Zapraszamy do udziału w konferencjach oraz seminariach naukowych organizowanych przez Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie. 

Podczas konferencji oraz seminariów zamierzamy podejmować tematy związane nie tylko z prawem upadłościowym i prawem restrukturyzacyjnym, ale również odnoszące się do prawa cywilnego, prawa handlowego oraz procedury cywilnej. W szczególności, chcielibyśmy prowadzić rozważania z zakresu socjologii i aksjologii prawa oraz ekonomicznej analizy prawa. Planujemy również organizację seminariów, podczas których będą przedstawiane wyniki badań empirycznych, w tym badań aktowych.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych naukowców, zwłaszcza doktorantów i doktorów do współpracy. Chęć wystąpienia podczas konferencji lub seminarium naukowego prosimy zgłaszać na adres: anna.hrycaj@lazarski.pl

 

Minione konferencje

Data konferencji:

Upadający dłużnik u notariusza

Data konferencji:

Udoskonalmy restrukturyzację