V Ogólnopolska Konferencja Aksjologiczna: Koszty postępowania cywilnego w wymiarze aksjologicznym

Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych przy Katedrze Postępowania Cywilnego I Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Rada Izby Komorniczej w Łodzi zapraszają na:

V Ogólnopolską Konferencję Aksjologiczną: Koszty postępowania cywilnego w wymiarze aksjologicznym.

 

Konferencja odbędzie się 27 maja 2024 roku w formie hybrydowej (część stacjonarna na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; część zdalna – za pośrednictwem aplikacji MS Teams).

W trakcie konferencji dr Bartosz Sierakowski, zastępca dyrektora Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego wygłosi referat pt. „Koszty egzekucji komorniczej jako długi masy upadłości”.

Serdecznie zapraszamy.