Raport z międzynarodowej konferencji pt. „Preventive Restructuring in Europe. The PRD at five: from Policy to Practice”

W dniach 17-18 kwietnia 2024 roku na Uniwersytecie Mykolasa Römerisa w Wilnie (MRU, Mykolas Romeris University) odbyła się konferencja na temat implementacji unijnej dyrektywy o restrukturyzacji zapobiegawczej (PRD), zorganizowana przez CERIL - Conference on European Restructuring and Insolvency Law. W trakcie dwudniowej konferencji przedstawiono doświadczenia poszczególnych państw członkowskich UE w procesie implementacji dyrektywy o restrukturyzacji zapobiegawczej oraz stosowania implementowanych rozwiązań.     

W konferencji udział wzięli członkowie Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością – prof. Anna Hrycaj i dr Bartosz Sierakowski.  Był to już drugi w tym roku pobyt naukowy przedstawicieli naszego Instytutu na Uniwersytecie Mykolasa Römerisa w Wilnie (MRU). Udział w konferencji to także kontynuacja współpracy Uczelni Łazarskiego z CERIL. Wcześniej dr hab. Anna Hrycaj i dr Bartosz Sierakowski wspólnie z CERIL zorganizowali seminarium naukowe na temat wpływu sankcji antyrosyjskich na upadłość przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w Unii Europejskiej („Webinar on EU sanctions against Russia and their effects on the bankruptcies of EU-based enterprises”).

Większość zaprezentowanych w trakcie konferencji referatów pokazała, że te państwa, które implementowały PRD zrobiły to z poszanowaniem własnej kultury prawnej i obowiązujących wcześniej rozwiązań prawa krajowego. Co bardzo ciekawe, na tle rozwiązań przyjętych w innych państwach wyraźnie widać, że polskie prawo realizuje zdecydowaną większość rozwiązań dyrektywy w stopniu większym niż minimalny.

Bardzo interesujące było również porównanie efektywności poszczególnych systemów prawa restrukturyzacyjnego, w której pierwszym wyznacznikiem może być liczba prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych i liczba zatwierdzonych układów. W zeszłym roku w Polsce prowadzono około 4 200 postępowań. Średnio 40% postępowań kończy się zatwierdzeniem układu. Co ciekawe, w wielu państwach Europy liczba postępowań restrukturyzacyjnych to kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt postępowań rocznie ze skutecznością na poziomie kilkunastu procent. Widać więc, że polskie przepisy są nie tylko zgodne z rozwiązaniami dyrektywy, ale również bardzo skuteczne.