Termin i forma seminarium

  • 26 kwietnia 2023
  • online, Zoom (szczegóły dot. rejestracji na stronie CERIL)

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Konferencja Europejskiego Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego (CERIL), z udziałem prof. Anny Hrycaj, dr Patryka Filipiaka i dr Bartosza Sierakowskiego wraz z prof. Christoph Paulus i prof. Bob Wessels

serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych naukowców, praktyków oraz przedstawicieli władzy sądowniczej, ustawodawczej i wykonawczej na seminarium na temat:

 

Sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji

i ich wpływ na upadłość przedsiębiorstw z obszaru Unii Europejskiej

Przedmiot seminarium

Sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji po inwazji na Ukrainę, wraz z ich krajowymi przepisami wykonawczymi, miały wpływ na rentowne przedsiębiorstwa, prowadząc do zamrożeni ich działalność, a w konsekwencji do ich niewypłacalności i upadłości. Przedsiębiorstwa te w jednej chwili utraciły zdolność kupowania, sprzedawania, opłacania i zatrudniania personelu. Problem tkwił w tym, że krajowe systemy prawa upadłościowego musiały być zgodne z reżimem sankcji europejskich, a to najczęściej nie miało miejsca. Powstało więc zagadnienie kolizji różnych norm prawnych, realizujących różne cele gospodarcze, społeczne i polityczne.

W jednej z polskich spraw – tj. w postępowaniu upadłościowym Go Sport Polska – odnoszący sukcesy i w pełni rentowny niegdyś sprzedawca sprzętu sportowego z szeroką siecią sklepów, w związku z nałożeniem sankcji, z dnia na dzień utracił możliwość prowadzenia działalności operacyjnej. Spółka ta – bez specjalnego zezwolenia organu administracji skarbowej (Szefa KAS) – nie mogła wykonywać jakichkolwiek czynności, w tym nawet płatności względem pracowników i kontrahentów. Pracownicy musieli zostać zwolnieni, a likwidacją majątku zajął się syndyk.

Dr Bartosz Sierakowski, który występuje w tej sprawie jako syndyk (z ramienia Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.) przybliży bardzo konkretne wyzwania związane z koniecznością prowadzenia postępowania upadłościowego w zgodzie z reżimem sankcyjnym.

Program

16:00 – 16:05

Welcome address

 

Prof. Bob Wessels

 

16:05 – 16:25

Introduction and legislative framework

 

Prof. Anna Hrycaj

Prof. Christoph Paulus

 

16:25 – 16:45

Polish bankruptcy case of GoSport

 

Dr Bartosz Sierakowski

 

16:45 – 16:55

EU bankruptcy cases provoked by anti-Russia sanctions

 

Dr Patryk Filipiak

 

16:55 – 17:15  

Execution of sanctions and bankruptcy laws of EU-members states: problems, challenges and recommendations

 

Dr Patryk Filipiak

Prof. Anna Hrycaj

 

17:15 – 18:00

Discussion

Prelegenci

  • Dr Patryk Filipiak, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, adiunkt na WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Filipiak Babicz Legal
  • Prof. Anna Hrycaj, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, profesor Uczelni Łazarskiego
  • Prof. Christoph G. Paulus, profesor na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie
  • Dr Bartosz Sierakowski, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, wykładowca na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, kancelaria Zimmerman Sierakowski i Partnerzy
  • Prof. Bob Wessels, Przewodniczący Konferencji Europejskiego Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego (CERIL), profesor na Uniwersytecie w Leiden

Rejestracja

Seminarium jest bezpłatne i odbędzie się na platformie Zoom.

By zarejestrować się wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie CERIL:  www.ceril.eu/events/eu-sanctions-against-russia-and-their-effects-on-the-bankruptcies-of-eu-based-enterprises

Na krótko przed seminarium osoby zarejestrowane otrzymają link umożliwiający dołączenie do seminarium za pośrednictwem platformy Zoom.

Organizatorzy

Sprawozdanie pokonferencyjne

Serdecznie dziękujemy prof. Christoph Paulus i prof. Bob Wessels oraz wszystkim uczestnikom seminarium: „Sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji i ich wpływ na upadłość przedsiębiorstw z obszaru Unii Europejskiej”.

Seminarium zostało otwarte wystąpieniem wprowadzającym wygłoszonym przez prof. Annę Hrycaj oraz prof. Christoph Paulus, następnie referat wygłosił dr Bartosz Sierakowski prezentując kazus postępowania upadłościowego Go Sport Polska. W dalszej kolejności dr Patryk Filipiak przedstawił przykłady postępowań upadłościowych z wątkiem dotyczącym sankcji, jakie miały miejsce w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W końcowej części seminarium prof. Anna Hrycaj i dr Patryk Filipiak zainicjowali dyskusję na temat stosowania przepisów o sankcjach w kontekście przepisów prawa upadłościowego (problemy, wyzwania i rekomendacje). Profesor Anna Hrycaj wyraziła pogląd, że najwłaściwszym postępowaniem w razie objęcia podmiotu sankcjami i zamrożenia jego aktywów powinno być ustanowienie tymczasowego zarządcy oraz odcięcie jakichkolwiek połączeń i relacji z Rosją. Przepisy powinny stwarzać warunki do zachowania ciągłości działalności podmiotu objętego sankcjami, a następnie sprzedaży jego majątku jako całości, co powoli na ochronę miejsc pracy i kontrahentów takiego podmiotu.