Termin i forma konferencji:

15 października 2020r., online (szczegóły zostaną przesłane mailem do zarejestrowanych uczestników)

Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością wraz z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zapraszają do udziału w konferencji:

„ Zarządzanie sprawą restrukturyzacyjną i upadłościową”

 

 

 

 

Przedmiot konferencji

 

Przedmiotem konferencji jest metodyka pracy sędziego i doradcy restrukturyzacyjnego oraz dobre zasady współpracy pomiędzy tymi organami. Wystąpienia prelegentów oraz dyskusja będą koncentrowały się na tym jak szybko, skutecznie i efektywnie prowadzić postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Program

9:00-11:00

Panel I Zarządzanie sprawą restrukturyzacyjną i upadłościową przez doradcę restrukturyzacyjnego

Moderator – dr Patryk Filipiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Moderator - doradca restrukturyzacyjny dr Patryk Filipiak, UAM

1.     Czego nie wie sędzia o pracy doradcy restrukturyzacyjnego? – doradca restrukturyzacyjny dr Patryk Filipiak, UAM

2.     Prowadzenie akt przez doradcę restrukturyzacyjnego – doradca restrukturyzacyjny Anna Michalska

3.     Dobre praktyki w zakresie zwołania i prowadzenia zgromadzenia wierzycieli – doradca restrukturyzacyjny Bartosz Sierakowski, doktorant IPUiR, Uczelnia Łazarskiego

4.     Zarządzanie sprawą restrukturyzacyjną i upadłościową z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych – doradca restrukturyzacyjny Sławomir Bohdziewicz

11:00-11:30

Dyskusja

11:30-11:45

Przerwa

Przywitanie uczestników

11:45 – 13:30

Panel II Jak skutecznie i szybko prowadzić upadłość konsumencką? - dyskusja

sędzia, dr hab. Anna Hrycaj, dyrektor IPUiR, Uczelnia Łazarskiego,

doradca restrukturyzacyjny Bartosz Sierakowski, doktorant IPUiR, Uczelnia Łazarskiego,

sędzia Paweł Stosio,

13:30 - 14:00

Przerwa

14:00 – 14:15

Komunikaty

Stan zaawansowania prac związanych z uruchomieniem Krajowego Rejestru Zadłużonych – zastępca Dyrektora Departamentu  Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości Agnieszka Wilczek

Stan zaawansowania prac związanych z implementacją Dyrektywy o restrukturyzacji zapobiegawczej - sędzia, dr hab. Anna Hrycaj, dyrektor IPUiR, Uczelnia Łazarskiego

14:30 – 16:30

Panel II Zarządzanie wydziałem, referatem oraz sprawą upadłościową i restrukturyzacyjną

Moderator - sędzia, dr hab. Anna Hrycaj, dyrektor IPUiR, Uczelnia Łazarskiego

1.     Czego nie wie doradca restrukturyzacyjny o pracy sędziego? – sędzia Łukasz Lipowicz

2.     Dobre praktyki w zakresie składu sądu czyli na co pozwala bądź nie pozwala SLPS i jakie zmiany są potrzebne? – sędzia Anna Stankiewicz

3.     Jak efektywnie zarządzać referatem  czyli czy jest nam potrzebny kalendarz czynności? – sędzia Paweł Stosio

4.     Dobre praktyki w zakresie prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego – sędzia dr Piotr Kędzierski

5.     Dobre praktyki w zakresie zarządzania sprawą  upadłościową - sędzia Dariusz Szymczak

16:30-17:00

Dyskusja

Współpraca między uczelniami

Konferencja jest efektem współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutem Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie. To już piąta z cyklu konferencji naukowych, których przedmiotem jest problematyka postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Szczególnie serdecznie zapraszamy uczestników naszych poprzednich wydarzeń.

Rejestracja na konferencje

Opłaty

 

1.     Dla pracowników wymiaru sprawiedliwości - bezpłatnie

2.     Dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów studiów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych oraz absolwentów Uczelni Łazarskiego – 150zł

3.     Dla członków Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych – 230zł

4.     Dla pozostałych osób – 270zł

 

www.praktykszkolenia.pl

Organizatorzy

Organizator techniczny

Patroni medialni