Data: 5 marca 2021 r.
Miejsce: online (Ms Teams)

Grupa docelowa

Szkolenie jest adresowane zarówno dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, jak i dopiero ubiegających się o taką licencję; adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów; pracowników działów windykacji; pracowników urzędów skarbowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

16:00 - 16:10

Otwarcie szkolenia

16:00 - 18:00

Program szkolenia

1.Przedstawienie zmian stanu prawnego w zakresie upadłości konsumenckiej. Wprowadzenie układu konsumenckiego

2.Statystyki dotyczące układu konsumenckiego

3. Wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli

3.1.Jurysdykcja krajowa

3.2.Właściwy sąd (sąd właściwy dla dłużników osadzonych w zakładach karnych)

3.3.Formularz – analiza

3.4.Opłata od wniosku i zaliczka na wydatki

4.Wpływ wniosku do sądu – rejestrowanie wniosku, losowanie składu sądu, nadanie czynności w kalendarzu prowadzonym w systemie informatycznym

5.Postępowanie brakowe

5.1Praktyka sądów w zakresie postępowania brakowego (czynności sędziego, referendarza, asystenta sędziego)

6.Otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli

6.1.Skład sądu

6.2.Sędzia wyznaczony czy sędzia komisarz

6.3.Rozprawa czy posiedzenie niejawne

6.4.Treść postanowienia (poszczególne punkty, uzasadnienie)

6.5.Zarządzenie wykonawcze (zawiadomienie nadzorcy, przesłanie skanu wniosku - mailem?, telefon?, sms?, zarządzenie inauguracyjne)

6.6.Zażalenie (komu przysługuje, opłata, postępowanie międzyinstancyjne)

6.7.Co dalej? (nadanie czynności w kalendarzu, przedłożenie akt? komu?)

7.Czynności nadzorcy sądowego

7.1.Sporządzenie spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych

7.2.Przygotowanie  propozycji układowych

7.3.Prowadzenie akt przez nadzorcę sądowego

8.Zwołanie i przebieg zgromadzenia wierzycieli

9.Przyjęcie i zatwierdzenie układu

10.Wynagrodzenie nadzorcy sądowego

11.Wykonywanie układu za pośrednictwem nadzorcy wykonania układu

Prelegent

Opłaty

  1. Dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – bezpłatnie
  2. Dla uczestników szkolenia 17.12.2020 r./15.01.2020 r.  – bezpłatnie
  3. Dla pozostałych osób – 350,00 zł  + 23% VAT = 430,50 zł brutto

kontakt@praktykszkolenia.pl