Termin i forma konferencji

 • 18 listopada 2022 r., godz. 9.00
 • online (Vimeo)
 • szczegóły zostaną przesłane e-mailem do zarejestrowanych uczestników

 

Polski Instytut Notarialny oraz Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej:

"Notariusz, a restrukturyzacja i upadłość strony czynności notarialnej"

Program Konferencji

 

godz. 9.00

Otwarcie Konferencji i wprowadzenie

dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa, Dyrektor Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawiedr Andrzej Jan Szereda notariusz, Dyrektor Polskiego Instytutu NotarialnegoAleksander Szymański notariusz, Wiceprezes Krajowej Rady Notarialnejdr Patryk Filipiak adwokat, doradca restrukturyzacyjny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Moduł I – Nowy kształt postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych

Moderator: dr Andrzej Jan Szereda

 • Ogólne uwagi o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych – dr hab.  Przemysław Wołowski
 • Informatyzacja postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych i jej znaczenie dla dokonywania czynności notarialnych – dr hab., prof. UŁa Anna Hrycaj, Patrycja Makuch
 • Organy postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a reprezentacja dłużnika lub upadłego przy dokonywaniu czynności notarialnych – dr Patryk Filipiak, notariusz Szymon Posadzy

 

Moduł II – Aktualne problemy dokonywania czynności dotyczących masy upadłości, masy układowej i masy sanacyjnej 

Moderator: dr Patryk Filipiak

 • Bezskuteczności czynności wobec masy upadłości – doradca restrukturyzacyjny Bartosz Sierakowski
 • Skutki upadłości i restrukturyzacji dla stosunków majątkowych małżeńskich – dr Michał Kuźnik 
 • Ochrona nabywcy w nowym kształcie ustawy deweloperskiej – dr Małgorzata Muszalska
 • Prawo pierwokupu w postępowaniu upadłościowym i sanacyjnym – dr Joanna Mikołajczyk
 • Skutki sprzedaży ułamkowej części nieruchomości przy likwidacji masy upadłości – dr Przemysław Biernacki

Rejestracja

Rejestracja

Opłaty

 • wydarzenie bezpłatne 

Organizator techniczny