Głównym przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie niezależnych badań naukowych oraz działalności doradczej w obszarze prawnych, administracyjnych i ekonomicznych aspektów  funkcjonowania prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz innych zjawisk społecznych związanych z niewypłacalnością przedsiębiorców i konsumentów, a w szczególności:

  • analiza prawa (w tym również prawa międzynarodowego oraz unijnego) pod  kątem jego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw w stanie kryzysu,
  • analiza skuteczności prawnych form ochrony przed niewypłacalnością i zapobiegania upadłości;
  • analiza porównawcza prawnych aspektów zagrożenia niewypłacalnością i niewypłacalności w Polsce i w innych krajach;
  • prawna analiza różnych aktywności społecznych,  dotyczących ochrony przedsiębiorstw przed niewypłacalnością i upadłością;
  • upowszechnianie wiedzy o prawnych aspektach niewypłacalności i zagrożenia niewypłacalnością;
  • inicjowanie publicznej debaty na temat prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz zapobiegania niewypłacalności i upadłości;
  • prowadzenie szkoleń oraz programowanie studiów podyplomowych z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. 

Ponadto, Instytut zapewnia kadrę naukowo/dydaktyczną dla Uczelni Łazarskiego w zakresie: Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz współpracuje z wyższymi uczelniami i jednostkami badawczymi w realizacji programów badawczych i programów edukacyjnych.


Kadra naukowa

dr hab. Anna Hrycaj
Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością

Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII i XIV kadencji, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 - 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

Autorka i współautorka szeregu publikacji książkowych.

dr Bartosz Sierakowski
radca prawny, doradca restrukturyzacyjny

Radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, wspólnik w kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy, członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym.

Pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Wykłada prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prelegent na wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom dotyczącym niewypłacalności.  

Bartosz Sierakowski jest autorem i współautorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, egzekucyjnego, publikowanych m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Monitorze Prawa Handlowego, Doradcy restrukturyzacyjnym, Nieruchomościach czy Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym. Jest także ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat. Współautor publikacji książkowych.

 

 

Doktoranci

Piotr Antonowicz

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wcześniej pracownik Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie Prezes Zarządu BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie wcześniej pełnił funkcję Wiceprezesa oraz Prokurenta i Dyrektora Departamentu Prawnego. Specjalista w zakresie szeroko pojętego rynku i otoczenia funduszy inwestycyjnych. W ramach prowadzonej działalności zawodowej brał udział w licznych procesach windykacyjnych oraz restrukturyzacyjnych, w szczególności emitentów papierów wartościowych, a także nadzorował te procesy. Sprawował funkcje w zarządach oraz radach nadzorczych wielu podmiotów, w tym świadczących usługi na rynku finansowym, medycznym, hutniczym oraz świadczących usługi w zakresie administrowania zabezpieczeniami emisji papierów wartościowych. Brał udział w strukturyzowaniu i przeprowadzaniu emisji dłużnych papierów wartościowych. Naukowe zainteresowania Piotra Antonowicza obejmują w szczególności prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, a także prawo rynku kapitałowego i papierów wartościowych.

Iwona Filipak

Adwokat oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz w postępowaniach cywilnych i gospodarczych. Prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Krakowie oraz w Wadowicach. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych ze społeczno-ekonomicznymi aspektami niewypłacalności osób fizycznych w Polsce oraz konsekwencjami związanymi ze śmiercią dłużnika w świetle przepisów ustawy prawo upadłościowe oraz ustawy prawo restrukturyzacyjne.

Absolwentka Wydziału Prawa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Aktualnie studentka III roku studiów doktoranckich na Uczeni Łazarskiego.

Klaudia Jasik-Kuchta

Prawnik w kancelarii radców prawnych w Warszawie specjalizującej się w prawie cywilnym, w departamencie odpowiedzialnym za dochodzenie należności na drodze postępowania sądowego. Posiada kilkuletnie doświadczenie związane z prawem nowych technologii, zdobyte w spółkach zajmujących się dostarczaniem rozwiązań IT.

Uczestniczka Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych Uczelni Łazarskiego. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Uczestniczka konferencji naukowych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,  cywilnego, nowych technologii.

Agata Kosmal

Prawniczka na co dzień pracująca jako asystentka sędziego w Sądzie Rejonowym w Płocku, początkowo w Wydziale Cywilnym, a następnie w  Wydziale Gospodarczym. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, posiada kilkuletnie doświadczenie w tym zakresie.

Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie na kierunku Prawo. Uczestniczka Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych Uczelni Łazarskiego. Uczestniczka wielu konferencji naukowych dotyczących prawa cywilnego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego, w tym organizowanych przez  Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz C.H. Beck.

Obecnie prowadzi badania w zakresie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, przygotowuje rozprawę doktorską na temat efektywności tej instytucji.

Paweł Macuga

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz studiów podyplomowych: Zarządzanie Środkami Unii Europejskiej dla przedsiębiorców - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie oraz Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.

Zainteresowania naukowe: prawo rynku kapitałowego, papierów wartościowych, prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe.

W praktyce zawodowej zajmował stanowiska kierownicze w branży mięsnej oraz pet food. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczył usługi związane z pozyskiwaniem środków unijnych oraz prywatnymi projektami inwestycyjnymi.

Jakub Rak

Doktorant w IPUiR Uczelni Łazarskiego, przygotowuje dysertację pod kierunkiem SSA dr hab. Anny Hrycaj, obszar badawczy przygotowana likwidacja (PrePack), transakcje fuzji i przejęć (M&A) w restrukturyzacji i upadłości. 

Prawnik i ekonomista, doradca restrukturyzacyjny, menadżer z bogatym doświadczeniem w środowisku międzynarodowym. Założyciel kancelarii Rak. Od 2006 roku związany z sektorem naftowym, petrochemicznym i energetycznym: PKN ORLEN, Grupa LOTOS, Unipetrol. Wcześniej współpracował z instytucjami finansowymi i rynkiem kapitałowym: BZ WBK (Santander), Citibank.

Ponadto realizował prywatne projekty inwestycyjne.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze restrukturyzacji spółek, transakcji fuzji i przejęć, rynku kapitałowego, relacji inwestorskich oraz komunikacji kryzysowej, jak i planowania strategicznego. Uczestniczył w procesie tworzenia i wdrażania strategii największych grup kapitałowych w Europie Środkowej oraz procesach głębokiej restrukturyzacji spółek. Partycypował w licznych projektach M&A (m.in. Grupa Lotos, AB AB Mažeikiu Nafta, Polkomtel), optymalizacji i integracji aktywów, jak i projektach IPO/SPO.

Absolwent Wydziału Ekonomii oraz Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Absolwent prawa w EWSPA w Warszawie. Ponadto ukończył studia podyplomowe w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa Ropy i Gazu oraz The George Washington University, School of Business w zakresie zarządzania międzynarodowymi projektami.

Członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych oraz Instytutu Allerhanda, stypendysta Fundacji Lesława A. Pagi. Były sekretarz generalny i członek zarządu Towarzystwa Ekonomistów Polskich (TEP) oraz były wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. 

Marta Styba

Adwokat, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i mediator przy Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych. Prowadzi własną kancelarię adwokacką i restrukturyzacyjną. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki skargi pauliańskiej.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa korporacyjnego i transakcyjnego oraz w bieżącej obsłudze przedsiębiorców, w tym z branży franczyzowej, transportowej i z sektora nieruchomości.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego organizowanego przez University of Florida Levin College of Law we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Mateusz Wardyn

Prawnik, doradca restrukturyzacyjny, uczestnik seminarium doktoranckiego na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w prawie upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym. Na co dzień pracuje w kancelarii ekonomiczno-prawnej zajmującej się doradztwem restrukturyzacyjnym oraz wycenami.

Jego zainteresowania koncentrują się wokół badań nad niewypłacalnością podmiotów gospodarczych, w szczególności na odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki. Prowadził badania na temat skuteczności postępowań upadłościowych, aktualnie przeprowadza badania na temat odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki niezaspokojone w toku postępowania upadłościowego.