Konkurs na glosę z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zapraszamy do udziału w konkursie na glosę z prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego dla studentów IV i V roku prawa, organizowanym przez Kancelarię Allen & Overy.

Przedmiotem konkursu jest napisanie opracowania merytorycznego zawierającego do 20 000 znaków w formie glosy do jednego z wybranych orzeczeń:

  1. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2021 r., sygn. I CSK 40/21 lub
  2. postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2022 r., sygn. XXIII Gz 1566/21.

Nagrodą w konkursie jest:

  • miesięczny, płatny staż w kancelarii Allen & Overy;
  • publikacja glosy w Monitorze Prawa Bankowego;
  • roczny dostęp do pełnej wersji bazy aktów prawnych i literatury LEX.pl.

 

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 3 listopada 2022 r. https://tiny.pl/wt6jg

 

Wszelkie niezbędne informacje oraz regulamin konkursu, znajdują Państwo na Facebook’u na profilu Organizatora.