Mediacja i arbitraż w sporach dotyczących własności intelektualne - wystąpienie doktoranki IPUiR pani Marty Krzyśków-Szymkowicz

Instytut Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego oraz Badań nad Niewypłacalnością z przyjemnością informuje, że Pani Marta Krzyśków-Szymkowicz, doktorantka Instytutu, wystąpi na konferencji „Mediacja i arbitraż w sporach dotyczących własności intelektualnej” organizowanej przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) i Urząd Patentowy RP oraz we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

Przedmiotem wystąpienia naszej Doktorantki będą ”Mediacje w sporach dotyczących własności przemysłowej na przykładzie uregulowań krajowych państw będących członkami Porozumienia i Protokołu Madryckiego”.