Czynności notarialne z udziałem syndyka masy upadłości, zarządcy masy sanacyjnej oraz dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym


szkolenie online

Data: 10 września 2021 r.; godz. 9.00 – 15.00
Miejsce: online (Ms Teams)

Grupa docelowa

Szkolenie jest adresowane zarówno dla notariuszy jak i dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a ponadto do adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów notarialnych, adwokackich i radcowskich.

09:00 - 09:10

Otwarcie szkolenia

09:10 - 15:00

Program szkolenia

Część I

Czynności notarialne z udziałem zarządcy masy sanacyjnej oraz dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym

I.Uwagi wprowadzające o postępowaniach restrukturyzacyjnych

1.Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

1.1.Postępowanie o zatwierdzenie układu

1.2.Pozostałe postępowania (przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne)

1.3.Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – szczególne rozwiązanie przyjęte w związku z COVID-19.

2.Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

2.1.Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

2.2.Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

2.2.1.Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego co do osoby dłużnika

2.2.2.Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego co do majątku dłużnika

2.2.2.1.Powstanie masy układowej i masy sanacyjnej

2.2.2.2.Zarząd majątkiem

2.2.2.3.Zakaz obciążania majątku dłużnika po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

3.Organy postępowań restrukturyzacyjnych

3.1.Organy sądowe – sąd i sędzia-komisarz

3.2.Organy pozasądowe – nadzorca i zarządca

II.Informacje o stronie czynności notarialnej istotne z punktu widzenia postępowania restrukturyzacyjnego

III.Akt notarialny z udziałem dłużnika, wobec którego jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne

1.Dłużnik, który prowadzi postępowanie o zatwierdzenie układu

2.Dłużnik, który złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

3.Dłużnik, wobec którego otwarto przyspieszone postępowanie układowe albo postępowanie układowe i ustanowiono nadzorcę sądowego

4.Dłużnik, któremu odebrano zarząd własny i ustanowiono zarządcę

5.Dłużnik, któremu w postępowaniu sanacyjnym pozostawiono albo przywrócono zarząd własny majątkiem

IV.Akt notarialny z udziałem małżonka dłużnika, wobec którego jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne

V.Szczególne skutki otwarcia postępowania sanacyjnego dla spadków, do których powołany jest dłużnik

VI.Bezskuteczność i zaskarżanie czynności prawnych dłużnika w postępowaniu sanacyjnym

VII.Reprezentacja dłużnika oraz konieczne zgody na dokonywanie czynności prawnych przez dłużnika w trakcie wykonywania układu

Część II

Czynności notarialne z udziałem syndyka

1.Zabezpieczenie majątku dłużnika po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości i czynności z udziałem dłużnika albo zarządcy przymusowego

2.Skutki ogłoszenia upadłości, w tym skutki ogłoszenia upadłości dla pełnomocnictw udzielonych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości

3.Likwidacja masy upadłości

4.Sprzedaż upadłościowa i czynności z udziałem syndyka masy upadłości

Prelegenci

dr hab. Anna Hrycaj - Dyrektor Instytutu Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością.

Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, osoba sprawująca nadzór jakości w ramach projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Upadłość konsumencka. Komentarz.”

Przemysław Biernacki – Notariusz w Koszalinie, Przewodniczący Wydziału II – Korporacyjnego Polskiego Instytutu Notarialnego.

Rejestracja i regulamin

Zasady rejestracji i regulamin szkolenia znajdziesz TUTAJ

Opłaty

  1. Dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy  anna.hrycaj@lazarski.pl
  2. Dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów studiów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych oraz absolwentów Uczelni Łazarskiego – 365,85 zł netto + 23% VAT = 450,00 zł brutto (informacja o kodzie rabatowym pod adresem mailowym: kontakt@praktykszkolenia.pl)
  3. Dla pozostałych osób – 487,80 zł netto + 23% VAT = 600,00 zł brutto
  4. Osoby zainteresowane szkoleniem, które nie mogą dokonać płatności poprzez Przelewy24, prosimy o kontakt:

    kontakt@praktykszkolenia.pl

    Kod rabatowy prosimy wpisać w koszyku przed dokonaniem wpłaty (pole: kod kuponu), cena zostanie skorygowana automatycznie.