Zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,  organizowanych przez Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Przedmiotem szkoleń są istotne i aktualne problemy praktyki prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. 

---

WAŻNE!

Jeżeli Państwo nie otrzymali elektronicznego potwierdzenia rejestracji na szkolenie, prosimy o kontakt:

Nadchodzące szkolenia

Nadchodzące szkolenie:
Upadłość konsumencka po nowelizacji (edycja IV)


Zapraszamy na szkolenie z upadłości konsumenckiej po nowelizacji. W dniu 30 sierpnia 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo upadłościowe (Dz.U.2019.1802), która przewiduje istotne zmiany w zakresie postępowania upadłościowego osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

więcej...

Nadchodzące szkolenie:
Metodyka pracy nadzorcy sądowego, zarządcy i sędziego-komisarza w trakcie zgromadzenia wierzycieli


Zapraszamy na szkolenie nr 6 w ramach projektu: „Metodyka pracy syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych”. Celem szkolenia jest omówienie warsztatu pracy zarządców i nadzorców sądowych oraz sędziów w związku z przygotowaniem oraz przebiegiem zgromadzenia wierzycieli zwołanego w celu głosowania nad układem.

więcej...

Nadchodzące szkolenie:
Rachunkowość dla prawników (Moduł 4 – Ustalanie i prezentacja wyniku finansowego)


Zapraszamy na cykl szkoleń pt. "Rachunkowość dla prawników", który składa się z pięciu modułów prowadzonych przez dra Adama Chmielewskiego. Czwarty moduł to: "Ustalanie i prezentacja wyniku finansowego".

więcej...

Nadchodzące szkolenie:
Rachunkowość dla prawników (Moduł 5 – Rachunek przepływów pieniężnych)


Zapraszamy na cykl szkoleń pt. "Rachunkowość dla prawników", który składa się z pięciu modułów prowadzonych przez dra Adama Chmielewskiego. Piąty moduł to: "Rachunek przepływów pieniężnych".

więcej...

Minione szkolenia