Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Doradca restrukturyzacyjny” [nr 28 (2/2022)]

Kwartalnik „Doradca restrukturyzacyjny” to czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych pod red. Mateusza Bienioszka. W każdym numerze znajdą Państwo przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych autorstwa dr hab. Anny Hrycaj oraz Agaty Kosmal. Artykuły publikowane w "Doradcy restrukturyzacyjnym" są poświęcone wyłącznie zagadnieniom z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Autorzy opracowań to zarówno naukowcy, jak i praktycy prawa (sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni, radcowie prawni i adwokaci).

 

W najnowszym numerze „Doradcy restrukturyzacyjnego” znajdą Państwo następujące publikacje:

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Dariusz Chrapoński: Upadłość osoby fizycznej a postępowania cywilne dotyczące jej zobowiązań
 • Łukasz Zawadzki: Nowe problemy w starych „ofach”. Praktyczne uwagi o roli „sędziego wyznaczonego” w uproszczonej upadłości konsumenckiej
 • Rafał Adamus: Wybrane problemy prawne dotyczące wierzytelności hipotecznych w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Paweł Janda: Wierzytelność pracownicza w postępowaniu upadłościowym
 • Paweł Kuglarz, Mateusz Kaliński: Odpowiedzialność menedżerów w sytuacji niewypłacalności spółki w kontekście prawa holdingowego
 • Rafał Adamus, Wojciech Bokina: Wybrane problemy prawne dotyczące postępowania o zmianę układu
 • Izabela Skonieczna-Powałka, Beata Kotula: Dopuszczalność egzekucji z przedmiotu bezskutecznej czynności prawnej upadłego
 • Agata Duda-Bieniek: Świadczenia na rzecz rodziny a upadłość konsumencka
 • Michał Cecerko, Bartosz Saładyk: Finansowanie wewnątrzgrupowe a test bilansowy niewypłacalności – tysiące bilansowych bankrutów?
 • Bartosz Magnowski, Wojciech Młocek: Niedopuszczalność spełniania świadczeń wynikających z wierzytelności objętych układem a opóźnienie lub zwłoka w wykonaniu zobowiązań
 • Mateusz Waberski, Norbert Frosztęga: Pre-pack wobec przedmiotu bezskutecznej czynności prawnej – glosa do postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

- opracował Bartosz Sierakowski