15 stycznia 2021r.
Forma: szkolenie online na platformie MS TEAMS

Prelegenci

sędzia, dr hab. Anna Hrycaj, dyrektor IPUiR, Uczelnia Łazarskiego,

radca prawny, Joanna Dworak

Termin i forma szkolenia:

15 stycznia 2021r., godz. 15.00 – 18.00 online (szczegóły zostaną przesłane mailem do zarejestrowanych uczestników)

 

 

Program

1.UWAGI OGÓLNE O PRAWACH WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1.1 Prawa autorskie osobiste do utworów (niezbywalne)

1.2. Prawa autorskie majątkowe do utworów (zbywalne):

1.2.1. Przeniesienie majątkowych praw autorskich

1.2.2. Udzielenie licencji na korzystanie z majątkowych praw autorskich

1.2.3. Określenie pól eksploatacji

1.3. Szczególne regulacje dotyczące oprogramowania komputerowego

1.3.1. Ograniczony zakres uprawnień osobistych (art. 16 ust. 1 i 2 w zw. art. 77 ust. 1 ustawy o prawie autorskim)

1.3.2. Pierwotne nabycie praw przez pracodawcę (art. 74 ust. 3 ustawy o prawie autorskim)

1.3.3. Legalny użytkownik programu (art. 75 ustawy o prawie autorskim)

2.UWAGI OGÓLNE O SKŁADZIE MASY UKŁADOWEJ, SANACYJNEJ I UPADŁOŚCI

2.1. Skład masy układowej

2.2. Skład masy sanacyjnej

2.2.1. Spis inwentarza

2.2.2. Sprzedaż składników masy sanacyjnej ze skutkiem egzekucyjnym

2.3. Skład masy upadłości

2.3.1.Wyłączenia z masy upadłości

2.3.2. Rozstrzyganie wątpliwości co do składu masy upadłości

3.UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA LICENCJODAWCY

3.1. Upadłość licencjodawcy

3.1.1. Regulacje ogólne – art. 98 prawa upadłościowego (odstąpienie od umowy przez syndyka)

3.1.2. Dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa przez syndyka

3.1.3. Likwidacja prawa własności intelektualnej w zakresie IT (prawo pierwokupu, sprzedaż utworów              wytworzonych przez pracownika)

3.2. Restrukturyzacja licencjodawcy

3.2.1.Sprzedaż prawa własności intelektualnej w zakresie IT w postępowaniu sanacyjnym

4.UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA LICENCJOBIORCY

4.1. Upadłość licencjobiorcy

4.1.1. Regulacje ogólne – art. 98 (odstąpienie od umowy przez syndyka, uprawnienia syndyka do żądania zwrotu uiszczonej wcześniej opłaty licencyjnej)

4.1.2. Likwidacja prawa wynikającego z licencji (sprzedaż licencji, sublicencja, zakaz zbycia licencji, zakaz udzielania sublicencji)

4.2. Restrukturyzacja licencjobiorcy

Opłaty

  1. Dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – bezpłatnie
  2. Dla uczestników szkolenia 17.12.2020 r.  – bezpłatnie
  3. Dla pozostałych osób – 350 zł

Organizator nie jest płatnikiem podatku VAT.

Zakup biletu

Po zakupieniu biletu na konferencję, prosimy wejść w produkt “Szkolenie online: Prawa własności intelektualnej z zakresu IT w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym” (po wcześniejszym zalogowaniu na swoje konto na stronie www.praktykszkolenia.pl), następnie pod obrazkiem w zakładkę “Szkolenie” (znajdującej się obok zakładki “Opis”), znajdą Państwo w dzień szkolenia link do dyskusji .