Krajowy Rejestr Zadłużonych oraz upadłość i restrukturyzacja online dla praktyków (cz.II)


Szkolenie online

Data: 13 października 2022 r.
Miejsce: szkolenie online (Vimeo)

Grupa docelowa

Szkolenie jest adresowane zarówno dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, jak i dopiero ubiegających się o taką licencję, sędziów, referendarzy sądowych, komorników sądowych, adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów, pracowników działów windykacji, pracowników urzędów skarbowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Udział w szkoleniu wymaga podstawowej wiedzy nt. prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.  

Program

10:00 - 10:15

Powitanie i wprowadzenie do szkolenia

10:15 - 15:00

Szkolenie (6 godzin lekcyjnych)

Link do programu - KLIKNJ TUTAJ

14:45 - 15:00

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Prelegenci

dr hab. Anna Hrycaj Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, osoba sprawująca nadzór jakości w ramach projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Upadłość konsumencka. Komentarz.”

 

Bartosz Sierakowski kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, członek Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, partner w kancelarii Zimmerman, Sierakowski i Partnerzy. Bartosz Sierakowski jest autorem i współautorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, egzekucyjnego, publikowanych m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Monitorze Prawa Handlowego, Doradcy restrukturyzacyjnym, Nieruchomościach czy Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym. Jest także ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat. Współautor następujących publikacji książkowych, w tym komentarzy do ustaw:

 • „Postępowanie restrukturyzacyjne w praktyce sądów powszechnych”, red. A. Hrycaj, Warszawa 2020 

 • „Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Komentarz”, CH Beck, Warszawa 2020 

 • „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz do ustawy”, Warszawa 2017, DGP

 • „Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz.” red. prof. KUL dr hab. Rafał Sura, dr hab. Patrycja Zawadzka, r. pr. Piotr Zimmerman, Warszawa 2017, CH Beck,

 • „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym.” red. A. Hrycaj, P. Filipiak, Warszawa 2016, Wolters Kluwer.

Prowadzi badania naukowe nad efektywnością postępowania upadłościowego, swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnienia tzw. zobowiązań masy upadłości. Prelegent na wielu ogólnopolskich konferencjach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom dotyczącym niewypłacalności. 

 

 

 

Opłaty

 1. Bilet uczestnictwa: 398,37 zł netto + 23% VAT = 490 zł brutto
 2. Przy zakupie pakietu dwóch szkoleń: Krajowy Rejestr Zadłużonych oraz upadłość i restrukturyzacja online dla praktyków (cz.II) 13.10.2022 r. (490 zł brutto) oraz Bezskuteczność czynności prawnych dłużnika w upadłości i restrukturyzacji 17.11.2022 r. (690 zł brutto): 796,75 zł netto + 23% VAT = 980 zł brutto (kliknij, aby kupić)
 3. Uczelnia Łazarskiego – dla pracowniów naukowych, doktorantów, studentów studiów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego oraz absolwentów Uczelni Łazarskiego – 284,55 zł netto + 23% VAT = 350 zł brutto (informacja o kodzie rabatowym pod adresem mailowym: kontakt@praktykszkolenia.pl)
 4. Dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (sędzia, asesor sądowy, referendarz sądowy, asystent sędziego, sekretarz sadowy) – zgłoszenia (tutaj)
 5. Osoby zainteresowane szkoleniem, które nie mogą dokonać płatności poprzez Przelewy24 lub chciałyby zgłosić kilku pracowników na jednej fakturze prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej formularz PDF lub formularz WORD na adres mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl

  Jednostki finansowane z środków publicznych prosimy o przesłanie formularza i oświadczenia na adres mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl (oświadczenie VAT-pobierz), (formularz zgłoszeniowy)

  Jak włączyć szkolenie:

  https://www.praktykszkolenia.pl/mc/uploads/2022/03/jak-wlaczyc.pdf

Rejestracja

By zarejestrować się na szkolenie, kliknij TUTAJ.