Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Doradca restrukturyzacyjny” [nr 16 (2/2019)]

Kwartalnik „Doradca restrukturyzacyjny” to czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych pod red. Mateusza Bienioszka. W każdym numerze znajdą Państwo przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych autorstwa dr hab. Anny Hrycaj. Artykuły publikowane w "Doradcy restrukturyzacyjnym" są poświęcone wyłącznie zagadnieniom z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Autorzy opracowań to zarówno naukowcy, jak i praktycy prawa (sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni, radcowie prawni i adwokaci).

 

W najnowszym numerze „Doradcy restrukturyzacyjnego” znajdą Państwo następujące publikacje:

  • Anna Hrycaj: Orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (od stycznia 2019 r.). Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.
  • Feliks Zedler, Patryk Filipiak: Dopuszczalność sprzedaży całego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w postępowaniu sanacyjnym na podstawie art. 323 ust. 1 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne
  • Bartosz Sierakowski, Norbert Frosztęga: Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na środki uzyskane przez komornika w toku postępowania zabezpieczającego
  • Rafał Adamus: Pomniejszenie podstawy tworzenia rezerw celowych przez bank o wartość zabezpieczenia zastawem rejestrowym na ryzyko ekspozycji kredytowej wobec dłużnika w sanacji
  • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Wierzytelność sporna na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości
  • Mariusz Purgał, Zbigniew Drabik: Prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego przez syndyka – problemy praktyczne
  • Rafał Adamus: Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia spółki akcyjnej w upadłości
  • Jacek Pietrzela, Krzysztof Rudnik: Wybrane aspekty praktyczne postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych prowadzonych wobec podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

 

- opracował Bartosz Sierakowski