Wpływ upadłości i restrukturyzacji na postępowania egzekucyjne i zabezpieczające oraz inne zabezpieczenia dokonane na majątku dłużnika


Szkolenie online

Data: 15 czerwca 2022 r.
Miejsce: szkolenie online (Vimeo)

Grupa docelowa

Szkolenie jest adresowane zarówno dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, jak i dopiero ubiegających się o taką licencję; sędziów, referendarzy sądowych, komorników sądowych, adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów; pracowników działów windykacji; pracowników urzędów skarbowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Udział w szkoleniu wymaga podstawowej wiedzy nt. prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.  

Program

10:00 - 10:15

Powitanie i wprowadzenie do szkolenia

10:15 - 15:00

Szkolenie (6 godzin lekcyjnych)

1.     Uwagi wprowadzające

2.     Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

3.     Informacje o postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości w Krajowym Rejestrze Zadłużonych - obwieszczenia

3.1  Skutki ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego dla postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego

3.2  Skutki ustanowienia zarządcy przymusowego dla postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających

4.     Ogłoszenie upadłości i obwieszczenie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych

5.     Oznaczanie syndyka jako podmiotu postępowania w pismach procesowych

6.     Znaczenie ogłoszenia upadłości dla postępowania klauzulowego. Nadanie klauzuli na rzecz syndyka. Problem numeru PESEL. Problematyka dopuszczalności nadania klauzuli przeciwko syndykowi.

7.     Skutki ogłoszenia upadłości dla pełnomocnictw procesowych udzielonych przez upadłego

8.     Skutki ogłoszenia upadłości wierzyciela egzekwującego dla postępowań egzekucyjnych

8.1  Zawieszenie postępowania

8.2  Podjęcie postępowania z udziałem syndyka

 

11.30 - 11.45 przerwa

 

11.45 – 13.15

 

9.     Skutki ogłoszenia upadłości dłużnika dla postępowań egzekucyjnych

9.1  Zawieszenie postępowania

9.1.1      Pojęcie postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku wchodzącego w skład masy upadłości

9.1.2      Problematyka prowadzenia egzekucji do majątku, który nie wchodzi do masy upadłości

9.1.3      Problematyka prowadzenia egzekucji do majątku wyłączonego z masy upadłości

9.1.4      Problematyka egzekucji świadczeń niepieniężnych

9.2  Przelanie niewydanych środków do masy upadłości, w tym problem dopuszczalności ustalenia i ściągnięcia opłaty w przypadku prawomocnego przysądzenia własności nieruchomości przy ogłoszeniu upadłości dłużnika przed sporządzeniem/uprawomocnieniem się planu podziału;

9.3  Umorzenie postępowania

9.4  Dopuszczalność przysądzenia własności nieruchomości po umorzeniu postępowania

9.5  Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania zabezpieczające. Problematyka dopuszczalności utrzymywania stanu zabezpieczenia.

9.6  Zabezpieczenia dokonane w postępowaniu karnym.

 

 

13.15 – 13.45 przerwa

 

13.45– 15.15

 

10.  Uzyskiwanie informacji o restrukturyzacji w Krajowym Rejestrze Zadłużonych

11.  Znaczenie ustanowienia zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym dla pełnomocnictw udzielonych przez dłużnika w postępowaniach sądowych

12.  Wierzytelności objęte układem

13.  Wpływ postępowania o zatwierdzenie układu na postępowania egzekucyjne z uwzględnieniem skutków obwieszczenia o dniu układowym

14.  Wpływ przyspieszonego postępowania układowego na postępowania sądowe

15.  Wpływ postępowania układowego na postępowania sądowe

16.  Wpływ postępowania sanacyjnego na postępowania egzekucyjne

16.1                 Uwagi ogólne

16.2                 Skutki ustanowienia zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym dla toczących się postępowań egzekucyjnych

16.3                 Skutki ustanowienia zarządcy dla toczących się postępowań klauzulowych

16.4                 Skutki postępowań restrukturyzacyjnych dla postępowań zabezpieczających

16.5                 Skutki postępowań restrukturyzacyjnych dla zabezpieczeń na majątku dłużnika dokonanych w postępowaniu karnym

17.  Ogłoszenie upadłości i otwarcie restrukturyzacji dłużnika lub osoby trzeciej a egzekucja prowadzona na podstawie wyroku pauliańskiego

15:00 – 15:15

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Prelegenci

dr hab. Anna Hrycaj Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, osoba sprawująca nadzór jakości w ramach projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Upadłość konsumencka. Komentarz.”

 

Bartosz Sierakowski kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, członek Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, partner w kancelarii Zimmerman, Sierakowski i Partnerzy.

 

 

 

Opłaty

  1. Bilet uczestnictwa – 398,37 zł netto + 23% VAT = 490 zł brutto
  2. Uczelnia Łazarskiego – dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów studiów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych oraz absolwentów Uczelni Łazarskiego – 284,55 zł netto + 23% VAT = 350 zł brutto (informacja o kodzie rabatowym pod adresem mailowym: kontakt@praktykszkolenia.pl)
  3. Dla członków Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych – 317,07 zł netto + 23% VAT = 390 zł brutto (informacja o kodzie rabatowym pod adresem mailowym: skladki@kidr.pl)
  4. Dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (sędzia, asesor sądowy, referendarz sądowy, asystent sędziego, sekretarz sadowy) – zgłoszenia TUTAJ

Osoby zainteresowane szkoleniem, które nie mogą dokonać płatności poprzez Przelewy24 lub chciałyby zgłosić kilku pracowników na jednej fakturze prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej formularz PDF lub formularz WORD na adres mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl

Jednostki finansowane z środków publicznych prosimy o przesłanie formularza i oświadczenia na adres mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl (oświadczenie VAT-pobierz), (formularz zgłoszeniowy)

Rejestracja

By zarejestrować się na szkolenie, kliknij TUTAJ