Wpływ ogłoszenia upadłości banku na rozpoznawanie wniosków o zabezpieczenie w procesach dotyczących „umów o kredyt frankowy”

Z przyjemnością informujemy, że w jesiennym numerze „Doradcy Restrukturyzacyjnego” ukaże się artykuł Anny Hrycaj, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz sędzi Sądu Apelacyjnego w Warszawie, na temat wpływu ogłoszenia upadłości banku na rozpoznawanie wniosków o zabezpieczenie w procesach dotyczących „umów o kredyt frankowy”. Jego przedmiotem jest rozstrzygnięcie zagadnienia, jakie skutki wywołuje ogłoszenie upadłości banku dla nierozpoznanych lub nowych wniosków kredytobiorców o zabezpieczenie powództwa. W artykule zostanie zaprezentowana istota sprawy dotyczącej ważności umowy kredytu bankowego denominowanego (indeksowanego) do obcej waluty. Następnie zostaną krótko przedstawione skutki ogłoszenia upadłości dla procesu „frankowego”. Ostatecznie los nierozpoznanego wniosku o zabezpieczenie powództwa zostanie omówiony w kontekście skutków, jakie ogłoszenie upadłości wywołało dla postępowania sądowego.

Temat artykułu jest niezwykle aktualny, gdyż po ogłoszeniu upadłości Getin Banku w zawieszonych postępowaniach procesowych dotyczących „kredytów frankowych” pozostaje wiele nierozpoznanych wniosków o zabezpieczenie powództwa. Takie wnioski mogą również wpływać po zawieszeniu postępowania. Powstaje wobec tego pytanie: jakie przepisy stosuje się do oceny wpływu ogłoszenia upadłości na postępowanie zabezpieczające, a w szczególności – jaki powinien być los „nierozpoznanych wniosków” lub „nowych wniosków” o zabezpieczenie.

W artykułu postawiono i na podstawie literalnej, systemowej oraz aksjologicznej wykładni przepisów prawa upadłościowego oraz Kodeksu postepowania cywilnego udowodniono tezę, że nierozpoznane i nowe wnioski o zabezpieczenie powództwa w sprawach frankowych powinny być rozpoznawane; nie ma podstaw do umarzania postępowań wywołanych tymi wnioskami, a wydane postanowienie, po podjęciu zawieszonego postępowania z udziałem syndyka, powinno być doręczone syndykowi, który może je zaskarżyć. Zabezpieczenie polegające na zawieszeniu płatności rat kredytu nie jest zabezpieczeniem na majątku dłużnika i powinno być wykonane po ogłoszeniu upadłości.

Numer kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”, w którym zostanie opublikowany anonsowany artykuł, ukaże się około 10 września.

 

Zapraszamy do lektury