Przygotowanie do części praktycznej egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego


Szkolenie nr 5 w ramach projektu: „Metodyka pracy syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych”

Data: 1 marca 2020 r.
Miejsce: Warszawa, Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, sala (nr sali zostanie podany przed szkoleniem)

Cel projektu

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Metodyka pracy syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych”.

Celem szkoleń organizowanych w ramach ww. projektu jest przygotowanie osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz osób dopiero ubiegających się o taką licencję do prawidłowego wykonywania czynności syndyków, zarządców i nadzorców. Udział w szkoleniach pozwala więc zarówno na wzbogacenia własnego warsztatu przez osoby już wykonujące zawód doradcy, jak i praktyczne przygotowanie się do egzaminu państwowego na licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

W trakcie szkoleń uczestnicy będą rozwiązywali kazusy oraz przygotowywali projekty pism i dokumentów sporządzanych w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych przez syndyków, zarządców i nadzorców. Szkolenia mają wymiar praktyczny.  

Cel i przedmiot Szkolenia nr 5

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do praktycznej części egzaminu państwowego na licencję doradcy restrukturyzacyjnego. 

W trakcie zajęć kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Bartosz Sierakowski będzie omawiał z uczestnikami zasady rozwiązywania zadań w oparciu o przygotowane kazusy. Samodzielny sprawdzian (kazus na wzór egzaminu państwowego) zostanie sprawdzony przez prof. Annę Hrycaj po zakończeniu zajęć. 

Grupa docelowa

Osoby zamierzające przystąpić do egzaminu na doradcę restrukturyzacyjnego. 

Program

10:00 - 10:30

Rejestracja uczestników

10:30 - 15:30

Szkolenie (6 godzin lekcyjnych)

 1. Metodologia rozwiązywania zadań praktycznych na egzaminie państwowym
 2. Analiza i rozwiązywanie kazusów na wzór zadania z egzaminu państwowego
 3. Sprawdzian – samodzielne rozwiązanie kazusu (90 minut)
 4. Podsumowanie i zakończenie szkolenia, wydanie certyfikatów

15:30 – 16:00

Podsumowanie i zakończenie szkolenia, wydanie certyfikatów

Kazus – rozwiązanie i sprawdzenie

Kazus, o którym mowa w pkt 3 programu szkolenia, rozwiązywany będzie w trakcie zajęć samodzielnie przez uczestników. Prace zostaną sprawdzone i ocenione przez prof. Annę Hrycaj w ciągu 14 dni od zakończenia szkolenia. 

Prelegenci

Bartosz Sierakowski kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, członek Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, wspólnik w Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k.

dr hab. Anna Hrycaj - Dyrektor Instytutu Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością.

Uwagi

 1. W ramach szkolenia nie jest zapewniony catering.
 2. Przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa zostaną ustalone w trakcie szkolenia zależnie od potrzeb uczestników oraz prowadzącego.
 3. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnianiu przestrzegania tego obowiązku szkolenie pozwala na uzyskanie 12 punków szkoleniowych.
 4. Zgodnie z § 17 uchwały nr 57/2011Naczelnej Rady Adwokackiejz dnia 19 listopada2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” szkolenie pozwala na uzyskanie 6 punków szkoleniowych.

Opłaty

 • dla studentów i absolwentów studiów podyplomowych Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe Uczelni Łazarskiego – 250 zł brutto;
 • dla członków Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych – 350 zł brutto
 • dla pozostałych osób – 390 zł brutto. 

 

Opłatę należy uiścić najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_szkolenie_2019/2020