Zgłoszenie wierzytelności oraz lista wierzytelności w systemie teleinformatycznym


Krajowy Rejestr Zadłużonych

Data: 3 lutego 2022 r.
Miejsce: szkolenie online (Vimeo)

Grupa docelowa

Szkolenie jest adresowane zarówno dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, jak i dopiero ubiegających się o taką licencję; adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów; pracowników działów windykacji; pracowników urzędów skarbowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Udział w szkoleniu wymaga podstawowej wiedzy nt. prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.  

Program

10:00 - 10:15

Powitanie i wprowadzenie do szkolenia

10:15 - 14:45

Szkolenie (6 godzin lekcyjnych)

  1. Zmiany w przepisach obowiązujące od 1.12.2021
  2. Konstruowanie zgłoszenia wierzytelności 
  3. Prace nad listą wierzytelności 

14:45 – 15:00

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Prelegenci

Bartosz Sierakowski kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, członek Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, partner w kancelarii Zimmerman, Sierakowski i Partnerzy.

 

Michał Węgliński doradca restrukturyzacyjny i adwokat specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, wspólnik w Woźnicki Węgliński Łopatko Restrukturyzacje.

 

 

Opłaty

Opłaty (obejmuje udział w szkoleniu w dniu 13.01.2022 r. Złożenie i rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości w systemie teleinformatycznym.Krajowy Rejestr Zadłużonych oraz dostęp do nagrania szkolenia online Odcinek nr 2 “15% spornych wierzytelności” z cyklu „Uwagi ogólne o postępowaniu restrukturyzacyjnym”)

  1. Bilet uczestnictwa – 200,00 zł netto + 23% VAT = 246,00 zł brutto
  2. Dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (sędzia, asesor sądowy, referendarz sądowy, asystent sędziego, sekretarz sadowy) – zgłoszenia TUTAJ

Osoby zainteresowane szkoleniem, które nie mogą dokonać płatności poprzez Przelewy24 lub chciałyby zgłosić kilku pracowników na jednej fakturze, prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej formularz PDF lub formularz WORD na adres mailowy:

kontakt@praktykszkolenia.pl

Rejestracja

By zarejestrować się na szkolenie, kliknij TUTAJ