Zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,  organizowanych przez Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Przedmiotem szkoleń są istotne i aktualne problemy praktyki prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. 

---

WAŻNE!

Jeżeli Państwo nie otrzymali elektronicznego potwierdzenia rejestracji na szkolenie, prosimy o kontakt:

Nadchodzące szkolenia

Nadchodzące szkolenie:
Szkolenie online: Arkusz kalkulacyjny do przygotowania planu spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej (III edycja)


Zapraszamy do udziału w szkoleniu z obsługi arkusza kalkulacyjnego do przygotowania planu spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej. Celem szkolenia jest nabycie przez doradców restrukturyzacyjnych i ich współpracowników oraz sędziów i asystentów umiejętności pracy przy wykorzystaniu arkusza Ms Excel do przygotowania danych niezbędnych do zastosowania art. 495[14] oraz art. 495[15] Prawa upadłościowego.

więcej...

Nadchodzące szkolenie:
Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym


Zapraszamy do udziału w szkoleniu nt. ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Obrót ziemią rolną oraz udziałami i akcjami w spółkach będących właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych podlega daleko idącym ograniczeniom przewidzianym w ustawie z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.Pewne wątpliwości pojawiają się w zakresie stosowania tych ograniczeń w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym, przy czym w postępowaniu restrukturyzacyjnym sprzedaż może być dokonywana przez dłużnika bądź przez...

więcej...

Nadchodzące szkolenie:
Konferencja "Upadłość konsumencka w praktyce sądów powszechnych"


Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego zaprasza do udziału w konferencji "Upadłość konsumencka w praktyce sądów powszechnych".

więcej...

Minione szkolenia

Data szkolenia:

Upadłość Konsumencka