Data: 22 marca 2024 r.
Miejsce: szkolenie online (Vimeo)

Przedmiot i cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie warsztatu pracy nadzorcy sądowego, zarządcy oraz syndyka w kontekście czynności prawnych, które – w związku z ogłoszeniem upadłości  lub otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego – są lub mogą okazać się bezskuteczne względem masy upadłości lub masy sanacyjnej.

Omówiona zostanie zarówno tematyka dotycząca bezskuteczności wynikającej wprost z przepisów prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego, jak i problematyka skargi pauliańskiej w sytuacji gdy wierzyciel, dłużnik lub osoba trzecia znajdą się w stanie upadłości. W trakcie szkolenia prowadzący przedstawią metodologię konstruowania pozwów oraz wniosków mających na celu zwrot do masy upadłości lub masy sanacyjnej przedmiotu tzw. czynności fraudacyjnej.

Grupa docelowa

Szkolenie jest adresowane zarówno dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, jak i dopiero ubiegających się o taką licencję, sędziów, referendarzy sądowych, komorników sądowych, adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów, pracowników działów windykacji, pracowników urzędów skarbowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Udział w szkoleniu wymaga podstawowej wiedzy nt. prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.  

Program

10:00 - 10:15

Powitanie i wprowadzenie do szkolenia

10:15 - 15:45

Szkolenie (8 godzin lekcyjnych)

Link do programu - KLIKNJ TUTAJ

15:45 - 16:00

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Prelegenci

dr hab. Anna Hrycaj Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, osoba sprawująca nadzór jakości w ramach projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Upadłość konsumencka. Komentarz.”

 

dr Bartosz Sierakowski 

ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2009). Prowadzi badania naukowe przy Instytucie Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie.  Jest doktorem nauk prawnych (2023). Rozprawa doktorska pt. "Zobowiązania masy upadłości" uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie została uznana za wyróżniającą.

Wykonuje zawód doradcy restrukturyzacyjnego oraz radcy prawnego. Jest członkiem międzynarodowego zrzeszenia praktyków prawa upadłościowego INSOL Europe, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. W strukturach Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych pełni funkcję członka Wyższego Sądy Dyscyplinarnego. Od 2015 roku wykłada prawa restrukturyzacyjne i upadłościowe na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wykłada również prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe na studiach podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Występuje jako ekspert i prelegent na licznych konferencjach i kongresach, m.in. kongresach prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego organizowanych przez Instytut Allerhanda w Krakowie, szkoleniach Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, konferencjach naukowych organizowanych m.in. przez Uczelnię Łazarskiego, Instytut Szkoleń Prawa Bankowego czy Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Prowadzi również szkolenia z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego organizowane m.in. na zlecenie Komisji Nadzoru Finansowego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Instytutu Szkoleń Prawa Bankowego, Instytutu Allerhanda oraz licznych instytucji finansowych i organizacji prywatnych.

Autor i współautor wielu artykułów z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, egzekucyjnego, publikowanych m.in. w „Monitorze Prawa Bankowego”, „Monitorze Prawa Handlowego”, „Doradcy restrukturyzacyjnym”, „Nieruchomościach”, „Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym” czy „Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego”.

 

 

 

Opłaty

  1. Bilet uczestnictwa (RABAT do 15.03.2024 r.):  528,46 zł netto + 23% VAT = 650 zł brutto
  2. Bilet uczestnictwa (od 16.03.2024 r.): 609,76 zł netto + 23% VAT = 750 zł brutto
  3. Uczelnia Łazarskiego (RABAT do 15.03.2024 r.) – dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów studiów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego oraz absolwentów Uczelni Łazarskiego – 447,15 zł netto + 23% VAT = 550 zł brutto (informacja o kodzie rabatowym pod adresem mailowym: kontakt@praktykszkolenia.pl)
  4. Uczelnia Łazarskiego (od 16.03.2024 r.) – 487,80 zł netto + 23% VAT = 600 zł brutto
  5. Osoby zainteresowane szkoleniem, które nie mogą dokonać płatności poprzez Przelewy24 lub chciałyby zgłosić kilku pracowników na jednej fakturze prosimy o  przesłanie karty zgłoszeniowej formularz PDF / formularz WORD na adres mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl

    Jednostki finansowane z środków publicznych prosimy o przesłanie formularza i oświadczenia na adres mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl (oświadczenie VAT-pobierz), (formularz zgłoszeniowy)