Ukazała się monografia dr. Bartosza Sierakowskiego pt. „Zobowiązania masy upadłości” (Warszawa 2023)

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazała się monografia autorstwa dra Bartosza Sierakowskiego, Zastępcy Dyrektora Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością.W książce omówiono charakter prawny instytucji zobowiązań masy upadłości oraz jej wpływ na wszczęcie i przebieg postępowania upadłościowego.

Książka jest pierwszym w polskiej doktrynie prawa upadłościowego kompleksowym omówieniem zagadnienia zobowiązań masy upadłości. Poruszono w niej m.in. takie zagadnienia jak:

  • zagadnienie tzw. długów masy upadłości w ujęciu historycznym,
  • definicja zobowiązań masy upadłości,
  • sposób ustalania i zaspokajania zobowiązań masy upadłości (analiza prawnomaterialna),
  • czas powstania zobowiązania a jego kwalifikacja do kategorii zobowiązań masy upadłości,
  • prawnoprocesowa natura zobowiązań masy upadłości,
  • niedopuszczalność prowadzenia egzekucji z masy upadłości,
  • ubóstwo masy upadłości i jego skutki na etapie rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości i w trakcie postępowania upadłościowego,
  • przesłanki umorzenia postępowania upadłościowego,
  • ocena efektywności postępowań upadłościowych.

Tytułowe zagadnienie zostało przedstawione w ujęciu historycznoprawnym, teoretycznym (w odniesieniu do obecnej regulacji prawnej), praktycznym (poprzez analizę orzecznictwa sądów upadłościowych) oraz z perspektywy ekonomicznej analizy prawa (w książce przedstawiono oraz oceniono wyniki badań aktowych nad zjawiskiem zobowiązań masy upadłości).

Publikacja jest przeznaczona zarówno dla akademików, jak i dla praktyków prawa upadłościowego, w szczególności sędziów i referendarzy sądowych orzekających w wydziałach upadłościowych, doradców restrukturyzacyjnych oraz radców prawnych i adwokatów.

Książkę można zakupić na stronie internetowej wydawnictwa Wolters Kluwer Polska.

Zapraszamy do lektury!