COVID-19 a status prawny zawartego wcześniej układu. Wypowiedź naszego eksperta

Pojawienie się i rozprzestrzenianie koronawirusa w niespotykany dotąd sposób wpłynęło na światową gospodarkę, w tym wywołało falę upadłości i restrukturyzacji. Pandemia COVID-19 dotknęła nie tylko zdrowe przedsiębiorstwa, ale również te, które cieszyły się zawartym i prawomocnie zatwierdzonym układem.

Ekspert Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością omawia na łamach Pulsu Biznesu negatywne skutki kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa dla przedsiębiorców będących w restrukturyzacji i realizujących postanowienia układu, zawartego jeszcze przed wprowadzenie stanu epidemii w Polsce.

 

Przedsiębiorcy, którzy nie są w stanie spłacać zobowiązań układowych, mogą skorzystać z trzech dróg wyjścia z tej sytuacji:

  • złożyć wniosek o uchylenie układu i wszcząć tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne lub inne postępowanie przewidziane przepisami prawa restrukturyzacyjnego,
  • złożyć wniosek o zmianę układu albo
  • wnieść o ogłoszenie upadłości.

 

Z pełnym artykułem mogą się Państwo zapoznać TUTAJ.