Nowy kierunek studiów: Restrukturyzacja podmiotów leczniczych

Z ogromną przyjemnością informujemy o uruchomieniu na Uczelni Łazarskiego nowego kierunku studiów podyplomowych: Restrukturyzacja podmiotów leczniczych.

 

https://ckp.lazarski.pl/studia-podyplomowe/akademia-rynku-ochrony-zdrowia/restrukturyzacja-podmiotow-leczniczych/

Zapraszamy przede wszystkim doradców restrukturyzacyjnych, którzy chcą wzbogacić swoje umiejętności w zakresie skutecznej restrukturyzacji i zarządzania podmiotem leczniczym. Studia są dedykowane również dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, menadżerów, pracowników oddziałów księgowych i administracyjnych, pracowników jednostek samorządu terytorialnego, radców prawnych wykonujący obsługę prawną podmiotów leczniczych. Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu podstaw prawnych oraz założeń ekonomicznych restrukturyzacji podmiotu szpitalnego oraz ukształtowanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji zarządczych w zakresie restrukturyzacji organizacyjno-zarządczej.

Program pozwala na skuteczne i efektywne przygotowanie do zarządzania podmiotem leczniczym w kryzysie finansowym. Program obejmuje zajęcia, na których zaplanowane jest rozwiązywanie zadań problemowych oraz tworzenie pism i dokumentów przewidzianych przepisami Prawa restrukturyzacyjnego oraz zajęcia na których przedstawiane są praktyczne aspekty funkcjonowania Krajowego Rejestru Zadłużonych i systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie restrukturyzacyjne.