Dochodzenie roszczeń wynikających z nieważnej umowy o kredyt frankowy w przypadku upadłości banku


Szkolenie 2-dniowe online

Data: 21-22 września 2023 r.
Miejsce: szkolenie online (Vimeo)

Grupa docelowa

Szkolenie praktyczne dla adwokatów i radców prawnych jako pełnomocników procesowych wierzycieli-kredytobiorców, doradców restrukturyzacyjnych oraz sędziów i referendarzy sądowych orzekających w sprawach dotyczących tzw. umów frankowych, zarówno w ramach postępowań upadłościowych jak i cywilnych.  

Program

10:00 - 10:15

Powitanie i wprowadzenie do szkolenia

10:15-16:00 (dzień I) 9:00- 5:00 (dzień II)

Szkolenie

Program szkolenia dostępny pod poniższym linkiem: 

https://praktykszkolenia.pl/zgloszenie0709/

Prelegenci

dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa

Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, osoba sprawująca nadzór jakości w ramach projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Upadłość konsumencka. Komentarz.”

dr Bartosz Sierakowski 

Zastępca Dyrektora Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, wspólnik w kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym.

Pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Prowadzi badania nad efektywnością postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnienia zobowiązań masy upadłości. Wykłada prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prelegent na wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom dotyczącym niewypłacalności.  

Bartosz Sierakowski jest autorem i współautorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, egzekucyjnego, publikowanych m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Monitorze Prawa Handlowego, Doradcy restrukturyzacyjnym, Nieruchomościach czy Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym. Jest także ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat. Współautor następujących publikacji książkowych, w tym komentarzy do ustaw: „Postępowanie upadłościowe w praktyce sądów powszechnych” (Warszawa 2022), „Postępowanie restrukturyzacyjne w praktyce sądów powszechnych” (Warszawa 2020), „Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Komentarz” (Warszawa 2020), „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do ustawy” (Warszawa 2017), „Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz” red. R. Sura, P. Zawadzka, P. Zimmerman (Warszawa 2017), „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym” red. A. Hrycaj, P. Filipiak (Warszawa 2016).

dr Piotr Bednarczyk 

doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie, dedykowanego do spraw frankowych

Opłaty

  • Bilet uczestnictwa: 975,61 zł netto + 23% VAT = 1200 zł brutto
  • Uczelnia Łazarskiego – dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów studiów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego oraz absolwentów Uczelni Łazarskiego – 780,49 zł netto + 23% VAT = 960 zł brutto (informacja o kodzie rabatowym pod adresem mailowym: kontakt@praktykszkolenia.pl)
  • Dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (sędzia, asesor sądowy, referendarz sądowy, asystent sędziego, sekretarz sadowy) – Bezpłatne

Osoby zainteresowane szkoleniem, które nie mogą dokonać płatności poprzez Przelewy24 lub chciałyby zgłosić kilku pracowników na jednej fakturze prosimy o  przesłanie karty zgłoszeniowej formularz PDF / formularz WORD na adres mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl

 

Jednostki finansowane z środków publicznych prosimy o przesłanie formularza i oświadczenia na adres mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl (oświadczenie VAT-pobierz), (formularz zgłoszeniowy)

Rejestracja

Zgłoszenie chęci udziału:

https://forms.office.com/e/f5uh4v3HJr