Szkolenia o przygotowanej likwidacji (pre-pack)

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach dotyczących przygotowanej likwidacji.

Szkolenia obejmują dwa filmy:

Odc.1 – Istota i przebieg postępowania o zatwierdzenie warunków przygotowanej likwidacji – od wniosku do prawomocnego zatwierdzenia warunków sprzedaży,

Odc.2 – Pre-pack – od prawomocnego zatwierdzenia warunków sprzedaży do zawarcia umowy oraz prawnomaterialne skutki pre-packu

 

Każde szkolenie dodatkowo obejmuje:

 

  • Wyciąg z przepisów (PDF)
  • Kazus (PDF)
  • Prezentacja multimedialna (PDF)
  • E-book – Przygotowana likwidacja. Zarys instytucji wg stanu prawnego obowiązującego od 24 marca 2020 roku.
  • Certyfikat uczestnictwa (PDF, generowany automatycznie po zakończeniu szkolenia – przycisk “Zakończ Kurs”)

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów z zakresu doskonalenia zawodowego:

Punkty dla radców prawnych

 

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) w zw. z ust. 3 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych  (załącznik do uchwały Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych  z dnia 11 grudnia 2015 r.) za 1 godzinę lekcyjną uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez innego organizatora niż samorząd radców prawnych przysługuje 1 punkt szkoleniowy.

 

Punkty dla adwokatów

 

Zgodnie z § 17 w zw. z § 4 pkt b) w zw. z § 7 uchwały nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” za udział w 1 godzinie szkolenia przysługuje 1 punkt szkoleniowy.