Data: 20 grudnia 2023 r.
Miejsce: szkolenie online (Vimeo)

Przedmiot i cel szkolenia

Warsztaty „Okruszki” to zajęcia, których przedmiotem są wybrane, szczegółowe, konkretne i problematyczne zagadnienia z zakresu praktyki prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego czyli „okruszki”. Warsztaty będą prowadzone przez sędziów i doradców restrukturyzacyjnych, którzy szczegółowo i precyzyjnie przedstawią jedno, konkretne, zagadnienie, które sprawia problem w aktualnej praktyce orzeczniczej. Po zakończeniu warsztatów ich uczestnicy otrzymają opracowanie podsumowujące warsztaty i zawierające krótkie opracowania poszczególnych tematów.

Warsztaty są adresowane do wszystkich, którzy zajmują się w praktyce upadłością i restrukturyzacją, tj.doradców restrukturyzacyjnych, adwokatów, radców prawnych, aplikantów, sędziów, referendarzy sądowych, pracowników sądów powszechnych.

Grupa docelowa

Szkolenie jest adresowane zarówno dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, jak i dopiero ubiegających się o taką licencję, sędziów, referendarzy sądowych, komorników sądowych, adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów, pracowników działów windykacji, pracowników urzędów skarbowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Udział w szkoleniu wymaga podstawowej wiedzy nt. prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.  

Program

10:00 - 10:05

Powitanie i wprowadzenie do szkolenia

10:05 - 14:00

Prelekcje

Link do programu - KLIKNJ TUTAJ

15:00 - 15:05

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Prelegenci

 • Agata Duda-Bieniek, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny;
 • Norbert Frosztega, adwokat, doradca restrukturyzacyjny;
 • Małgorzata Gołębiowska, Przewodnicząca XIX Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie;
 • dr hab. Anna Hrycaj, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie;
 • dr Paweł Janda, adwokat, autor komentarzy do ustawy Prawo upadłościowe;
 • Patrycja Makuch, adwokat, główny specjalista w Departamencie Informatyzacji Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości, lider Portalu Sądowego w Zespole Merytorycznym KRZ;
 • Dawid Paleczny, komornik sądowy, członek Rady Izby Komorniczej w Warszawie odpowiedzialny za doskonalenie zawodowe;
 • dr Aleksandra Partyk, radca prawny, doktor nauk prawnych, laureatka I nagrody w konkursie na najlepszą pracę kuratorów sądowych i asystentów sędziów „Sądownictwo rodzinne w praktyce orzeczniczej”  (2015 r.);
 • dr Wojciech Piłat, adwokat, doktor nauk prawnych, doradca restrukturyzacyjny;
 • dr Bartosz Sierakowski, radca prawny, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, Zastępca Dyrektora Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Opłaty


 •  Bilet uczestnictwa: 560,98 zł netto + 23% VAT = 690 zł brutto
 • Uczelnia Łazarskiego – dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów studiów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego oraz absolwentów Uczelni Łazarskiego – 447,15 zł netto + 23% VAT = 550 zł brutto (informacja o kodzie rabatowym pod adresem mailowym: kontakt@praktykszkolenia.pl)
 • Dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (sędzia, asesor sądowy, referendarz sądowy, asystent sędziego, sekretarz sadowy)-bezpłatnie (formularz)

Osoby zainteresowane szkoleniem, które nie mogą dokonać płatności poprzez Przelewy24 lub chciałyby zgłosić kilku pracowników na jednej fakturze prosimy o  przesłanie karty zgłoszeniowej formularz PDF / formularz WORD na adres mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl

Jednostki finansowane z środków publicznych prosimy o przesłanie formularza i oświadczenia na adres mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl (oświadczenie VAT-pobierz), (formularz zgłoszeniowy)