Poradnik frankowicza

W dniu 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt WA1M/GUp/44/2023.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości można pobrać TUTAJ.

Ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank S.A. istotnie zmienia zasady chodzenia roszczeń z tytułu tzw. umów frankowych. Przede wszystkim właściwym forum do rozstrzygnięcia sporów dotyczących wzajemnych roszczeniach banku i frankowicza staje się sąd upadłościowy, a nie – jak dotychczas – sąd cywilny. Zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego KRZ

Zapraszamy do zapoznania się z PORADNIKIEM FRANKOWICZA, w którym krok po kroku tłumaczymy jak zmieniła się sytuacja kredytobiorcy-frankowicza w związku z ogłoszeniem upadłości banku.

Poradnik przygotowali:

dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa

dr Patryk Filipiak

dr Bartosz Sierakowski

adw. Rafał Kowalczyk

Na stronie internetowej KRZ udostępniono filmiki instruktażowe, dzięki którym kredytobioracy mogą zobaczyć, jak dokonuje się zgłoszenia wierzyteności w systemie teleinformatycznym (kliknij w link). 

Zapraszamy rownież do zapoznania się z wypowiedzią dr. Bartosza Sierakowskiego na temat sytuacji kredytobiorców frankowych. 

LINK DO MATERIAŁU VIDEO