Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym


szkolenie online

Data: 29 października 2021 r.; godz. 9.00 – 15.00
Miejsce: online (Ms Teams)

Grupa docelowa

Szkolenie jest adresowane zarówno dla notariuszy, zastępców notarialnych jak i dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a ponadto dlaadwokatów i radców prawnych oraz aplikantów adwokackich i radcowskich.

09:00 - 09:10

Otwarcie szkolenia

09:10 - 15:00

Program szkolenia

 1. Zakres przedmiotowy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
  • Pojęcie nieruchomości rolnej
  • Nieruchomości rolne wyłączone z zakresu stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, nieruchomości o powierzchni mniejszej niż 0,3ha, drogi wewnętrzne, inne)
 2. Gospodarstwo rolne
 3. Definicja rolnika indywidualnego
 4. Zgoda na nabycie nieruchomości rolnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
 5. Prawo pierwokupu
  • Prawo pierwokupu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
  • Prawo pierwokupu dzierżawcy
 6. Prawo nabycia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
 7. Zbieg prawa pierwokupu i prawa nabycia
 8. Prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółce kapitałowej
 9. Nabycie nieruchomości rolnej za zapłatą równowartości pieniężnej przy zmianie wspólnika spółki osobowej
 10. Nabycie nieruchomości rolnej od nabywcy będącego spółką akcyjna ubiegającą się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym
 11. Przekształcenie, łączenie i podział spółek, a nabycie nieruchomości rolnej
 12. Skutki naruszenia przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
 13. Sprzedaż nieruchomości rolnej w postępowaniu egzekucyjnym
 14. Sprzedaż nieruchomości rolnej w postępowaniu upadłościowym
 • Problematyka zgody na nabycie nieruchomości rolnej od syndyka
 • Prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej w postępowaniu upadłościowym
 1. Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Problematyka zgody na nabycie nieruchomości rolnej sprzedawanej w postępowaniu restrukturyzacyjnym, w tym na podstawie art. 323 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
 • Problematyka prawa pierwokupu w ramach postępowania restrukturyzacyjnego
 • Prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej w ramach wykonania układu likwidacyjnego zawartego w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Prelegenci

dr hab. Paweł Blajer –   jest związany z notariatem od 2005 roku, początkowo jako aplikant, a od 2008 roku jako asesor notarialny. W 2010 roku został powołany przez Ministra Sprawiedliwości RP na stanowisko notariusza w Krakowie. Członek Komisji ds. udziału notariuszy w obrocie prawnym z udziałem zagranicznym Centrum Naukowego na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego, Komisji ds. digitalizacji i elektronicznej archiwizacji dokumentów notarialnych oraz Komisji ds. opracowania wybranych zagadnień prawnych związanych z obrotem nieruchomościami rolnymi i leśnymi. Członek Rady Programowej Krakowskiego Przeglądu Notarialnego. Adiunkt w Katedrze Prawa Rolnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest wykładowcą i nauczycielem akademickim.Prowadzi regularne szkolenia dla notariuszy, aplikantów notarialnych i adwokatów,w szczególności w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi i gruntami leśnymi

Przemysław Biernacki – Notariusz w Koszalinie, Przewodniczący Wydziału II – Korporacyjnego Polskiego Instytutu Notarialnego.

Rejestracja i regulamin

Zasady rejestracji i regulamin szkolenia znajdziesz TUTAJ

Opłaty

 1. Dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy  anna.hrycaj@lazarski.pl
 2. Dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów studiów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych oraz absolwentów Uczelni Łazarskiego – 365,85 zł netto + 23% VAT = 450,00 zł brutto (informacja o kodzie rabatowym pod adresem mailowym: kontakt@praktykszkolenia.pl)
 3. Dla pozostałych osób – 487,80 zł netto + 23% VAT = 600,00 zł brutto

 

Osoby zainteresowane szkoleniem, które nie mogą dokonać płatności poprzez Przelewy24, prosimy o kontakt:

kontakt@praktykszkolenia.pl

Kod rabatowy prosimy wpisać w koszyku przed dokonaniem wpłaty (pole: kod kuponu), cena zostanie skorygowana automatycznie.