Data: 29 lutego 2024 r.
Miejsce: szkolenie online (Vimeo)

Przedmiot i cel szkolenia

W ramach szkolenia zostaną przedstawione wybrane zagadnienia z zakresu prawa spółek. Pierwsza część szkolenia będzie dotyczyła sprzedaży w toku postępowania upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem rozważań będzie to czy w stanie prawnym obowiązującym od 10 listopada 2023r., syndyk związany jest wynikającym z art. 182(1) k.s.h. zakazem oferowania nieoznaczonemu kręgowi adresatów nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Druga część szkolenia zostanie poświęcona instytucji actio pro socio.

Actio pro socio to przewidziana w kodeksie spółek handlowych instytucja pozwalająca wspólnikowi sp. z o.o. i akcjonariuszowi S.A. na wytoczenie powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej spółce w sytuacji bezczynności jej organów. Po ogłoszeniu upadłości spółki legitymacja wystąpienia z takim powództwem przysługuje syndykowi, a dochodzenie przysługujących spółce roszczeń jest jego obowiązkiem,

Szkolenie będzie miało charakter praktyczny. Będzie oparte na analizie autentycznych przypadków oraz orzecznictwa sądów.

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla doradców restrukturyzacyjnych, adwokatów, radców prawnych, aplikantów, doradców prawnych, osób zarządzających spółkami kapitałowymi.

Program

10:00 - 10:15

Powitanie i wprowadzenie do szkolenia

10:15 - 16:00

Szkolenie

Szczegółowy program szkolenia KLIKNIJ TUTAJ.

15:45 - 16:00

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

 

  • dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa

Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, osoba sprawująca nadzór jakości w ramach projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Upadłość konsumencka. Komentarz.”

 Aneta Komenda - sędzia wydziału gospodarczego Sądu Okręgowego w Krakowie, były Naczelnik Wydziału Prawa Rejestrów w Departamencie Legislacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości. Od 2001 do 2005 roku sędzia Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie. Od 2005 roku sędzia XI Wydziału Gospodarczego KRS Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. W latach 2005 – 2011 Kierownik Sekcji Stowarzyszeń. Od 2011 roku delegowana do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie zajmowała się nowelizacją przepisów regulujących funkcjonowanie Krajowego Rejestru Sądowego oraz postępowanie rejestrowe. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

 

  • Bilet uczestnictwa (RABAT do 19.02.2024 r.):  528,46 zł netto + 23% VAT = 650 zł brutto
  • Bilet uczestnictwa (od 20.02.2024 r.): 609,76 zł netto + 23% VAT = 750 zł brutto
  • Uczelnia Łazarskiego (RABAT do 19.02.2024 r.) – dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów studiów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego oraz absolwentów Uczelni Łazarskiego – 447,15 zł netto + 23% VAT = 550 zł brutto (informacja o kodzie rabatowym pod adresem mailowym: kontakt@praktykszkolenia.pl)
  • Uczelnia Łazarskiego (od 20.02.2024 r.) – 487,80 zł netto + 23% VAT = 600 zł brutto
  • Dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (sędzia, asesor sądowy, referendarz sądowy, asystent sędziego, sekretarz sadowy) – formularz

Osoby zainteresowane szkoleniem, które nie mogą dokonać płatności poprzez Przelewy24 lub chciałyby zgłosić kilku pracowników na jednej fakturze prosimy o  przesłanie karty zgłoszeniowej formularz PDF / formularz WORD na adres mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl

Jednostki finansowane z środków publicznych prosimy o przesłanie formularza i oświadczenia na adres mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl (oświadczenie VAT-pobierz), (formularz zgłoszeniowy)