Konferencja "Zaskarżanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli"

Zapraszamy na konferencję “Zaskarżanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli” organizowaną 30 listopada 2018 r. przez Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydarzenie odbędzie się na Uczelni Łazarskiego.

Konferencja “Zaskarżanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli” to wyjątkowa okazja do poszerzenia wiedzy z zakresu skargi pauliańskiej - zagadnienia, które wciąż wzbudza kontrowersje.

Wydarzenie skierowane jest m.in. do adwokatów, radców prawnych, doradców restrukturyzacyjnych i sędziów, którzy w toku swojej praktyki zawodowej spotykają się z tym skomplikowanym zagadnieniem.

W trakcie konferencji wystąpią uznani eksperci z wiodących ośrodków naukowych w Polsce.

Przeanalizowany zostanie charakter prawny skargi pauliańskiej oraz zakres przedmiotowy bezskuteczności czynności prawnych dłużnika w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Podczas konferencji omówione zostaną obowiązujące regulacje prawne. Prelegenci przedstawią również zagadnienia, które wzbudzają kontrowersje oraz zaproponują ustawodawcy kierunki zmian.

Cel konferencji to kompleksowe spojrzenie na problematykę zaskarżania czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli z perspektywy naukowców, praktyków oraz specjalistów w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Wydarzenie przyczyni się również do tworzenia, promowania oraz umacniania społeczności naukowej prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

W trakcie konferencji wystąpią:

 • Prof. zw. dr hab. Wojciech Popiołek
 • Prof. UŁa dr hab. Małgorzata Manowska
 • Prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak
 • Mec. Piotr Zimmerman
 • Prof. UAM dr hab. Paweł Grzegorczyk
 • Prof. UWr dr hab. Izabella Gil
 • Prof. UG dr hab. Joanna Kruczalak - Jankowska
 • Prof. USz dr hab. Kinga Flaga - Gieruszyńska
 • Prof. UŁa dr hab. Anna Hrycaj
 • Dr Patryk Filipiak

Prelegenci poruszą wiele skomplikowanych zagadnień. W ramach swoich wystąpień odpowiedzą m.in. na pytania takie jak:

 • Jakie prawo jest właściwe w sporach ze skargi pauliańskiej?
 • Jak zabezpieczyć roszczenie ze skargi pauliańskiej?
 • Jak egzekwować wyrok uwzględniający skargę pauliańską?

Udział w konferencji “Zaskarżanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli” to okazja do wysłuchania unikalnych prelekcji oraz zdobycia wiedzy w zakresie trudnego zagadnienia, jakim jest skarga pauliańska.

Patronat nad konferencją objęła Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych oraz Kwartalnik „Doradca restrukturyzacyjny”.

Więcej szczegółów na temat konferencji oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie poświęconej konferencji.

Zapraszamy na konferencję