Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Doradca restrukturyzacyjny” [nr 29 (3/2022)]

Kwartalnik „Doradca restrukturyzacyjny” to czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych pod red. Mateusza Bienioszka. W każdym numerze znajdą Państwo przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych autorstwa dr hab. Anny Hrycaj oraz Agaty Kosmal. Artykuły publikowane w "Doradcy restrukturyzacyjnym" są poświęcone wyłącznie zagadnieniom z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Autorzy opracowań to zarówno naukowcy, jak i praktycy prawa (sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni, radcowie prawni i adwokaci).

 

W najnowszym numerze „Doradcy restrukturyzacyjnego” znajdą Państwo następujące publikacje:

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Cezary Zalewski: Tytuły egzekucyjne i wykonawcze w świetle przepisów prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego – wybrane zagadnienia
 • Edyta Dzielińska: Status pracownika i pracodawcy w przypadku likwidacji pracodawcy – regulacje wyłączające ochronę praw pracowniczych
 • Rafał Adamus: Status prawny administracyjnych kar pieniężnych w kontekście otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
 • Bartosz Sierakowski, Mateusz Waberski: Ogłoszenie upadłości podmiotu wpisanego na listę sankcyjną
 • Tadeusz Grzesiak, Łukasz Trela: Prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli w postępowaniu o zmianę układu
 • Piotr Bartosiewicz: Skutki ogłoszenia upadłości w stosunku do postanowień o zabezpieczeniu majątkowym wydanych w postępowaniu karnym
 • Łukasz Grenda, Patrycja Grenda: Odrębne postępowanie restrukturyzacyjne wobec emitentów obligacji
 • Patryk Filipiak, Maciej Woźniak: Postępowanie o przekazanie składników majątku do masy upadłościowej i sanacyjnej na skutek czynności fraudacyjnych po 1 grudnia 2021 r.
 • Wojciech Bokina, Paulina Sułkowska: Egzekucja wierzytelności ujętych w zatwierdzonym spisie wierzytelności ze szczególnym uwzględnieniem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
 • Agata Duda-Bieniek: Upadłość konsumencka byłego członka zarządu – wybrane zagadnienia
 • Bartłomiej Solarz, Jan Hambura: Zarządca przymusowy ustanowiony na podstawie kodeksu postępowania karnego a jego prawo do reprezentowania spółki w postępowaniu sądowym
 • Bartosz Magnowski, Wojciech Młocek: Wybrane praktyczne aspekty związane z wykonywaniem układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Jarosław Stępniewski, Michał Wręczycki: Nieuczciwe praktyki podmiotów świadczących usługi prawne w zakresie sporządzania wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
 • Przemysław Wierzbicki, Edyta Wróblewska, Marcin Orzechowski: Powództwo o wyłączenie z masy upadłości a umorzenie postępowania upadłościowego przed jego rozstrzygnięciem
 • Karol Tatara, Michał Masior, Mateusz Kaliński, Paweł Kuglarz, Aleksandra Broniek: Dwujęzyczna wersja przepisów odnośnie do postępowania o zatwierdzenie układu. Stan prawny na 28.06.2022 r. (wyciąg)

- opracował Bartosz Sierakowski