Nadchodzi zmiana prawa upadłościowego

24 marca 2020 r. wchodzą w życie istotne zmiany w zakresie upadłości konsumenckiej❗❗❗

 

 

24 marca 2020 r. wejdzie w życie nowelizacja Prawa upadłościowego dokonana ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw.

Najistotniejsze zmiany dotyczą postępowania upadłościowego prowadzonego wobec osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, tzw. upadłości konsumenckiej. Jedyną przesłanką ogłoszenia upadłości będzie niewypłacalność dłużnika. Postępowanie będzie szybsze. Nie będzie w nim sędziego-komisarza, listy wierzytelności, planów podziału. Będzie więcej upadłości konsumenckich.