Data: 25 października 2023 r.
Miejsce: szkolenie online (Vimeo)

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla doradców restrukturyzacyjnych, którzy w praktyce prowadzą postępowania o zatwierdzenie układu. Szkolenie będzie miało charakter praktyczny i będzie prowadzone z wykorzystanie funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego przebieg postępowania. Szkolenie jest również dedykowane do adwokatów i radców prawnych, którzy zajmują się obsługą przedsiębiorców w upadłości i restrukturyzacji. Szkolenie jest przygotowane na podstawie analizy ustawy, literatury i orzecznictwa, analizy Portalu Publicznego Krajowego Rejestru Zadłużonych, akt postępowań prowadzonych przez doradców restrukturyzacyjnych oraz akt postępowań sądowych.

Program

10:00 - 10:15

Powitanie i wprowadzenie do szkolenia

10:15 - 16:00

Szkolenie

 1. Charakter postępowania, cele postępowania
 2. Kto może prowadzić postępowanie o zatwierdzenie układu – zakres podmiotowy postępowania
 3. Zawarcie umowy z doradcą, wyszukanie doradcy w KRZ, charakter umowy, znaczenie umowy, obowiązki nadzorcy układu w toku postępowania, możliwość wypowiedzenia umowy, dopuszczalność odstąpienia od umowy, czy umowę zamieszczać w aktach
 4. Zawarcie umowy z nadzorcą układu w sytuacji wyznaczenia tymczasowego nadzorcy sądowego albo zarządcy przymusowego lub tymczasowego w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości albo w postępowaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego
 5. Śmierć nadzorcy układu w toku postępowania
 6. Ustalenie dnia układowego – znaczenie, skutki, w tym co do zakazu ogłoszenia upadłości, znaczenie dla wierzycieli, dla czasu trwania postępowania, relacja dnia układowego w stosunku do obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego i dlaczego 40% doradców źle ustala dzień układowy
 7. Uczestnicy postępowania o zatwierdzenie układu – rola wierzycieli, w jaki sposób uzyskać dostęp do akt, jak komunikować się z nadzorcą układu, czy nadzorca układu może wysyłać maile do wierzycieli
 8. Założenie i prowadzenie akt w systemie teleinformatycznym – dlaczego większość akt jest prowadzona nieprawidłowo, jaka jest prawidłowa kolejność dokumentów w aktach, czego braku w aktach nadzorców układu
 9. Tworzenie spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz planu restrukturyzacyjnego – zagadnienia wybrane – kiedy należy przygotować test prywatnego wierzyciela, kto i kiedy powinien sporządzić wstępny plan restrukturyzacyjny
 10. Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego, sposób dokonania obwieszczenia, podstawy odmowy dokonania obwieszczenia, skarga na odmowę dokonania obwieszczenia – dlaczego w Portalu Publicznym są podwójne obwieszczenia?
 11. Skutki obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego
 12. Uchylenie skutków obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego
 13. Zbieranie głosów i zwołanie zgromadzenia, w tym kształt karty do głosowania – czy i kiedy można oddać głos na piśmie, analiza orzeczeń sądów, które odmówiły zatwierdzenia układu z uwagi na niewłaściwą formę karty do głosowania
 14. Zakończenie postępowania GRZ-nu – zakreślenie numeru sprawy w repertorium, dlaczego wszystkie postępowania są „w toku”?
 15. Odmowa zatwierdzenia układu z powodu wadliwości głosowania.
 16. Wniosek o zatwierdzenie układu i wymogi formalne wniosku
 17. Sprawozdanie nadzorcy układu i postępowanie brakowe
 18. Postanowienie o zatwierdzeniu układu i jego skutki

15:45 - 16:00

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Prelegenci

dr hab. Anna Hrycaj - Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, osoba sprawująca nadzór jakości w ramach projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Upadłość konsumencka. Komentarz.”

 

dr Bartosz Sierakowski kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, zastępca dyrektora Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, partner w kancelarii Zimmerman, Sierakowski i Partnerzy. Bartosz Sierakowski jest autorem i współautorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, egzekucyjnego, publikowanych m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Monitorze Prawa Handlowego, Doradcy restrukturyzacyjnym, Nieruchomościach czy Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym. Jest także ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat. Współautor następujących publikacji książkowych, w tym komentarzy do ustaw:

 • "Zobowiązania masy upadłości", Warszawa 2023

 • „Postępowanie restrukturyzacyjne w praktyce sądów powszechnych”, red. A. Hrycaj, Warszawa 2020 
 • „Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Komentarz”, CH Beck, Warszawa 2020 

 • „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do ustawy”, Warszawa 2017, DGP

 • „Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz.” red. prof. KUL dr hab. Rafał Sura, dr hab. Patrycja Zawadzka, r. pr. Piotr Zimmerman, Warszawa 2017, CH Beck,

 • „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym.” red. A. Hrycaj, P. Filipiak, Warszawa 2016, Wolters Kluwer.

Prowadzi badania naukowe nad efektywnością postępowania upadłościowego, swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnienia tzw. zobowiązań masy upadłości. Prelegent na wielu ogólnopolskich konferencjach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom dotyczącym niewypłacalności. 

 

 

 

Opłaty

 • Bilet uczestnictwa: 560,98 zł netto + 23% VAT = 690 zł brutto
 • Uczelnia Łazarskiego – dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów studiów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego oraz absolwentów Uczelni Łazarskiego – 447,15 zł netto + 23% VAT = 550 zł brutto (informacja o kodzie rabatowym pod adresem mailowym: kontakt@praktykszkolenia.pl)
 • Dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (sędzia, asesor sądowy, referendarz sądowy, asystent sędziego, sekretarz sadowy) – Bezpłatne

Osoby zainteresowane szkoleniem, które nie mogą dokonać płatności poprzez Przelewy24 lub chciałyby zgłosić kilku pracowników na jednej fakturze prosimy o  przesłanie karty zgłoszeniowej formularz PDF / formularz WORD na adres mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl

 

Jednostki finansowane z środków publicznych prosimy o przesłanie formularza i oświadczenia na adres mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl (oświadczenie VAT-pobierz), (formularz zgłoszeniowy)

Zapraszamy