Data: 12 maja 2017r.

Miejsce: Warszawa, Uczelnia Łazarskiego

Program

9:30 - 11:45

Aksjologia upadłości konsumenckiej

(moderator dr hab. Anna Hrycaj prof. nadz. Uczelni Łazarskiego)
 1. Analiza aksjologicznych podstaw upadłości konsumenckiej
  (dr hab. Anna Hrycaj prof. nadzw. Uczelni Łazarskiego)
 2. Dopuszczalność pozbawienia własności w świetle gwarancji konstytucyjnych
  (sędzia Jerzy Stępień)
 3. Treść i zakres zastosowania zasady humanitaryzmu
  (mgr Michał Hajduk, doktorant IPUiR, Uczelnia Łazarskiego)
 4. Cele postępowania upadłościowego prowadzonego wobec osoby fizycznej w kontekście planowanych zmian przepisów o upadłości konsumenckiej
  (dr Marek Porzycki, Uniwersytet Jagielloński)

12:15- 14:15

Wykładnia funkcjonalna przepisów regulujących upadłość konsumencką w zakresie zaspokojenia wierzycieli i umorzenia zobowiązań upadłego

(moderator dr Patryk Filipiak)
 1. Zasady i zakres zaspokojenia wierzycieli w przypadku upadłości  konsumenckiej
  (dr hab. Izabella Gil prof. nadzw. UWr)
 2. Upadłość konsumencka czy upadłość przedsiębiorcy-uwagi na tle art. 8 i 9 Prawa upadłościowego
  (dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG)
 3. Charakter prawny planu spłaty
  (mgr Agnieszka Cybulska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Prawa i Ubezpieczeń)
 4. Zakres i skutki umorzenia zobowiązań w upadłości konsumenckiej
  (dr Patryk Filipiak)

14:15-15:00

przerwa na lunch

15:00 – 16:00

Ekonomiczne i społeczne otoczenie upadłości konsumenckiej

(moderator dr hab. Anna Hrycaj prof. nadz. Uczelni Łazarskiego)
 1. Znaczenie upadłości konsumenckiej dla rozwoju gospodarczego
 2. Upadłość konsumencka z perspektywy dłużnika – badania ankietowe dłużników w zakresie oceny przyjazności procedury upadłościowej oraz relacji z organami postępowania
  (mgr Piotr Paweł Wydrzyński, mgr Monika Siofer, mgr Michał Hajduk, mgr Piotr Wujec IPUiR, Uczelnia Łazarskiego)
 3. Analiza obciążenia sądów upadłościowych sprawami upadłości konsumenckiej w latach 2015 i 2016 – badania statystyczne
  (mgr Monika Malinowska-Przybylska, mgr Michał Hajduk, mgr Jakub Majewski, mgr Karolina Nowacka, doktoranci IPUiR, Uczelnia Łazarskiego)

16:00 – 17:30

Projektowane zmiany w zakresie upadłości konsumenckiej

(moderator dr hab. Anna Hrycaj prof. nadz. Uczelni Łazarskiego)
 1. Przedstawienie projektowanych zmian w zakresie upadłości konsumenckiej
  (członkowie Zespołu do opracowania projektu zmian przepisów w zakresie upadłości konsumenckiej powołanego przez Ministra Sprawiedliwości zarządzeniem z dnia 19 grudnia 2016 r.)
 2. Dyskusja

Opłaty

 • dla pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów studiów I i II stopnia Uczelni Łazarskiego oraz innych uczelni – 50zł
 • dla sędziów, asystentów sędziów oraz referendarzy – 50zł
 • dla studentów studiów podyplomowych, absolwentów Uczelni Łazarskiego, w tym również dla absolwentów studiów podyplomowych – 130zł,
 • dla pozostałych osób – 300zł

Dane do przelewu:

56 1910 1048 2209 0006 3981 0003

Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa