Konkurs na glosę do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2023 r. (sygn. akt III CZP 11/22)

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie naukowym na glosę do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2023 r. (sygn. akt III CZP 11/22). Prace można nadsyłać do 31 lipca 2024 r. (uwaga! termin został przedłużony)

Celem Konkursu jest promowanie wiedzy na temat wykładni i stosowania przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz rozpowszechnianie prac naukowo-badawczych na rzecz poprawy jakości i transparentności tworzenia oraz stosowania prawa w zakresie restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorców oraz konsumentów.

Uchwała Sądu Najwyższego wraz z uzasadnieniem dostępna jest w Bazie Orzeczeń Sądu Najwyższego. Można ją pobrać także TUTAJSentencja uchwały brzmi: Umorzenie wierzytelności na podstawie art. 369 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r., skutkuje wygaśnięciem hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność osoby trzeciej, ustanowionej na zabezpieczenie tej wierzytelności.

Organizatorem Konkursu jest: Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie 

W skład Jury Konkursu wchodzą:  

  1. dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie) – Przewodnicząca Jury,
  2. dr Bartosz Sierakowski (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie) – Sekretarz Jury,
  3. prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – Członek Jury,
  4. prof. dr hab. Aleksander Witosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) – Członek Jury,
  5. dr hab. Tomasz Szczurowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) – Członek Jury,
  6. dr Tomasz Pałdyna – Członek Jury.

 

Prace należy nadsyłać do 31 lipca 2024 roku na adres mailowy wskazany w regulaminie Konkursu.

Szczegółowe zasady konkursu zawarte są w Regulaminie, który można pobrać, klikając TUTAJ.