Nowa ustawa deweloperska czynności notarialne z udziałem syndyka/zarządcy dewelopera. Zmiany w upadłości i restrukturyzacji deweloperów


szkolenie online

Data: 11 września 2021 r.; godz. 9.00 – 16.00
Miejsce: online (Ms Teams)

Grupa docelowa

Szkolenie jest adresowane zarówno dla notariuszy jak i dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a ponadto do adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów notarialnych, adwokackich i radcowskich.

09:00 - 09:10

Otwarcie szkolenia

09:10 - 16:00

Program szkolenia

Dr Małgorzata Muszalska

Część I

 1. Porównanie zakresu podmiotowego ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z 2011 roku (Ustawa 1 ) oraz ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym z 2021 roku (Ustawa 2)
 2. Porównanie zakresu przedmiotowego Ustawy 1 i Ustawy 2
 3. Główne kierunki zmian ustawowych, poza zmianą zakresu podmiotowego            i przedmiotowego wymienionych ustaw

Cześć II

 1. Rodzaje umów zawieranych w świetle Ustawy 1 i Ustawy 2
 2. Obowiązki zbywców przed zawarciem umowy, zgodnie z Ustawą 2
 3. Treść umów zawieranych na podstawie Ustawy 2, kary umowne, odsetki oraz prawo odstąpienia od umowy

Część III

 1. Rachunki powiernicze, zasady wpłat i wypłat środków, rola banków i Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego oraz rola notariusza
 2. Zasady i tryb dokonywania odbioru przedmiotu umowy oraz zmiany zakresu odpowiedzialności stron

adwokat Hubert Woźniak oraz doradca restrukturyzacyjny Bartosz Sierakowski

Część IV                            

 1. Czynności notarialne z udziałem dewelopera w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 2. Czynności notarialne z udziałem zarządcy dewelopera w postępowaniu sanacyjnym
 3. Sprzedaż nieruchomości, na której jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie, z zachowaniem ciążących na niej ograniczonych praw rzeczowych, na rzecz przedsiębiorcy, który przejąłby zobowiązania wobec nabywców i zobowiązałby się do kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 4. Czynności notarialne z udziałem syndyka
 5. Sprzedaż przez syndyka nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie, przedsiębiorcy, który zobowiąże się do kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego.

Część V

 1. Zmiany w postępowaniu restrukturyzacyjnym deweloperów wprowadzone ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym z 2021 roku (Ustawa 2)
 2. Zmiany w postępowaniu upadłościowym deweloperów wprowadzone ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym z 2021 roku (Ustawa 2)

Prelegenci

dr Małgorzata Muszalska – Doktor nauk prawnych, notariusz w Poznaniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Rady Izby Notarialnej w Poznaniu, członek Rady Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego, członek centrum naukowego Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego.

Bartosz Sierakowski – Radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz prawie spółek handlowych. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego. Wykłada prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Bartosz Sierakowski jest autorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawnych aspektów reprywatyzacji. Publikuje m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Doradcy Restrukturyzacyjnym, Monitorze Prawa Handlowego, a także jest ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat.

Hubert Woźniak – adwokat specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz prawie korporacyjnym, w tym w transakcjach M&A oraz analizach due diligence, prawie cywilnym oraz w postępowaniach spornych.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia politologiczne (I stopnia) w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rejestracja i regulamin

Zasady rejestracji i regulamin szkolenia znajdziesz TUTAJ

Opłaty

 1. Dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy  anna.hrycaj@lazarski.pl
 2. Dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów studiów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych oraz absolwentów Uczelni Łazarskiego – 365,85 zł netto + 23% VAT = 450,00 zł brutto (informacja o kodzie rabatowym pod adresem mailowym: kontakt@praktykszkolenia.pl)
 3. Dla pozostałych osób – 487,80 zł netto + 23% VAT = 600,00 zł brutto
 4. Osoby zainteresowane szkoleniem, które nie mogą dokonać płatności poprzez Przelewy24, prosimy o kontakt:

  kontakt@praktykszkolenia.pl

  Kod rabatowy prosimy wpisać w koszyku przed dokonaniem wpłaty (pole: kod kuponu), cena zostanie skorygowana automatycznie.