Zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,  organizowanych przez Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Przedmiotem szkoleń są istotne i aktualne problemy praktyki prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. 

---

WAŻNE!

Jeżeli Państwo nie otrzymali elektronicznego potwierdzenia rejestracji na szkolenie, prosimy o kontakt:

Nadchodzące szkolenia

Nadchodzące szkolenie:
SZKOLENIE ONLINE: Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o podmiocie gospodarczym


Celem cyklu szkoleń jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie interpretacji poszczególnych informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych oraz wsparcie uczestników w relacjach z działami finansowo-księgowymi. Szkolenie odbywa się w ramach vyklu pt. "Rachunkowość dla prawników".

więcej...

Nadchodzące szkolenie:
SZKOLENIE ONLINE: Wpływ upadłości i restrukturyzacji na przebieg postępowań cywilnych


Szkolenie ma wymiar praktyczny. Zostanie przeprowadzone w oparciu o przygotowany kazus.

więcej...

Minione szkolenia

Data szkolenia:

Upadłość Konsumencka