Zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,  organizowanych przez Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Przedmiotem szkoleń są istotne i aktualne problemy praktyki prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. 

---

WAŻNE!

Jeżeli Państwo nie otrzymali elektronicznego potwierdzenia rejestracji na szkolenie, prosimy o kontakt:

Nadchodzące szkolenia

Nadchodzące szkolenie:
Szkolenie online: Upadłość konsumencka w systemie teleinformatycznym – warsztaty online


Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego przedmiotem będzie problematyka dotycząca upadłości konsumenckiej prowadzonej w systemie teleinformatycznym KRZ

więcej...

Minione szkolenia

Data szkolenia:

Upadłość Konsumencka