Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Doradca restrukturyzacyjny” [nr 32 (2/2023)]

Kwartalnik „Doradca restrukturyzacyjny” to czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych pod red. Mateusza Bienioszka. W każdym numerze znajdą Państwo przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych autorstwa dr hab. Anny Hrycaj oraz Agaty Kosmal. Artykuły publikowane w "Doradcy restrukturyzacyjnym" są poświęcone wyłącznie zagadnieniom z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Autorzy opracowań to zarówno naukowcy, jak i praktycy prawa (sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni, radcowie prawni i adwokaci).

 

W najnowszym numerze „Doradcy restrukturyzacyjnego” znajdą Państwo następujące publikacje:

  • Rafał Adamus: Problem „przejścia” z umorzonego postępowania sanacyjnego do postępowania o zatwierdzenie układu
  • Łukasz Kozakiewicz: Przyczyny powstania lub pogłębienia stanu niewypłacalności upadłego konsumenta – istotny element projektu planu spłaty wierzycieli
  • Norbert Frosztęga, Michał Paczek: Ustawowe prawo pierwokupu gminy a sprzedaż przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym
  • Wojciech Bokina, Paulina Sułkowska: Charakter odpowiedzialności zarządcy masy sanacyjnej
  • Mateusz Palian, Łukasz Trela: Uprawnienia zarządcy przymusowego do wykonywania praw korporacyjnych przysługujących dłużnikowi
  • Jakub Michalak, Bartosz Sokół: Zagrożenie niewypłacalnością – definicja ekonomiczno-prawna i sposób identyfikacji
  • Bartosz Magnowski, Wojciech Młocek: Postępowanie restrukturyzacyjne – bazy informacji gospodarczej – finansowanie podmiotów restrukturyzowanych
  • Michał Węgliński: Czy niezłożenie oryginału pisma sporządzonego w papierze powinno skutkować jego zwrotem? Rozważania na tle art. 216a ust. 1e p.u. i art. 196a ust. 6 p.r.

- opracował Bartosz Sierakowski