Sąd Najwyższy dokonał wykładni pojęcia "wyczerpanie trybu" w rozumieniu art. 145 prawa upadłościowego

Zaprszamy do zapoznania się z treścią uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie III CZP 96/20. Komentarz do uchwały zamieścimy po sporządzeniu i opublikowaniu treści uzasadnienia.

 

W dniu 9 grudnia 2021 r. Sąd Najwyższy w odpowiedzi na pytanie Sądu Okręgowego w Warszawie:  

Czy dla wyczerpania trybu, o którym mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze konieczne jest zaskarżenie odmowy uznania wierzytelności sprzeciwem do sędziego - komisarza, a następnie wniesieniem zażalenia do sądu upadłościowego?

podjał następującą uchwałę:

​Dla wyczerpania trybu, o którym mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze, konieczne jest zaskarżenie odmowy uznania wierzytelności sprzeciwem do sędziego-komisarza, a w razie nieuwzględnienia sprzeciwu − wniesienie zażalenia do sądu upadłościowego.

 

Warto dodać, że w Sądzie Najwyższym czekają na rozpoznanie jeszcze dwa tożsame zagadnienia: 

 

  1. sprawa III CZP 71/20http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?ItemSID=11920-bf64e294-b9ca-4518-b9cd-2b8c7295f4de&ListName=esprawa2020&Search=III%20CZP%2071/20
  2. sprawa III CZP 107/20http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?ItemSID=15703-bf64e294-b9ca-4518-b9cd-2b8c7295f4de&ListName=esprawa2020&Search=III%20CZP%20107/20