Publikacja „Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika. Retrospekcja, stan obecny, przyszłość” (red. K. Flaga-Gieruszyńska, I. Gil, A. Góra-Błaszczykowska, A. Hrycaj)

Nakładem wydawnictwa CURRENDA ukazała się książka pt. „Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika. Retrospekcja, stan obecny, przyszłość”. Redaktorami naukowymi opracowania są: prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. dr hab. Izabella Gil, prof. dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska oraz prof. dr hab. Anna Hrycaj.

Publikacja jest zbiorem dziewiętnastu opracować naukowych poświęconych wybranym zagadnieniom z zakresu postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Wśród nich znalazły się referaty wygłoszone przez młodych naukowców w ramach Pierwszej konferencji doktorantów nauk społecznych w obszarze prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz badań nad niewypłacalnością pt. „Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne w ujęciu prawnoekonomicznym", zorganizowanej 28 października 2021 r. m.in. przez nasz Instytut.

 

„W dziewiętnastu różnych opracowaniach niezwykle ciekawie przybliżono tematy związane z wybranymi aspektami postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego w polskim systemie prawnym. Jest to jedyne opracowanie na rynku odnoszące się do zagadnień zarówno już nieobowiązujących, jak i teraźniejszych, ale też do planowanych zmian oraz wniosków de lege ferenda. Podjęta tematyka jest bardzo aktualna i w niedługim czasie podlegała wielu zmianom. Obejmuje ona szeroko rozumianą niewypłacalność, co ma istotne znaczenie w aspekcie ochrony wierzycieli dłużnika egzekwowanego, jak i samego dłużnika, który może podjąć czynności związane z restrukturyzacją w celu zawarcia układu. Omówienie aktualnych wybiórczych kwestii dotychczas szerzej nieporuszanych jest ogromnym atutem monografii. Znajdziemy w niej między innymi zagadnienia z zakresu postępowania upadłościowego, upadłości konsumenckiej, umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie w razie ogłoszenia upadłości dłużnika, odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, Krajowego Rejestru Zadłużonych, postępowania restrukturyzacyjnego, dyrektyw dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego czy wpływu ogłoszenia upadłości na wszczęte cywilne postępowania rozpoznawcze. Sprawia to, że publikacja może być przydatna nie tylko dla teoretyków prawa, w tym studentów i doktorantów, ale także dla praktyków poszukujących odpowiedzi na nurtujące ich wątpliwości. Autorzy – specjaliści z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego – analizują zagadnienia budzące wątpliwości praktyczne, wiążące się ze zmianami w prawie, lub będące przedmiotem wypowiedzi sądów”.

Z recenzji dr hab. Joanny Studzińskiej, prof. ALK:

 

Książkę można zakupić na stronie internetowej wydawnictwa CURRENDA. Zapraszamy do lektury!