Zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,  organizowanych przez Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Przedmiotem szkoleń są istotne i aktualne problemy praktyki prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. 

---

WAŻNE!

Jeżeli Państwo nie otrzymali elektronicznego potwierdzenia rejestracji na szkolenie, prosimy o kontakt:

Nadchodzące szkolenia

Nadchodzące szkolenie:
Szkolenie online: Krajowy Rejestr Zadłużonych oraz upadłość i restrukturyzacja online dla praktyków (cz.II)


Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego przedmiotem będzie problematyka upadłości i restrukturyzacji w kontekście informatyzacji postępowań sądowych (Krajowy Rejestr Zadłużonych).

więcej...

Nadchodzące szkolenie:
Szkolenie online: Bezskuteczność czynności prawnych dłużnika w upadłości i restrukturyzacji


Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego przedmiotem będzie problematyka bezskuteczności czynności prawnych dłużnika w upadłości i restrukturyzacji.

więcej...

Minione szkolenia

Data szkolenia:

Upadłość Konsumencka