Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Doradca restrukturyzacyjny” [nr 31 (1/2023)]

Kwartalnik „Doradca restrukturyzacyjny” to czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych pod red. Mateusza Bienioszka. W każdym numerze znajdą Państwo przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych autorstwa dr hab. Anny Hrycaj oraz Agaty Kosmal. Artykuły publikowane w "Doradcy restrukturyzacyjnym" są poświęcone wyłącznie zagadnieniom z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Autorzy opracowań to zarówno naukowcy, jak i praktycy prawa (sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni, radcowie prawni i adwokaci).

 

W najnowszym numerze „Doradcy restrukturyzacyjnego” znajdą Państwo następujące publikacje:

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Dariusz Chrapoński: Zasądzenie świadczenia i sposób oznaczenia syndyka lub zarządcy w procesach z ich udziałem
 • Małgorzata Gołębiowska, Małgorzata Jaskulska: Obowiązki upadłego konsumenta i skutki ich naruszenia
 • Przemysław Wołowski: Wpis hipoteki umownej do księgi wieczystej po ogłoszeniu upadłości właściciela nieruchomości
 • Rafał Adamus: Czy zachowanie proceduralne sądu może niweczyć cel restrukturyzacji w kontekście ekonomicznej analizy prawa?
 • Paweł Janda: Charakter zgody kuratora na sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład osobnej masy upadłości w postępowaniach odrębnych
 • Patryk Filipiak: Upadłość osoby trzeciej a zaskarżanie czynności prawnych dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli
 • Miłosz Młynarski: Wybrane problemy na styku praktyki notarialnej i praktyki prawa upadłościowego
 • Łukasz Grenda: Postępowanie restrukturyzacyjne podmiotów powiązanych – problemy praktyczne
 • Michał Węgliński: Spis umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika – wybrane zagadnienia praktyczne
 • Piotr Turski: Wykorzystanie wyroku pauliańskiego indywidualnego wierzyciela w upadłości dłużnika oraz podstawienie procesowe syndyka w miejsce powoda w procesie pauliańskim
 • Witold Missala: Krajowy Standard Rachunkowości nr 14. O czym powinien wiedzieć doradca restrukturyzacyjny?
 • Paweł Kuglarz, Mateusz Kaliński: Propozycja Dyrektywy harmonizującej niektóre aspekty prawa upadłościowego – czy Polskę czeka kolejna rewolucja w przepisach?

- opracował Bartosz Sierakowski