Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Doradca restrukturyzacyjny” [nr 20 (2/2020)]

Kwartalnik „Doradca restrukturyzacyjny” to czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych pod red. Mateusza Bienioszka. W każdym numerze znajdą Państwo przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych autorstwa dr hab. Anny Hrycaj. Artykuły publikowane w "Doradcy restrukturyzacyjnym" są poświęcone wyłącznie zagadnieniom z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Autorzy opracowań to zarówno naukowcy, jak i praktycy prawa (sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni, radcowie prawni i adwokaci).

 

W najnowszym numerze „Doradcy restrukturyzacyjnego” znajdą Państwo następujące publikacje:

 • Anna HrycajAgata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.
 • Anna Hrycaj, Piotr Kędzierski, Bartosz Sierakowski: Dobre praktyki w zakresie zwołania i prowadzenia zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem
 • Paweł Janda: Rozpoznanie wierzytelności przez syndyka w postępowaniu upadłościowym – wybrane zagadnienia
 • Piotr Kędzierski: Przegląd i ocena zmian przepisów dotyczących przygotowanej likwidacji (pre-pack)
 • Łukasz Kozakiewicz: Doręczanie pism w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym po nowelizacji z 30 sierpnia 2019 r.
 • Bartosz Merczyński, Ewa Tkaczuk: Oczekiwania wierzycieli a realia rynkowe – likwidacja masy upadłości w świetle zasady optymalizacji
 • Rafał Adamus: Dopuszczalność sprzedaży przez syndyka nieruchomości poniżej wartości wynikającej z opisu i oszacowania
 • Michał Węgliński: Przeciwdziałanie nadużyciom prawa procesowego i oczywista bezzasadność powództwa w upadłości i restrukturyzacji
 • Norbert Frosztęga: Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wykonawcy na obowiązek dokonania płatności bezpośredniej przez zamawiającego na rzecz podwykonawcy
 • Łukasz Grenda: Masa upadłości – ustalenie składu, domniemanie przynależności i postępowanie wyłączeniowe a odpowiedzialność syndyka
 • Wojciech Bokina, Radosław Graboś: Istnienie tylko jednej wierzytelności a odpowiedzialność na podstawie art. 116 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości członka zarządu sp. z o.o. lub s.a.
 • Piotr Kempiński: Obowiązki informacyjne upadłego wykonywane przez syndyka
 • Alicja Sobota, Łukasz Mróz: Obowiązki spółek w upadłości dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
 • Małgorzata Ujma: Konsekwencje procesowe wniesienia powództwa o zapłatę wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości po ogłoszeniu upadłości
 • Paweł Kuglarz: Nowa szansa dla polskiego i europejskiego prawa upadłościowego – dyrektywa UE o restrukturyzacji zapobiegawczej

- opracował Bartosz Sierakowski