Upadłość konsumencka po nowelizacji (edycja III)


(numer druku sejmowego 3480)

Data 15 lutego 2020 r.
Miejsce Warszawa, Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, sala nr 564 (piętro V, sektor F)

Przedmiot szkolenia

30 sierpnia 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo upadłościowe (Dz.U.2019.1802), która przewiduje istotne zmiany w zakresie postępowania upadłościowego osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Uchwalona ustawa przewiduje zmiany w zakresie:

 1. szerszego dostępu dla osób fizycznych do rozpoczęcia procedury oddłużenia;
 2. uproszczoną procedurę dla najprostszych spraw niewymagającą udziału sędziego - komisarza;
 3. możliwość zawarcia układu z wierzycielami przez dłużnika, w którym zaangażowanie sądu będzie ograniczone do minimum;
 4. "pre-pack" dla dłużnika niebędącego przedsiębiorcą;
 5. brak planu spłaty tylko w sytuacjach wyjątkowych;
 6. zgłoszenia wierzytelności składane bezpośrednio do syndyka.

Przedmiotem szkolenia będzie przebieg postępowania upadłościowego osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej po nowelizacji, obowiązki syndyka, prawa i obowiązki dłużnika oraz wierzycieli.

Szkolenie będzie miało charakter praktyczny, oparty na analizie przebiegu przykładowego postępowania.

Grupa docelowa

Szkolenie jest adresowane zarówno dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, jak i dopiero ubiegających się o taką licencję; adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów; pracowników działów windykacji; pracowników urzędów skarbowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Udział w szkoleniu wymaga podstawowej wiedzy nt. prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.  

Program

10:00 - 10:30

Rejestracja uczestników

10:30 - 15:30

Szkolenie (6 godzin lekcyjnych)

Szkolenie będzie oparte na analizie kazusu przykładowego dłużnika i będzie omawiało przebieg postępowania upadłościowego, możliwości uzyskania oddłużenia, prawa i obowiązki dłużnika, prawa wierzycieli.

 1. Zakres podmiotowy postępowania upadłościowego dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej;
 2. Obsługa prawna dłużnika – konsumenta, w tym dostęp do darmowej pomocy prawnej;
 3. Wniosek o ogłoszenie upadłości – przesłanki ogłoszenia upadłości;
 4. Postępowanie o zawarcie układu (dobrowolne i przymusowe) – szansa dla dłużnika, zagrożenie dla wierzycieli?
 5. Tryby postępowania upadłościowego prowadzonego wobec konsumenta – tryb ogólny właściwy dla przedsiębiorców oraz tryb uproszczony (bez sędziego-komisarza);
 6. Dochodzenie wierzytelności – zgłaszanie wierzytelności syndykowi, ustalanie listy wierzytelności;
 7. Likwidacja masy upadłości, w tym pre-pack
 8. Sposoby uzyskania oddłużenia – korzyści i ryzyka dla dłużnika i dla wierzycieli:
  1. Plan spłaty wierzycieli– zasady, nowe obowiązki dla syndyka, metodyka przygotowywania planu spłaty;
  2. Warunkowe umorzenie zobowiązań – ryzyko dla dłużnika;
  3. Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli.
 9. Rola syndyka w toku postępowania.
 10. Środki obrony praw wierzycieli. 
 11. Skutki umorzenia zobowiązań upadłego.

15:30 – 16:00

Podsumowanie i zakończenie szkolenia, wydanie certyfikatów

Uwagi

 1. W ramach szkolenia nie jest zapewniony catering.
 2. Przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa zostaną ustalone w trakcie szkolenia zależnie od potrzeb uczestników oraz prowadzącego.
 3. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnianiu przestrzegania tego obowiązku szkolenie pozwala na uzyskanie 12 punków szkoleniowych.
 4. Zgodnie z § 17 uchwały nr 57/2011Naczelnej Rady Adwokackiejz dnia 19 listopada2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” szkolenie pozwala na uzyskanie 6 punków szkoleniowych.

Prelegent

Opłaty

 • dla studentów i absolwentów studiów podyplomowych Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe Uczelni Łazarskiego – 250 zł brutto;
 • dla członków Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych – 350 zł brutto
 • dla pozostałych osób – 390 zł brutto. 

Opłatę należy uiścić najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_szkolenie_2019/2020