Wzór tabeli do tworzenia planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

Instytut Prawa Restrukturyzacyjnego, Upadłościowego oraz Badań nad Niewypłacalnością zaprasza do zapoznania się z opracowanym w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Exel wzorem tabeli do tworzenia planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym

  • Efektywne zarządzanie sprawą restrukturyzacyjną i upadłościową oraz organizacja pracy wydziału do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych – pobierz 
    autorzy: Anna Hrycaj, Agnieszka Owczarewicz, Albin Pawłowski
  • Opis Założeń Metodycznych Tabeli – Plan Spłaty - pobierz
  • Opis Założeń Informatycznych Tabeli – Plan Spłaty - pobierz
    autor: Albin Pawłowski
Weź udział w konkursie Tax?n?You