązywania. Udział w szkoleniu wymaga znajomości podstawowych funkcjonalności gdyż szkolenie będzie obejmowało analizę zaawansowanych procedur występujących w toku całego postępowania upadłościowego prowadzonego z udziałem sędziego-komisarza.

Program

09:00 - 09:15

Powitanie i wprowadzenie do szkolenia

09:15 - 15:00

Szkolenie

Program szkolenia dostępny pod poniższym linkiem: 

https://praktykszkolenia.pl/zgloszenie0709/

Prelegenci

Patrycja Makuch,

2013 r. ukończone studia na kierunku Prawo, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji. W latach 2010 – 2020 pracownik kancelarii adwokackich, na stanowisku prawnika. W 2021 roku uzyskany pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego, w grudniu 2022 roku wpis na listę adwokatów niewykonujących zawodu. Od 2020 roku zatrudniona w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych na stanowisku asystenta sędziego. Listopad 2021 r. delegacja do Ministerstwa Sprawiedliwości, Wydział Rozwoju Rejestrów Sądowych, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, na stanowisku główny specjalista.

Kaja Pikor - Analityk Systemów Informatycznych

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wydziału Informatyki, kierunek studiów Informatyka, specjalizacja Programista aplikacji biznesowych. Od roku 2020 programista testów automatycznych w start-up'ie RevDeBug. Rozpoczęcie współpracy z firmą Asseco Poland S.A. w 2021 roku dla Departamentu Rozwoju Oprogramowania, na stanowisku Specjalisty ds. Wdrożeń, a następnie Analityka. Do dnia dzisiejszego czynny udział w współtworzeniu projektu "Krajowy Rejestr Zadłużonych".

Opłaty

  •  Bilet uczestnictwa: 560,98 zł netto + 23% VAT = 690 zł brutto
  • Uczelnia Łazarskiego – dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów studiów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego oraz absolwentów Uczelni Łazarskiego – 447,15 zł netto + 23% VAT = 550 zł brutto (informacja o kodzie rabatowym pod adresem mailowym: kontakt@praktykszkolenia.pl)
  • Dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (sędzia, asesor sądowy, referendarz sądowy, asystent sędziego, sekretarz sadowy) – Bezpłatne

Osoby zainteresowane szkoleniem, które nie mogą dokonać płatności poprzez Przelewy24 lub chciałyby zgłosić kilku pracowników na jednej fakturze prosimy o  przesłanie karty zgłoszeniowej formularz PDF / formularz WORD na adres mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl

 

Jednostki finansowane z środków publicznych prosimy o przesłanie formularza i oświadczenia na adres mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl (oświadczenie VAT-pobierz), (formularz zgłoszeniowy)